Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Orląt Lwowskich

ul. Kazimierza Wielkiego 23 A , 28-130 Stopnica
tel./fax (41) 377-94-01
www:   http://www.zsp.stopnica.pl
e-mail:   zsp_stopnica@neostrada.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4033 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM (4 lata)

- technik ekonomista
- kwalifikacje:
- K1 - Planowanie i prowadzenie działalności
  w organizacji (A.35)

- K2 - Prowadzenie rachunkowości (A.36)
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- klasa mundurowa realizująca innowację pedagogiczną "Bezpieczeństwo publiczne";
przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- w zawodzie: fryzjer
- w zawodzie: piekarz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy w trakcie kształceniem zajmuje się również wychowywaniem młodzieży. Staramy się wszechstronnie rozwijać osobowość uczniów i umożliwiać im rozwój umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia. Jesteśmy niewielką szkołą harmonijnie zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym.

Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Uczymy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku dla innych. Staramy się, aby nasza szkoła była przyjazna i nowoczesna, a absolwenci zaradni i przedsiębiorczy. Pomagamy młodzieży poszerzać i selekcjonować wiedzę, myśleć twórczo, uczymy też racjonalnego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. Jesteśmy niewielką szkołą harmonijnie zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym.

Nasza szkoła zapewnia:
 • budowanie własnej tożsamości
 • rozwój intelektualny, duchowy i moralny
 • kształcenie woli
 • ukierunkowanie uczuć i emocji
 • odpowiedzialność za własną przyszłość
 • wzmacnianie poczucia wpływu i sprawstwa
 • rozwijanie wewnętrznej niezależności i integracji
 • właściwe stosunki międzyludzkie
 • akceptację i tolerancję dla cudzej odmienności
 • edukację informatyczną i medialną
 • dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie

Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego a także do następnego etapu edukacji i życia we współczesnym świecie.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w nauce i sporcie. Uczestniczą z powodzeniem w licznych konkursach, zawodach sportowych zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.

Działa system motywacyjny w formie stypendiów (tj. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Buskiego, stypendium szkolne za wyniki w nauce). Szkoła integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom nauczania.

Baza szkoły:
Atutem naszej szkoły jest doskonałe zaplecze dydaktyczne, na które składa się sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej, nowoczesne pomoce do zajęć strzeleckich i ratowniczych: jak fantomy czy trenażery oraz stale uzupełniana baza książkowo-filmowa, a także:
 • nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • pracownia językowa do nauki języków obcych
 • pracownie przedmiotowe, m. in. chemiczno-biologiczna, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • sala multimedialna
 • hala sportowa z pełno wymiarowym boiskiem do piłki nożnej i widownią
 • kompleks boisk
 • centrum informatyczno-informacyjne (biblioteka, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)
 • sklepik szkolny
 • gabinet stomatologiczny, pielęgniarki

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wpływa na jakość edukacji i rozwijanie najróżniejszych zainteresowań. Uczniowie szkoły zawodowej uczestniczą w praktycznych zajęciach nauki zawodu u pracodawcy oraz kursach kwalifikacyjnych.

Zrealizowaliśmy projekt "Edukacja dla bezpiecznej przyszłości", którego głównym celem było wsparcie i poszerzenie umiejętności kluczowych przydatnych do pracy w służbach mundurowych.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają pracownicy obsługi oraz nauczyciele w czasie dyżurów na przerwach. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. Szkoła jest monitorowana. Uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga.

KLASA MUNDUROWA

Klasa o profilu "Bezpieczeństwo Publiczne" - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia.

W klasie mundurowej ramowy program podstawowy dla liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym językiem angielskim jest realizowany w ciągu czterech dni nauki. W piątym dniu odbywają się zajęcia z przysposobienia obronnego oraz cykl zajęć dodatkowych prowadzonych przez Jednostkę Wojskową, Państwową Straż Pożarną, Policję.

Dodatkowo program nauki z przysposobienia obronnego jest rozszerzony o elementy musztry wojskowej, taktyki walki, szkolenia ogniowego i ratownictwa medycznego. Ciekawą formą nauki są zajęcia ze strzelectwa sportowego, ćwiczenia z fantomem, zajęcia w terenie. Organizowane są wyjazdy na poligon, na strzelnicę.

Prowadzone są zajęcia z samoobrony i technik interwencji a po ukończeniu szkolenia uczniowie spełniający wymagania otrzymują certyfikat. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej przygotowują się do sprawnościowych egzaminów.

W programie przewidziane są także: wycieczki edukacyjne do placówek straży pożarnej, policji, jednostek wojskowych w regionie. Dodatkowo uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowo - obronnych, jak "Sprawni jak Żołnierze", „Srebrny Muszkiet”, są Finalistami Olimpiady Policyjnej w Szczytnie.

Uczniowie uczestniczą w obowiązkowym tygodniowym obozie szkoleniowym z przysposobienia obronnego podczas, którego mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć. Profil pozwala na rozwój zainteresowań oraz na przygotowanie do dalszej edukacji i pracy w służbach mundurowych. Nauka kończy się maturą. Po zdaniu egzaminu maturalnego uczeń może kontynuować naukę zarówno na studiach przygotowujących do pracy w służbach mundurowych jak i na innych dowolnie wybranych.

Uczniowie klasy mundurowej wyróżniają się jednolitym strojem służbowym (mundury).

TECHNIKUM

Technik ekonomista: przedmioty planowane do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia.

Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny kierunek łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.

Technik ekonomista to bardzo ciekawy i aktualny kierunek kształcenia. W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Nauka kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

W wyniku procesu kształcenia uczeń umie interpretować ogólne przepisy prawa, sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe, stosować zasady rachunkowości, wykonywać podstawowe prace biurowe. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania zawodów usługowych typu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik samochodowy, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektromechanik, krawiec, rolnik, blacharz, murarz-tynkarz, kucharz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy a wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Absolwenci po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z certyfikatem w wersji polskiej i angielskiej, który jest uznawany w UE.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent może podjąć pracę lub uzupełnić wykształcenie do poziomu średniego w LO i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez przyszłego pracodawcę o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie