Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
tel. (61) 670-33-11, tel. kom: 662 221-133
www:   http://www.wsb.net.pl
e-mail:   rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7593 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie Uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu – wyjątkowo oczekiwana na europejskim rynku pracy.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jako jedna z nielicznych Uczelni wyższych w Polsce, oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Absolwenci uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, jako Uczelnia o bardzo wyraźnie określonym profilu, widocznym w nazwie, podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przygotowuje specjalistów od zarządzania bezpieczeństwem, którzy staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa.

Bieżące informacje w sprawie: limitów przyjęć, wymaganych dokumentach, opłatach za studia itp. znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJAKIERUNKI I SPECJALNOŚCI - STUDIA I STOPNIA

Uczelnia prowadzi nabór na następujące kierunki studiów i specjalności zawodowe:

WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Poznaniu
Kierunek studiów "Bezpieczeństwo Narodowe"
specjalności


WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY w Poznaniu
Pedagogika
specjalności

 • Animacja i zarządzanie ośrodkami kultury
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gerontologia z językiem niemieckim
 • Metodyka dochodzeniowo – śledcza
 • Pedagogika i promocja zdrowia
 • Pedagogika mediów i dziennikarstwo
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika pracy i zarządzanie sekretariatem
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
 • Profilaktyka i prewencja społeczna
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Zarządzanie
specjalności
 • Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe
 • Psychologia w zarządzaniu innowacjami i zmianą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
 • Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w usługach turystycznych i hotelarskich
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie projektami strukturalnymi (projektami unijnymi)
 • Zarządzanie w handlu z Rosją oraz Chinami
 • Zarządzanie w logistyce i transporcie


WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku
Kierunek studiów "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"
specjalności

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna
 • Bezpieczeństwo transportu
 • Bezpieczeństwo w finansach i ubezpieczeniach
 • Bezpieczeństwo w logistyce
 • Bezpieczeństwo w żywności i żywieniu
 • Negocjator sytuacji kryzysowych
 • Służby graniczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

"Pedagogika"
specjalności
 • Animacja i zarządzanie ośrodkami kultury
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gerontologia z językiem niemieckim
 • Metodyka dochodzeniowo – śledcza
 • Pedagogika i promocja zdrowia
 • Pedagogika mediów i dziennikarstwo
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Pedagogika pracy i zarządzanie sekretariatem
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
 • Profilaktyka i prewencja społeczna
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna


WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gliwicach
Kierunek studiów "Bezpieczeństwo Narodowe"
specjalności

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • Bezpieczeństwo osób obiektów i mienia
 • Bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna
 • Bezpieczeństwo w transporcie i turystyce
 • Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP
 • Menedżer bezpieczeństwa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Pedagogika
specjalności
 • Animacja i zarządzanie ośrodkami kultury
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gerontologia z językiem niemieckim
 • Metodyka dochodzeniowo – śledcza
 • Pedagogika i promocja zdrowia
 • Pedagogika mediów i dziennikarstwo
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika pracy i zarządzanie sekretariatem
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
 • Profilaktyka i prewencja społeczna
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna


STUDIA II STOPNIA
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Poznaniu
Kierunek studiów "Bezpieczeństwo Narodowe"

Zasady zaliczania różnic programowych (PDF)

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: STUDIA LICENCJACKIE

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa zapoznawcza
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( Word , PDF )
 • życiorys ( Word , PDF )
 • kwestionariusz osobowy ( Word , PDF PDF )
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
 • 4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie
  *prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności


Warunki przyjęcia: STUDIA MAGISTERSKIE

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa zapoznawcza
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( Word , PDF )
 • życiorys ( Word , PDF )
 • kwestionariusz osobowy ( Word , PDF )
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych poświadczona przez pracownika uczelni**
 • k4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie


Studia podyplomowe
W ofercie studiów podyplomowych znajdują się następujące kierunki:
BEZPIECZEŃSTWO
 • Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości (PDF) NOWY PROGRAM
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Studium Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PDF) NOWOŚĆ *CERTYFIKATY TŰV*
 • Bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo szkolne

ZARZĄDZANIE
 • Zarządzanie BHP (PDF) NOWY PROGRAM *CERTYFIKAT AUDYTORA*
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością (PDF) NOWOŚĆ *CETYFIKATY TŰV*
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Przywództwo w zarządzaniu
 • Zarządzanie oświatą
 • Psychologia w biznesie
 • Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

SPECJALISTYCZNE
 • Ratownictwo przedmedyczne NOWY PROGRAM
 • Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Organizacja i obsługa turystyki historycznej i biznesowej

PEDAGOGIKA
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
 • Pedagogika interwencji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika płci
 • Pedagogika terapeutyczna zdolności i twórczości
 • Praca socjalna i pomoc rodzinie
 • Profilaktyka i prewencja społeczna
 • Profilaktyka przemocy
 • Dialog społeczny
 • Socjoterapia pedagogiczna


TABELA OPŁAT ZA STUDIA - kliknij


Stypendia
Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa korzystają z systemu stypendialnego, który składa się ze:

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest przyznawane szczególnie uzdolnionym studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającym się aktywnością naukową i społeczną.
 2. Stypendium za wyniki w nauce i w sporcie, które jest przeznaczone dla osób, których średnia ocen była odpowiednio wysoka lub dla tych, którzy wyróżniają się znaczącymi wynikami sportowymi na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. To stypendium można uzyskać po pierwszym roku studiów.
 3. Stypendium socjalne, które jest przeznaczone dla osób, których rodziny uzyskują niski dochód miesięczny. Może być ono przyznawane już na pierwszym roku studiów. Ponadto osoby te mają prawo ubiegania się o dodatkową pomoc w postaci stypendium na wyżywienie.
 4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje osobom, które ponoszą dodatkowe koszty z tytułu swojej niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 5. Stypendium mieszkaniowe przeznaczone jest tylko dla studentów studiów stacjonarnych, u których codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie.
 6. Zapomogi studenckie są formą udzielania pomocy finansowej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i umożliwia im śledzenie na bieżąco wszelkich aktualności mających związek z Uczelnią.

Jesteśmy na Fecebooku – dołącz do nas!
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach


DZIAŁALNOŚĆ POZADYDAKTYCZNA

Obozy sportowe
Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie - podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych w Polsce. Studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę-Płotki, Kaszuby. Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miłośników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysokości na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB!

Samorząd Studentów może być przygodą!
Samorząd Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie rozwija się swoje pasje, realizuje pomysły, gdzie można wykazać się inwencją, kreatywnością, a jednocześnie zdobyć cenne doświadczenia. Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa reprezentuje studentów w Senacie, Radach Wydziałów oraz w komisjach różnego rodzaju. Jest jedynym demokratycznym i niezawisłym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej. Samorząd Studencki jest organizatorem wielu imprez kulturalno-rozrywkowych. Aktywnie współpracuje ze Studencką Radą Miasta Poznania. Włącza się w działalność kół naukowych na Uczelni. Prowadzi również działalność charytatywną.

Akademickie Biuro Karier: Z pasją do biznesu!
Głównym celem działalności Akademickiego Biura Karier jest promocja zawodowa studentów i absolwentów oraz pomoc i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Biuro Karier stwarza możliwości uzupełniania wiedzy teoretycznej, zdobytej na studiach, poprzez praktyki, kursy, szkolenia i warsztaty. Studentom i absolwentom oferujemy udział w bezpłatnych warsztatach:

 • Metody skutecznego poszukiwania pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna- moją wizytówką
 • Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?
 • Asertywność w pracy i na co dzień
 • Bądź przedsiębiorczy!
 • Zarządzanie czasem
 • Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?

Proponujemy również bezpłatne poradnictwo zawodowe i personalne oraz korzystanie z programów i testów zawodowych takich jak:

 • Test preferencji i predyspozycji zawodowych
 • Test przedsiębiorczości
 • Multimedialny informator o zawodach
 • Biuro Karier posiada systematycznie aktualizowaną bazę ofert pracy, praktyk zawodowych i staży.

WSPÓŁPRACUJEMY Z POLICEALNĄ SZKOŁĄ DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O`CHIKARA

Niepowtarzalna oferta!!!
Studia 2 w 1

Będąc studentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, na dowolnie wybranym kierunku studiów pierwszego stopnia, otrzymasz dodatkowo możliwość zdobycia - całkowicie bezpłatnie - tytułów:

 • technik administracji
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wraz z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA z Poznania umożliwiają ukończenie Uczelni z dwoma tytułami - licencjata i technika. W ciągu trzech lat nauki zyskujesz podwójnie!


KONTAKT

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
tel. (58) 341-98-51
rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
Pl. Piłsudskiego 9
44-100 Gliwice
tel. (32) 335-40-19
rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl


ZAGRAJ

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie