Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce
tel. (41) 367-61-61, fax (41) 367-69-19
www:   http://www.3lo.kielce.pl
e-mail:   3lo@3lo.kielce.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13677 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA DZIENNIKARSKA
integracyjna

- przedmioty rozszerzone: język polski,
  historia

- przedmioty uzupełniające: edukacja
  dziennikarska, przyroda, matematyka
  wyrównawcza


KLASA JĘZYKOWA
integracyjna

- przedmioty rozszerzone: język
  angielski, historia

- przedmioty uzupełniające: przyroda,
  matematyka wyrównawcza

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA POLITECHNICZNA

- przedmioty rozszerzone: matematyka,
  informatyka,fizyka

- przedmioty uzupełniające: historia
  i społeczeństwo


KLASA EKONOMICZNA

- przedmioty rozszerzone: matematyka,
  informatyka, geografia

- przedmioty uzupełniające: historia
  i społeczeństwo, ekonomia w praktyce


KLASA PRAWNICZA

- przedmioty rozszerzone: język polski,
  historia, wiedza o społeczeństwie

- przedmioty uzupełniające: edukacja
  prawna, przyroda, matematyka
  wyrównawcza


KLASA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

- przedmioty rozszerzone: geografia,
  wiedza o społeczeństwie

- przedmioty uzupełniające: historia
  i społeczeństwo, ekonomia


KLASA MEDYCZNA

- przedmioty rozszerzone: biologia,
  chemia

- przedmioty uzupełniające: fizyka
  w medycynie, historia i społeczeństwo,
  matematyka wyrównawcza

III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach jest placówką skupiającą dzieci i młodzież z całego miasta i okolic. Chcemy, by nasza szkoła przyciągała młodych ludzi, których interesują przedmioty humanistyczne, którzy chcieliby lepiej poznać współczesną sztukę, pragną rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Języki obce w szkole W każdej klasy język angielski jest językiem pierwszego wyboru. Drugi język do wyboru: rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski. Jeśli w obrębie danej klasy będzie minimum 16 osób (w klasach integracyjnych 10 osób) chętnych do nauki wybranego języka, istnieje możliwość utworzenia takiej grupy językowej w danym oddziale.

Staramy się stworzyć w szkole takie możliwości, by każdy uczeń mógł się samorealizować poprzez różnego rodzaju aktywności, zaspokajać swoje potrzeby psychiczne, nabywać umiejętności społeczne i uczyć się pełnienia ról społecznych.

Podstawowym celem tych oddziaływań jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w szczególności:
 • pobudzenie i rozwinięcie zainteresowań uczniów
 • rozwinięcie zdolności organizacyjnych uczniów
 • łagodzenie problemów i trudności wychowawczych
 • wzrost zaangażowania do czynnego uczestnictwa w kulturze

Staramy się w naszej szkole tworzyć uczniom odpowiedni klimat, poczucie dowartościowania, podmiotowości. Kto nie jest świetnym fizykiem czy biologiem, okazuje się dobrym recytatorem, gitarzystą, poetą i może to pokazać swoim kolegom i nauczycielom, budząc często zdumienie i podziw. Duża grupa uczniów wykazuje zainteresowania i uzdolnienia artystyczne. Od lat są we wszystkich klasach osoby uzdolnione aktorsko, plastycznie, tanecznie i przygotowane choreograficznie. Kilka osób współpracuje z Kieleckim Teatrem Tańca.

   Baza dydaktyczna szkoły to ponad 20 sal lekcyjnych w tym:
 • dwie pracownie informatyczne
 • Multimedialne Centrum Informatyczne
 • pracownia języka niemieckiego
 • pracownia języka rosyjskiego
 • pracownia języka angielskiego
 • pracownia chemiczna
 • pracownia fizyczna
 • biologiczna
 • geograficzna

Oprócz tego szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię oraz bibliotekę.

Od kilku lat nasza szkoła organizuje klasy integracyjne. Istotą społecznej integracji jest także pełne „włączanie” osoby niepełnosprawnej w społeczność osób pełnosprawnych. Dzieje się tak również w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie. Działalność artystyczna wytwarza sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, w których uczniowie mają możliwość przebywania w środowisku osób pełnosprawnych, nawiązywania z nimi kontaktów, odbywania wspólnych zajęć, wspólnej zabawy i pracy. Przykładem mogą być niewidzący i niedowidzący uczniowie o uzdolnieniach i umiejętnościach muzycznych i wokalnych, których włączamy w szkolną działalność i aktywność.

"Włączania" dokonują sami członkowie grupy, a nie osoby z zewnątrz. Zatem zorganizowanie elementów procesu dydaktycznego i procesu integracji osób niepełnosprawnych poprzez ujęcie treści kształcenia w aspekcie przeżycia i doświadczenia jawi się jako założenie słuszne, warte ponawiania i upowszechniania. Uczniowie podkreślają wpływ tej pracy na rozwój swoich zainteresowań, wysoko cenią sobie zarówno wzajemną współpracę, jak i charakter prowadzonych przez nauczycieli i przez instruktorów zajęć.

W III LO młodzież uczestniczy w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

W liceum działają następujące koła zainteresowań:
 • historyczne
 • języka rosyjskiego
 • języka angielskiego
 • biologiczne
 • chemiczne
 • matematyczne

Po za tym uczniowie mogą realizować się w Szkolnym Kole Caritas, kole Teatralno – Recytatorskim, kole Ekonomicznym, a także Szkolnym Kole Sportowym, w którym działają sekcje piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i nożnej. Uzdolniona młodzież naszej szkoły uczestniczy w wykładach pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (m. in. w Instytucie Filologii Polskiej). Uczniowie startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, biorą udział w sesjach naukowych.

Sesje i konferencje organizowane były m. in. przez Związek Literatów Polskich, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach. Udział młodzieży w tych spotkaniach przyczynił się do zainteresowania życiem wybitnych postaci związanych z Kielecczyzną. Po spotkaniach biorący w nich udział uczniowie złożyli sprawozdanie w swoich klasach, doskonaląc zarówno tę formę wypowiedzi, jak i umiejętność prezentacji.

Od lat nauczyciele III LO współpracują z Zakładem Metodyki Nauczania Języka Polskiego UJK i sprawują opiekę nad grupami studenckimi w ramach całorocznych praktyk, prowadząc dla studentów IV roku filologii polskiej pokazowe lekcje otwarte, pomagając im w przygotowaniu konspektów lekcji, hospitując i omawiając ich zajęcia. Podobna współpraca odbywa się w zakresie takich przedmiotów, jak: fizyka, informatyka i technologia informacyjna, język rosyjski.

Praktyki studenckie to promocja szkoły. ze współpracy ze studentami i ich opiekunami z ramienia uczelni wynikają liczne korzyści dla społeczności szkolnej (np. zapoznanie z wynikami praktyk, prowadzenie ankiet, badań, udostępnienie wyników badań, ich rola w mierzeniu jakości pracy szkoły , dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, udział w sesjach naukowych, warsztatach, pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych, pomocy naukowych, dostęp do materiałów metodycznych itp.)

Z drugiej strony opiekun praktyk w szkole ma za zadanie uświadomienie studentom specyfiki pracy w konkretnej klasie, dostarcza informacji o uczniach szczególnej troski lub szczególnie uzdolnionych itp. Uczeń jest z kolei odbiorcą działań nauczyciela i studenta (przygotowanie uczniów do pracy ze studentem lub grupą ćwiczeniową, uświadomienie celów i specyfiki praktyki, określenie zakresu zadań i odpowiedzialności, pomoc w budowaniu autorytetu, kontrakt z uczniami – oto zadania szkoły.


Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie