Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

w Trzebnicy

ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica
tel. (71) 312-09-76, fax (71) 723-40-53
www:   http://www.pzs1trzebnica.pl
e-mail:   pzs1@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17560 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. II Armii Wojska Polskiego
PROFILE KLAS

- humanistyczno-medialna
  przedmioty rozszerzone: jęz. polski,
  historia, jęz. angielski/niemiecki

- przyrodniczo-medyczna
  przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
  jęz. angielski/niemiecki

- politechniczna
  przedmioty rozszerzone: matematyka,
  fizyka, informatyka,
  jęz. angielski/niemiecki

- ekonomiczna
  przedmioty rozszerzone: matematyka,
  geografia, jęz. angielski/niemiecki

 

POWIATOWE GIMNAZJUM SPORTOWO-JĘZYKOWE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- języki obce: angielski, niemiecki
- zwiększona ilość godzin przedmiotów
  egzaminacyjnych (biologia, chemia,
  fizyka) oraz wiodącego języka obcego

- nowoczesna baza:
  sale lekcyjne wyposażone w sprzęt
  multimedialny z dostępem do Internetu,
  nowoczesne pracownie komputerowe

- dodatkowe zajęcia naukowe, artystyczne
  i sportowe

- szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi
- najwyższe wyniki na egzaminach
  gimnazjalnych

- rozwój fizyczny w ramach różnych
  dyscyplin sportowych, takich jak:
  fitness, tańce nowoczesne, piłka
  koszykowa, ręczna, siatkowa

- zmodernizowana baza sportowa
- doradztwo zawodowe
- wymiany międzynarodowe

Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego znalazło się wśród 200 najlepszych liceów w Polsce w rankingu "Perspektyw" i dziennika "Rzeczpospolita". Szkole przysługuje tytuł "Srebrnej Szkoły 2015".

ATUTY SZKOŁY
 • tytuły: „Brązowa Szkoła” 2014 i 2013
 • zapewnianie sukcesu edukacyjnego wszystkim uczniom – prawie 100% zdawalności matury oraz wysoki wynik Edukacyjnej Wartości Dodanej
 • tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” uzyskany w programie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • rozwijanie uzdolnień – licealiści są finalistami Ogólnopolskich Olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Internecie, Religijnej
 • zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego – programy profilaktyczne, certyfikat „Szkoły Przyjaznej Uczniom”, „Karta szkolna”, monitoring
 • wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury oraz innymi działającymi na rzecz oświaty
 • prowadzimy poziomowe nauczanie języków obcych i wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech
 • dysponujemy kreatywną, przyjazną kadrą pedagogiczną oraz nowoczesną bazą edukacyjną i sportową
 • realizujemy projekty skierowane na doskonalenie kompetencji kluczowych, finansowane z funduszów Unii Europejskiej
 • tworzymy szkolną telewizję
 • udostępniamy uczniom WI-FI
 • organizujemy powiatowe konkursy, zawody sportowe, imprezy okolicznościowych np. Gala Złotych Sów, wręczanie Stypendiów Starosty, kiermasze przedświąteczne, polonez maturzystów na trzebnickim Rynku
 • pomagamy potrzebującym (np. wolontariat hospicyjny, współpraca z Powiatowym Zespołem Specjalnych Placówek Szkolno - Wychowawczych, adopcja na odległość)


MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych - tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów - a także ich dalszy los.

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi, wspierającymi Szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

W naszej szkole dostępny jest Doradca zawodowy. Oferuje badania testowe zdolności i predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze szkoły odpowiedniej do predyspozycji i zainteresowań oraz naukę umiejętności niezbędnych do prawidłowego przebiegu kariery zawodowej.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwenci liceum i gimnazjum to obywatele Europy XXI wieku, którzy:
 • w swoim postępowaniu dążą do prawdy
 • są świadomi życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych
 • posługują się sprawnie dwoma językami obcymi
 • wykorzystują najnowsze techniki multimedialne
 • wiedzą, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów
 • są otwarci na europejskie i światowe wartości kultury

   Absolwenci szkoły to ludzie:
 • twórczo myślący
 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole
 • umiejący skutecznie się porozumiewać
 • umiejący się uczyć i stale doskonalić
 • umiejący planować i organizować swoją pracę


ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie