Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Edukacyjne Royal College

ul. Odrodzenia 34, 59-300 Lubin
tel. (76) 844-30-30, tel. (76) 722-22-55
www:   http://www.royal.edu.pl
e-mail:   info@royal.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 24884 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

- język angielski
- język niemiecki
- język hiszpański
- język włoski
- język francuski
- język rosyjski
- język polski dla obcokrajowców
- kursy maturalne
- kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych
- kursy językowe dla firm

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata

LICEUM DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata
- zajęcia - zaocznie oraz wieczorowo
- prowadzimy nabór na semestr jesienny
  i wiosenny

- absolwenci po ZSZ zaczynają naukę od
  II klasy

 

SZKOŁA POLICEALNA (2 lata)


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


KURSY MATURALNE

- kursy maturalne z języków obcych
- kursy maturalnez matematyki
- kursy maturalnez języka polskiego
- kursy maturalnez biologii
- kursy maturalnez historii
- kursy maturalne z chemii
- kursy maturalnez geografii
- kursy maturalne z WOS-u

KURSY GIMNAZJALNE

- do wyboru są trzy bloki tematyczne
- humanistyczny
- matematyczno-przyrodniczy
- językowy (z języka angielskiego)

SALE DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE DO WYNAJĘCIA

Centrum Edukacyjne Royal College jest szkołą, która funkcjonuje na rynku od 1999 roku. Posiadamy duże doświadczenie w profesjonalnym kształceniu, a naszym atutem jest dobrze przygotowana kadra nauczycielska. Jeżeli jesteś osobą, która chce podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić wykształcenie, a w przyszłości znaleźć interesującą pracę, to dobrze trafiłeś. Od samego powstania, Centrum Edukacyjne Royal College przywiązuje ogromną wagę do jakości prowadzonych zajęć i wysokich kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli. Owocuje to stałym wzrostem ilości proponowanych kursów i liczby słuchaczy.

Celem naszej działalności jest zadowolenie i satysfakcja klienta, a udaje nam się to poprzez ciągłe podnoszenie jakości i standardów nauczania. Naszym słuchaczom proponujemy wysoki poziom nauczania w miłej i przyjaznej atmosferze, zgodnie z najnowszymi metodami. Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku pracy, poszerzamy ofertę edukacyjną, wprowadzając nowe, interesujące kierunki.

Dysponujemy własną placówką, bardzo dobrze wyposażoną dla potrzeb nowoczesnej dydaktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w komfortowej i przyjaznej atmosferze. Umożliwiamy zdobycie rzetelnej wiedzy teoretycznej oraz stwarzamy możliwości do praktycznego jej wykorzystania. Słuchaczom szkół policealnych staramy się zapewnić praktyki zawodowe, które doskonale przygotowują do przyszłej pracy zawodowej.

Kadra dydaktyczna
Wykładowcy prowadzący zajęcia w naszej szkole, to osoby wykwalifikowane, o dużym doświadczeniu pedagogicznym. Do każdego rodzaju kursu dobieramy osoby, których predyspozycje i umiejętności gwarantują najlepsze przeprowadzenie zajęć, oraz wysoki poziom nauczania. Wykładowcy pracujący w naszej szkole łączą wiedzę z umiejętnościami jej przekazania. Spełniają oni wymagania co do kwalifikacji zawodowych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. .

Baza dydaktyczna
Centrum Edukacyjne Royal College dysponuje własną nowoczesną bazą lokalową.
Zajęcia odbywają się w przestronnym budynku w centrum miasta przy ul. Odrodzenia 34 w Lubinie. Baza lokalowa wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczne. Skoła posiada pracownię informatyczną ze stałym dostępem do Internetu oraz sale konferencyjną.. Posiadamy też specjalistyczną pracownie kosmetyczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt do zabiegów kosmetycznych.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Organizujemy kursy języków obcych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego.

Prowadzimy zajęcia z języków obcych na każdym poziomie zaawansowania w miłej i przyjaznej atmosferze, jednocześnie przestrzegając najwyższych standardów nauczania. Zatrudniamy doświadczonych lektorów posiadających wyższe wykształcenie lingwistyczne, nauczycieli akademickich, oraz nauczycieli obcojęzycznych (native speakers). Wybieramy nauczycieli ciekawych, energicznych, otwartych i kreatywnych, którzy są bardzo dobrze przygotowani pod względem metodycznym i merytorycznym.

Specjalizujemy
się również w organizowaniu szkoleń językowych na potrzeby klientów korporacyjnych, oferując kompleksową usługę zarówno pod względem metodycznym, jak i organizacyjnym. Nasze usługi zawsze ściśle dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów.

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie to szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci, po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Studium Zawodowym dla Dorosłych mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

  • czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry), w zależności od kierunku
  • system zajęć: zaoczny
  • uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
  • rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń
  • wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie), świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis), 3 zdjęcia legitymacyjne

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu- dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:
  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

KURSY, SZKOLENIA

Centrum Edukacyjne Royal College organizuje kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowego zawodu oraz udoskonalenie nabytych umiejętności. Oferta szkoleń i kursów organizowana przez naszą placówkę jest bardzo bogata i potrafi sprostać każdym wymaganiom, a tematyka jest tak różna, jak różne bywają nasze zainteresowania czy też potrzeby rynku pracy. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i dobrze przygotowane pracownie zawodowe.
Nasi wykładowcy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wieloletnią praktyką oraz przygotowaniem pedagogicznym.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które mając świadomość, jakie znaczenie ma wykształcenie w dzisiejszych czasach oraz jednocześnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków, chcą uzyskać wykształcenie średnie. Otwierają sobie tym samym drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych i do rozwoju kariery zawodowej. Osoby, które mają ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową mogą rozpocząć naukę od II klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (druk MEN) i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej lub wyższej.

Znaczna część planowych zajęć przeznaczona jest na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć (nie ma określonej górnej granicy wiekowej).

Zajęcia odbywają się w systemie:

  • zaocznym (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, do godz. 14.30)
  • wieczorowym (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, – od godz. 15.30)

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Gimnazjum dla Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki na bardzo dogodnych warunkach finansowych w Liceum dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole Zawodowej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

Nasze Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu).

Do
Gimnazjum dla Dorosłych mogą zapisać się osoby które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie