Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO

im. Juliusza Słowackiego

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. (12) 421-67-45, tel. (12) 430-01-820
www:   http://www.sto64.krakow.pl
e-mail:   sekreta@sto64.krakow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7619 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE "JULEK"
im. Juliusza Słowackiego

- ul. Krowoderska 8, Kraków
- tel. 518-570-866

- zajęcia realizujące podstawę programową
  wychowania przedszkolnego

- zajęcia w języku angielskim
- zajęcia muzyczno-rytmiczne
- zajęcia plastyczne
- warsztaty twórczego myślenia
- zabawy teatralne
- dla chętnych religia
- zajęcia ruchowe
 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

- ul. Krowoderska 8, Kraków
- język angielski
- dodatkowe języki obce:
  niemiecki, francuski, hiszpański

- tablice interaktywne
- współpraca z rodzicami

SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 7

- język angielski
- język niemiecki lub francuski
- ciekawe zajęcia dodatkowe

III SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO

- zindywidualizowany profil nauczania
- od II semestru pierwszej klasy uczeń wybiera dowolne 3 przedmioty do realizacji na poziomie rozszerzonym

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest częścią ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form.

Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej. Szkoła podstawowa i przedszkole mają siedzibę na ul. Krowoderskiej 8, a gimnazjum i liceum na ul. Stradomskiej 10.

Misja szkoły

Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom:

miłości, wolności i mądrości

wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
tel. (12) 430-01-82

Warunki do nauki

 • klasy liczą 18 uczniów
 • sale wyposażone w nowoczesne rzutniki multimedialne i tablice interaktywne
 • placówka zapewnia opiekę w godz 7.30 - 16.30
 • szkoła dysponuje świetlicą, "salą tańca" i stołówką
 • w szkole zapewnione są drugie śniadania dla klas 0-III, rodzice mogą dodatkowo opłacić obiady
 • sala gimnastyczna i basen mieszą się w budynku szkolnym
 • placówka dysponuje aulą, pracownią plastyczną, pracownią języka angielskiego i pracownią komputerową
 • język angielski nauczany jest: dwie godziny tygodniowo w klasie 0, trzy godziny tygodniowo w klasach I-III, a w klasach IV-VI pięć godzin tygodniowo
 • dodatkowo w klasach V-VI nauczany jest drugi język: do wyboru francuski, niemiecki lub hiszpański w wymiarze trzech godzin tygodniowo
 • w klasie IV zaczynają się zajęcia z informatyki w wymiarze dwóch godzin tygodniowo

Wychowanie

 • szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie i wysoką kulturę ucznia
 • hasłami przewodnimi naszej szkoły są: samokształcenie i praca nad sobą
 • w nauczaniu zintegrowanym prowadzony jest konkurs "Kultura to potęga"
 • wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach savoir-vivre
 • wychowawcy posiadają najwyższe kwalifikacje, które doskonalą na kursach, warsztatach szkoleniowych i studiach podyplomowych
 • w szkole obowiązują galowe mundurki

Oferta zajęć pozalekcyjnych, sport i turystyka

Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, dzieci mogą uczęszczać na wybrane przez siebie koła zainteresowań, takie jak: taniec, plastyka, twórcze myślenie, gimnastyka korekcyjna, szachy, koło matematyczne i przyrodnicze, tenis, sks, zajęcia teatralne, robotyka. Przy naszej szkole działa ognisko muzyczne "Nutka", gdzie uczniowie mogą korzystać z indywidualnych lekcji gry na instrumentach. Wszystkie te zajęcia odbywają się w czasie pobytu uczniów w świetlicy.

Każda uczennica i każdy uczeń szkoły jest członkiem Szkolnego Klubu Sportu i Turystyki "Glosator". Dzięki temu może należeć do dowolnej z sekcji. W klubie funkcjonują sekcje: narciarska, snowboardowa, pływacka, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, turystyczna.

 • placówka prowadzi licencjonowaną szkołę narciarską PZN
 • podczas ferii zimowych organizowane są dla chętnych obozy narciarskie
 • w okresie wakacji szkoła proponuje obozy o różnorodnym charakterze (sportowe, turystyczne, rekreacyjne, językowe)

SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 7

Warunki do nauki

 • klasy liczą do 18 uczniów, w wyjątkowych wypadkach do 21
 • nauczane w szkole języki obce to: obowiązkowy angielski, do wyboru francuski lub niemiecki; języki nauczane są na różnych poziomach nauczania dostosowanych do indywidualnych umiejętności ucznia

Nauka

 • nauczanie prowadzone jest w przyjaznej atmosferze. Uczniowie ambitni mogą korzystać z indywidualnych konsultacji w czasie dyżurów nauczycieli
 • dla uczniów szczególnie zainteresowanych organizowane są kółka przedmiotowe oraz dodatkowe zajęcia
 • uczniowie mający problemy w nauce objęci są opieką pedagogiczną, prowadzone są dla nich zajęcia wyrównawcze (matematyka, język polski)
 • nauka informatyki odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania. W programie nauka obsługi pakietu Microsoft Office, projektowanie stron www, programowanie w języku C i Visual Basic lub Delphi, grafika 3D
 • w czasie roku szkolnego organizowany jest jesienny obóz naukowy (około 10 dni), w czasie którego uczniowie opracowują projekty naukowe, które po obozie poddawane są publicznej obronie
 • nasi uczniowie uzyskują wiele nagród w konkursach naukowych i artystycznych
 • karty informacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli, zawierają szczegółowe wymagania i są elementem ułatwiającym planowanie nauki ucznia

Języki obce

 • język angielski nauczany jest na czterech poziomach zaawansowania, 5 godzin tygodniowo. Program nauczania obejmuje materiał przygotowujący do egzaminu FCE
 • język niemiecki lub francuski 4 godziny w tygodniu. Program obejmuje materiał przygotowujący do egzaminu Zertifikat Deutsch lub Mittellstufe i DELF
 • prowadzimy wymiany ze szkołami z Niemiec, Holandii i Francji

Sport

 • w szkole obowiązują 4 godziny WF w tygodniu, w tym 2 godziny na sali gimnastycznej, 1 godzina na basenie 1 godzina na lodowisku, a dla chętnych dodatkowo tenis
 • prowadzimy licencjonowaną szkołę narciarską PZN
 • nasi uczniowie zdobywają medale w ogólnopolskich zawodach: narciarskich, łyżwiarskich i pływackich
 • prowadzimy coroczne obozy narciarskie w Austrii

Informacje dodatkowe

 • od 1999 roku szkoła posiada sztandar. W szkole obowiązują galowe mundurki
 • w szkole bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Patrona - Juliusza Słowackiego
 • na obozie jesiennym uczniowie opracowują interdyscyplinarne projekty naukowe, które poddawane są publicznej obronie. Obrony przygotowują uczniów do publicznych wystąpień. Najlepsze projekty są nagradzane
 • w szkole funkcjonują kółka przedmiotowe oraz literackie, dziennikarskie, teatralne oraz taneczne

III SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO

O szkole

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO jest jedną z pierwszych szkól społecznych w Krakowie. Nauczanie prowadzone jest w przyjaznej atmosferze.

Warunkiem przyjęcia kandydata do III SLO jest uzyskanie przez niego co najmniej 125 punktów łącznie i minimum dobrej oceny ze sprawowania. Punkty są liczone za oceny na Świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka obcego i za sprawowanie.

Warunki do nauki

 • praca w systemie jednozmianowym
 • klasy liczą do 21 osób przedmioty na poziomie rozszerzonym do II semestru klasy pierwszej realizowane są w grupach od 3 do 12 osób
 • nauka języków obcych w małych grupach
 • wyposażona pracownia komputerowa
 • barek na terenie szkoły
 • nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje, stale doskonalą się na kursach i warsztatach szkoleniowych, są wśród nich wykładowcy wyższych uczelni
 • relacje nauczyciel - uczeń oparte są na wzajemnym poszanowaniu i życzliwości
 • szkoła prowadzi wymianę dla uczniów klasy pierwszej z Gymnasium Beekvliet w Sint Michielsgestel (Holandia)
 • program edukacji kulturalnej (od 2006 roku dodatkowo zajęcia: kółko dziennikarskie, teatralne, nauka redagowania i projektowania stron www, kształcenie tanecznie),
 • możliwość współuczestniczenia w tworzeniu programu i organizacji życia szkoły
 • udział w programie "Szkoła Debaty" mającym na celu kształcenie umiejętności komunikacji na poziomie debaty oksfordzkiej

Języki obce

 • język angielski - 5 godzin tygodniowo (w tym na wyższych poziomach 1 godzina z native speaker) na 5 poziomach zaawansowania, program nauczania obejmuje materiał przygotowujący do FCE oraz CAE
 • język niemiecki lub francuski - 4 godziny tygodniowo (w tym na wyższych poziomach 1 godzina z native speaker) na różnych poziomach zaawansowania, jego program obejmuje materiał przygotowujący do egzaminu DAF i DELF

Informatyka

 • kurs tworzenia grafiki 2D i 3D w aspekcie tworzenia stron internetowych i prezentacji multimedialnych
 • nauka programowania w środowisku Delphi, tworzenie symulacji fizycznych
 • komunikacja za pomocą protokołu TCP/IP
 • podstawy projektowania i tworzenia programów korzystających z baz danych

Indywidualne modelowanie profilu I klasa LO

 • indywidualne modelowanie profilu I klasa LO wszystkie przedmioty nauczane są na poziomie podstawowym
 • od 2006 dodatkowo zajęcia z dwóch przedmiotów niematuralnych w języku angielskim
 • wrzesień/październik: obóz naukowy - opracowanie metodą projektową tematu związanego z poznanym w czasie obozu regionem Polski
 • styczeń: zimowy obóz narciarski - szkolenie w kierunku zdobycia uprawnień pomocnika instruktora
 • kwiecień /maj: wymiana polsko - holenderska, język wymiany - angielski
 • organizacja opłatka szkolnego i udział w akcjach charytatywnych

II i III klasa LO

 • II i III klasa LO wybór fakultetów z maksymalnie 3 przedmiotów: przygotowanie do zdania matury na poziomie rozszerzonym
 • zajęcia z ekspertami,
 • wrzesień/październik: obóz naukowy klasa II - opracowanie metodą projektową tematu związanego z poznanym w czasie obozu regionem Polski, następnie obrona wzorowana na ustnych
 • egzaminach maturalnych
 • styczeń: zimowy obóz narciarski - szkolenie w kierunku zdobycia uprawnień pomocnika instruktora (tylko dla wyróżniających się uczniów za zgodą Rady Pedagogicznej)
 • udział w konkursach i olimpiadach zewnętrznych
 • możliwość pozyskiwania informacji o uczelniach polskich i zagranicznych - rozpoczęcie kształtowania dalszej drogi kariery zawodowej
 • możliwość udziału w projektach międzynarodowych

Sport

 • 2 godziny zajęć na sali gimnastycznej
 • 1 godzina na basenie lub lodowisku (chętni mogą wybrać obie opcje)
 • licencjonowana szkoła narciarska PZN, w której można uzyskać stopień pomocnika narciarskiego instruktora (uczniowie nie ponoszą kosztów związanych z kursem przygotowującym)
 • wyjazdy narciarskie i snowboardowe
 • mistrzostwa szkoły w lekkiej atletyce, narciarstwie, pływaniu, snowboardzie i tenisie (reprezentacja szkoły uczestniczy w mistrzostwach Krakowa i Polski)
 • sekcje: gry zespołowe, pływacka, tenisowa, narciarska

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie