Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne

ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork
tel. (052) 389-70-55
www:   http://www.ce.lo.pl
e-mail:   ce@lo.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12545 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁY POLICEALNE

 

TECHNIKUM


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- sprzedawca
- klasa wielozawodowa

TECHNIKUM EKONOMICZNE
tryb zaoczny


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEZespół Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku jako szkoła istnieje już ponad 55 lat, przez cały ten czas kształci młodzież i dorosłych w zawodach: ekonomicznych, handlowych a ostatnio również administracyjnych i informatycznych.

Szkoła nasza zwana powszechnie "EKONOMIKIEM" cieszy się niesłabnącą popularnością, o czym świadczy liczba przyjętych uczniów i słuchaczy wydziału zaocznego na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie w naszej szkole kształci się około 600 uczniów w systemie dziennym i około 400 słuchaczy wydziału zaocznego.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • 4 pracownie komputerowe po 15 komputerów, trzy z dostępem do Internetu. Oprócz zajęć z technologii informacyjnej i zajęć w technikum informatycznym, odbywają się w nich lekcje z przedmiotów ekonomicznych (pracownia ekonomiczna), komputer w sklepie oraz język angielski i niemiecki. Dodatkowo pracownie wyposażone są w rzutniki multimedialne, skanery i drukarki.
 • 3 sale gimnastyczne w tym: siłownia i sala do stepu - aerobiku, w których prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.
 • 19 sal lekcyjnych: w większości wyposażonych w sprzęt audiowizualny - tj. telewizor + magnetowid, radiomagnetofony oraz mini wieże i inne pomoce dydaktyczne do nauczania innych przedmiotów takich jak : geografia, fizyka, biologia, j. polski, przedmioty ekonomiczne: ekonomia, przedsiębiorczość, marketing.
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną na potrzeby uczniów oraz nowoczesną czytelnię wraz z komputerem z dostępem do Internetu.
 • Ciągłej modernizacji i unowocześnianiu podlega aula szkolna. Staramy się doposażyć ją tak, aby jak najlepiej pełniła funkcję medialną (ekran, telewizor, DVD, system nagłaśniający).

PEDAGOG SZKOLNY

Jest w szkole po to, aby uczniowie czuli się w niej dobrze, bezpiecznie i aby mogli skorzystać z rady jeśli tylko będą tego potrzebowali. Na terenie szkoły jest ich doradcą i rzecznikiem ich spraw.
Pomaga eliminować uczniom napięcia psychiczne narastające na tle niepowodzeń szkolnych. Udziela porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych spraw rodzinnych i nie mniej ważnych problemów osobistych.
Jest w tej szkole również dla rodziców, aby wspólnie z nimi rozwiązywać wszelkiego rodzaju trudności jakie napotykają kształcąc i wychowując swoje dzieci.
Jest w tej szkole również dla nauczycieli, aby wspierać ich w trudnym procesie edukacji i wychowania naszej młodzieży.
W szkole patronuję następującym inicjatywom:

 • Pogotowiu Naukowemu- skupiającemu młodzież pomagająca innym w nauce.
 • Międzyszkolnemu Klubowi Wolontariuszy "AMICUS"- grupie uczniów zainteresowanych pracą na rzecz drugiego człowieka.

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI "EUROFRAJDA"

"Eurofrajda" istnieje w Zespole Szkół CE od listopada 2003r. Klub tworzy grupa 20 uczniów z różnych klas. Członkami klubu nie przestają być również absolwenci szkoły. Wszystkich łączy pasja, potrzeba działania, ciekawość świata i nowych wyzwań. Spotkania w gronie klubowiczów to nie tylko okazja do ciekawych dyskusji, miła forma spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół ale przede wszystkim przygotowania do kolejnych przedsięwzięć. Nasze cele to upowszechnianie wiedzy na temat Europy i UE, integracja środowiska lokalnego wokół idei wspólnej Europy jak również przygotowanie do życia we wspólnocie europejskiej. W krótkim okresie swej działalności SKE m. in. nawiązał współpracę z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Bydgoszczy (obecnie z siedzibą w Toruniu), przygotował konkurs wiedzy o UE dla młodszych kolegów i koleżanek z gimnazjów, zorganizował szkolną Eurodyskotekę dla uczniów naszej szkoły.

BIBLIOTEKA SZKOLNA I ŚWIETLICA

Biblioteka szkolna, tak jak wszystkie inne typy bibliotek ma następujące zadania do wypełnienia: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie szerokiej informacji o gromadzonych zbiorach własnych (i innych bibliotek). Wyróżnia ją spośród innych typów bibliotek to, że dodatkowym jej zadaniem jest uczestniczenie w realizacji celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, w edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów.
Biblioteka ZS-CE w Więcborku aktywnie uczestniczy w realizacji celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły:

 • Pełni opiekę nad uczniami zarówno w czasie zajęć lekcyjnych i przed i po lekcjach (w czasie "okienek", oczekiwania na zajęcia lub powrót do domu).
 • Kształtuje umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania informacji, umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów, rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 • Dba o kulturę i rozwój osobowy uczniów.
 • Pełni rolę biblioteki środowiskowej -obsługuje absolwentów, rodziców uczniów, studentów, nauczycieli innych szkół.

Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej do nauki i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

 • objęcie opieką młodzieży dojeżdżającej, rozpoczynającej zajęcia lekcyjne w późniejszych godzinach oraz mającej wolne godziny lekcyjne wynikające z planu lekcyjnego i podziału na grupy,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań uczniów oraz organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • rozwijanie samodzielności, samorządności, przedsiębiorczości oraz społecznej aktywności uczniów,
 • współdziałanie z różnymi placówkami upowszechniania kultury, instytucjami i organizacjami.

Świetlica prowadzi dla uczniów zajęcia w formach stałych, okresowych i okazjonalnych a organizacja i formy pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb i zainteresowań młodzieży.
Młodzież może rozwiać swoje zainteresowania w:

 • klubie szachowym,
 • klubie plastycznym
 • klubie fotograficznym.

Świetlica dysponuje sprzętem audio-wizualnym zapewniającym właściwą edukację i rekreację. W świetlicy znajduje się prasa lokalna.

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku znajduje się na ulicy ALeja 600- lecia 5a i jest placówką opiekuńczo -wychowawczą integralnie złączoną z działalnością szkoły.
Wychowankowie mieszkają w pokojach dwu lub trzyosobowych. W internacie do dyspozycji wychowanków jast świetlica w której znajduje się telewizor oraz DVD. Można mównież korzystać z sali gimnastycznej i siłowni pod dozorem wychowawców.

Tradycjami internatu są:

 • Inaugaracja roku internackiego
 • Otrzęsiny
 • Wieczór świąteczny - noworoczny
 • Pożegnanie maturzystów
 • W ostatnich latach kulig, ognisko i pieczenie kiełbasek

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

W efekcie działań realizowanych przez SzOK uczniowie:

 • poznają możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły różnego szczebla i wymagania, jakie stawiają one kandydatom,
 • rozwijają własne uzdolnienia, umiejętności i zainteresowania
 • uzyskują dostęp do kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami nabywają i rozwijają zdolności adaptacji oraz sprostania nowym sytuacjom i wyzwaniom,
 • w trakcie nauki w szkole otrzymują pomoc w zdobywania wiedzy o sobie niezbędnej do dokonywania świadomego wyboru, wynikającego z własnych preferencji i predyspozycji oraz znajomości reguł i sytuacji panującej na rynku pracy,
 • uzyskują informacje wzbogacające ich wiedze o zasadach i świecie pracy, przygotowujące ich do samodzielnego korzystania z potrzebnych wiadomości lub docierania do kompetentnych źródeł i specjalistów zajmujących się, na co dzień problematyką poradnictwa zawodowego dla młodzieży,
 • nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do spełnienia oczekiwań „europracodawców” i świadomie przygotowują się do „walki” o europejskie miejsca pracy,
 • nabywają umiejętności planowania indywidualnej kariery edukacyjnej i zawodowej i realizowania celów życiowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie