Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
tel. (61) 847-30-95
www:   http://www.sosw.poznan.pl
e-mail:   sekretariat@sosw.poznan.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 31648 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM nr 135


SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY nr 5
(3 lata)

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA Nr 4
(3 lata)


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE SPECJALNE Nr 2
na podbudowie ZSZ (3 lata)


SZKOŁA POLICEALNA SPECJALNA (2 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ

- skierowana dla uczniów posiadających sprzężone niepełnosprawności
- kształcenie zgodne z programem specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu oferuje młodzieży niepełnosprawnej ruchowo możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki w ciekawych kierunkach i zawodach. Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem Ośrodka jest przygotować wychowanków do samodzielności, by mogli zaspokajać swoje aktualne potrzeby a także wyposażyć w podstawowe umiejętności życiowe by nauczyć wykorzystywania ich dla osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu życia w przyszłości.

Ośrodek posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Ośrodek bez barier architektonicznych - dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawności ruchowej: usytuowanie jednokondygnacyjne, podjazdy, drzwi otwierane automatycznie, w internacie – winda.

Wychowankami Ośrodka są dzieci i młodzież do 23 roku życia z następującymi rodzajami niepełnosprawności:
a) z niepełnosprawnością ruchową
b) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
c) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w których oprócz niepełnosprawności ruchowej mogą wystąpić upośledzenia: umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niedosłuchem i niedowidzeniem, z chorobami przewlekłymi

Zadania OSW:
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • poradnictwo zawodowe
 • organizację nauki zawodu w szkołach zasadniczych i średnich według indywidualnych potrzeb i możliwości niepełnosprawnych
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i usprawniającej oraz sprawowanie opieki wychowawczej, psychologicznej i socjalnej wynikającej z realizacji procesu rehabilitacji zawodowej

Internat
W strukturze placówki funkcjonuje internat dla wychowanków spoza Poznania. Internat oferuje ponad 100 miejsc noclegowych. Na każdym piętrze: kilkanaście pokoi mieszkalnych, dwie łazienki, pokój socjalny, możliwość korzystania ze sprzętu AGD (pralka automatyczna, lodówka, kuchenka mikrofalowa). Ponadto: stołówka, aula, pracownia internetowa, klub młodzieżowy „Dioda”.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nabywają umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym oraz przygotowują się do przyszłej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych komputerów.

Pracownie
Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe. Na wyposażeniu każdej pracowni znajduje się skaner i drukarka laserowa do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Jedna z pracowni internetowych współfinansowana została z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sala multimedialna, tablica interaktywna
Sala audiowizualna wyposażona jest w rzutniki multimedialny z laptopem i zestawem nagłaśniającym. Sala ta jest wykorzystywana do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów. Pozwala na wzbogacenie treści zajęć przekazem multimedialnym. 

W naszym Ośrodku w większości sal lekcyjnych najważniejszym elementem wyposażenia są tablice interaktywne. To nowoczesne narzędzie pracy sprawiło, że nauka (szczególnie przedmiotów ścisłych) naprawdę staje się przyjemnością! W chwili obecnej dysponujemy ośmioma pracowniami z tablicami interaktywnymi.

Sale warsztatowe
Zajęcia warsztatowe z elektroniki odbywają się w bogato wyposażonej pracowni. Oprócz nowoczesnego sprzętu pomiarowego sala wyposażona jest w szybkie komputery z monitorami LCD oraz kamerę połączoną z telewizorem plazmowym. Dzięki temu nauka jest przyjemniejsza i bardziej efektywna.

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju i obejmuje wiele jego sfer. Owe zaburzenia charakteryzują nieprawidłowości w trzech obszarach rozwoju dziecka:
 • przebiegu rozwoju społecznego
 • komunikowaniu się
 • znacznie ograniczonych, stereotypowych wzorcach zachowania, aktywności i zainteresowań

Celem Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem jest podejmowanie wczesnej intensywnej terapii, aby dać naszym wychowankom szansę jak najlepszego rozwoju. Szkoła Podstawowa - to kontynuacja terapii rozpoczętej na terenie Oddziału.

Organizacja oddziału:
 • dzieci w wieku od 3 do 9 lat na terenie Przedszkola
 • terapeuci
 • superwizorzy wewnętrzni
 • osoby szkolące się na superwizorów wewnętrznych

Jako zespół nauczycieli-terapeutów cały czas podwyższamy swoje kwalifikacje. Szkolenia odbywają się na terenie Polski (w innych ośrodkach terapii behawioralnej) jak i Norwegii. Czwórka nauczycieli odbyła trzymiesięczny staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych.

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z innymi nauczycielami i rodzicami, którzy chcą prowadzić tego typu terapię.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z innowacją pedagogiczną, dla młodzieży posiadającej sprzężone niepełnosprawności:
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
 • znaczną niepełnosprawność ruchową
 • posiadanie przeciwwskazania zdrowotnego do nauki zawodów dostępnych w oświacie, potwierdzone przez badania wykonane w Centrum Medycyny Pracy

Zakresem innowacji objęte jest kształcenie zawodowe - zamiast nauki zawodu wprowadzony został moduł przysposobienia do pracy z komputerem.

W Zasadniczej Szkoły Zawodowej z innowacja pedagogiczną nauczysz się:
 • ogólnych zasady pracy z komputerem
 • komunikacji i informacji w sieci, czyli ja wykorzystywać Internet
 • redagowania dokumentów tekstowych
 • obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • prezentacji informacji
 • wykorzystywania programów graficznych
 • wykorzystywania komputera do prowadzenie działalności gospodarczej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie