Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stefana Kopcińskiego

ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź
tel. (42) 672-70-95
www:   http://www.sp33.edu.lodz.pl
e-mail:   s.p.33lodz@interia.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14123 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. STEFANA KOPCIŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

- klasy integracyjne
- język angielski od klasy I
- zajęcia komputerowe od klasy I
- oddział rocznego przygotowania
  przedszkolnego (zerówka)

- bogata oferta dydaktyczna
- koła naukowe
- udział w programach i projektach
- pracownia polisensoryczna
- przyjazna uczniom i rodzicom
- "Szkoła z Klasą"
- "Szkoła Bez Przemocy"

Zapraszamy do naszej szkoły wszystkich Rodziców i Dzieci, którym zależy na znakomitych warunkach nauki i rozwoju młodego człowieka!

Wyniki egzaminów końcowych naszych szóstoklasistów zawsze były powyżej średniej województwa łódzkiego.

Powstanie Szkoły Podstawowej Nr 33 datuje się na rok 1938. Naszym patronem jest lekarz psychiatra Stefan Kopciński. Zasłynął z walki z analfabetyzmem, w tym celu organizował kursy dokształcające dla młodzieży i dorosłych. Przyczynił się do powstania nowych szkół i do założenia Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zakładał też biblioteki dzielnicowe.

Działalność szkoły

Od roku 1997-1998, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, po raz pierwszy utworzyliśmy w naszej szkole klasę integracyjną. Do naszych oddziałów integracyjnych uczęszczają dzieci niepełnosprawne o różnych schorzeniach: z uszkodzeniem narządów ruchu, poruszające się samodzielnie, lub z asekuracją osoby dorosłej, dzieci słabo słyszące, słabo widzące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym.

Podejmując ten trud, zwróciliśmy uwagę na fakt, iż idea integracji wiąże się nierozłącznie z nowoczesnym myśleniem o kształceniu osób niepełnosprawnych. Jest to nieodzowny warunek przygotowania ich do normalnego, aktywnego, w pełni wartościowego życia w społeczeństwie.

Jednocześnie
wspólne przebywanie od najmłodszych lat dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować postawę tolerancji, zauważania i zrozumienia niekiedy odmiennych potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy potrzebującym. W naszej szkole zdecydowaliśmy się na model klasy integracyjnej, w której znajdują swoje miejsce zarówno dzieci z normą intelektualną, jak i dzieci z upośledzeniem umysłowym. Tu każde dziecko jest traktowane podmiotowo, z pełnym poszanowaniem jego praw i godności osobistej. Może rozwijać się we wszystkich sferach na miarę swoich możliwości, w optymalnym dla siebie tempie.

Oddział integracyjny

W oddziale integracyjnym nauczyciele realizują zróżnicowane kształcenie dla poszczególnych uczniów, w zależności od ich potrzeb edukacyjnych, w obrębie jednego, spójnego systemu.
W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program nauczania jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów w nauce.
Aby zapewnić optymalne warunki kształcenia klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju schorzeń dzieci. Aby zapewnić wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, szkoła współpracuje z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci między innymi: poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, różnego rodzaju poradniami specjalistycznymi, fundacjami, organizacjami wspierającymi pracę szkoły i rodziców itp.

Dokładamy wysiłków, aby przyjazna atmosfera w naszej szkole sprzyjała współpracy, pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie, rozwijać zdolności i umiejętności. Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom zajęć dydaktycznych, oferujemy różnorodne formy pracy z dziećmi i szeroki zakres działań pozalekcyjnych.

W klasach integracyjnych praca dydaktyczno-wychowawcza zmierza do realizacji następujących zadań rozwojowych:
  • uczenie się zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej
  • rozwijanie podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia
  • rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym życiu
  • podnoszenie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach ruchowych indywidualnych i zespołowych, turniejach i zawodach sportowych
  • dążenie do maksymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach rozwojowych: poznawczej, społecznej, moralnej i emocjonalnej poprzez podmiotowe traktowanie dziecka, uwzględnianie jego potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz wyzwalanie jego własnej aktywności
  • umożliwianie wspólnej nauki i zabawy dzieciom o różnym poziomie i stopniu sprawności psychofizycznej
  • rozwijanie w sposób naturalny postaw pro społecznych, tolerancji, zrozumienia potrzeb innych ludzi, serdeczności, wdrażanie do odpowiedzialności i wzajemnej pomocy
  • osiąganie w jak największym stopniu samodzielności w codziennym życiu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność dzieci niepełnosprawnych

Oddział zerowy

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi umozliwia poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Zapewniamy dziecku opiekę, wychowanie i naukę w miłej i życzliwej atmosferze oraz tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Grupa "0" posiada salę wyposażoną w odpowiednie pomoce dydaktyczne, kącik zainteresowań i zabaw. Mamy również do dyspozycji szkolną salę zabaw i plac zabaw utworzony dzięki rządowemu programowi "Radosna szkoła". "Zerówka" stanowi bardzo ważną część społeczności naszej szkoły. Bierze udział we wszystkich szkolnych uroczystościach, akcjach i konkursach. Organizujemy również zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia, zajęcia plastyczne "Bbliżej sztuki". raz w tygodniu;

Projekty i programy

Jesteśmy placówką nowoczesną i aktywną, dlatego realizujemy różne programy i projekty. Jednym z nich jest Socrates Comenius. Celem programu jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

Realizujemy również program Lego, Cogito, Ago. Obejmuje on czytanie ze zrozumieniem, według wielu podstawową umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom, naukę myślenia twórczego, krytycznego i naukowego oraz kształcenie umiejętności działania obywatelskiego, społecznego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie