Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia IKAR

ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań
tel./fax (61) 662-44-14/15
www:   http://www.ckikar.cba.pl
e-mail:   ckikar@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 20623 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- Liceum Ogólnokształcące zaprasza
  absolwentów szkół podstawowych,
  gimnazjów

W naszej szkole najważniejszy jest słuchacz!

Działające w ramach Centrum Kształcenia Ikar: Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych i Policealna Szkoła Zawodowa posiadają uprawnienia szkół publicznych. Centrum Kształcenia "IKAR" powstało 29.07.2002r.

Zajęcia organizowane są w małych grupach w formie wykładów co powoduje wysoki komfort zajęć oraz maksymalne przyswajanie wiedzy. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co powoduje wysoki komfort zajęć oraz maksymalne przyswajanie wiedzy, które procentuje wysoką zdawalnością egzaminów.

Centrum gwarantuje najwyższy poziom nauczania i przyjazną atmosferę!


Oferujemy swoim słuchaczom:
  • naukę w systemie zaocznym
  • zajęcia w formie wykładów
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • rzetelne przygotowanie do matury
  • niskie czesne z możliwością regulacji opłat w systemie ratalnym
  • legitymacje szkolne uprawniające do zniżek
  • zaświadczenia (m.in. do ZUS i WKU) zgodne z rozporządzeniami MENiS
  • ciągłą rekrutację
  • przyjazną atmosferę w szkole
  • udział w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Klub Strzelecki "Ikar"

Rekrutacja w Centrum Kształcenia "IKAR" jest ciągła!
Naukę rozpocząć można dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. 1 września i 1 lutego.
Warunkiem zapisania się do wybranej szkoły jest przedstawienie świadectwa szkoły niższego szczebla i dowodu osobistego. Niezbędne są również dwie fotografie i wpisowe. Wpisowe i czesne jest niezmienne od początku istnienia szkoły, przystępne dla każdego słuchacza. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest możliwość rozłożenia czesnego na pięć rat.

Nad przyjazną atmosfera przebiegu nauki czuwa Dyrektor szkoły, pedagog z wieloletnim stażem i doświadczeniem, która z powodzeniem i zaangażowaniem od wielu lat współpracuje z młodzieżą i dorosłymi. Nad sprawną obsługą słuchaczy czuwa sekretariat, który czynny jest od poniedziałku do piątku.

REKRUTACJA w Centrum Kształcenia IKAR jest CIĄGŁA, dlatego NIE ZWLEKAJ i skontaktuj się z nami.

KIERUNKI

Technik rachunkowości

Absolwent tego kierunku posiada między innymi umiejętności prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych oraz kontroli dokumentów księgowych. Posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości. Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe oraz przygotować je do weryfikacji. Przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację księgową. Nadzoruje terminowość spłaty zobowiązań i ściąga należności i roszczenia. Wykonuje typowe czynności planistyczne i analityczne. Sprawnie obsługuje komputer i wykonuje podstawowe czynności biurowe.

Technik administracji

Absolwent tego kierunku powinien między innymi umieć przedstawić źródła prawa i formy prawotwórczej działalności państwa. Określić rodzaje aktów normatywnych ich hierarchię i tryb ogłaszania. Stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej. Przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje. Gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych. Posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo - księgowej. Prowadzić ewidencję finansowo - księgową jednostek organizacyjnych. Użytkować urządzenia i sprzęt biurowy oraz przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych. Kompetentnie przyjmować i obsługiwać interesantów.

Technik BHP

W wyniku kształcenia na tym kierunku słuchacz powinien umieć między innymi sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe. Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Oceniać i mierzyć stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. Doradzać w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Kompletować dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy. Kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli. Stosować różne formy działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosować różnorodne i nowoczesne metody prowadzenia szkolenia w zakresie bhp. Określić zasady montażu i demontażu maszyn i urządzeń oraz organizację tych prac. Korzystać z dokumentacji technicznej oraz z norm i literatury technicznej, określić obieg dokumentacji w zakładzie.

Technik informatyk

Słuchacz potrafi między innymi pracować w wybranych typach sieci komputerowych, posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na ukształtowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi typami komputerów, także pracujących w sieci. Posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym w celu wykonania zadań zawodowych. Zakładać i utrzymywać bazy danych i ich oprogramowanie oraz programować proste bazy danych i ich oprogramowanie. Posługiwać się literaturą fachową i dokumentacją. Posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu. Modyfikować elementy systemu na podstawie potrzeb i sprawności systemu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie