Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Społecznych STO

ul. Zarzecze 17 a, 16-300 Augustów
tel. (87) 643-27-29
www:   http://www.spoleczna.com.pl
e-mail:   zss_augustow@post.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3679 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO

- klasy "0"
- języki obce: angielski, rosyjski
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- bardzo dobra baza dydaktyczna
- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
- autorska metoda nauczania przedmiotów przyrodniczych od klasy I
- opieka logopedyczna

SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO

- klasy z rozszerzonym językiem angielskim
- małe grupy uczniów (max. 16 osób)
- język angielski
- drugi język obowiązkowy do wyboru (język francuski, język rosyjski)
- wysoki poziom kształcenia
- wszechstronny rozwój ucznia
- zajęcia dydaktyczno – rozwijające
- INTERBLOK- testowany przez szkołę program MEN

Nasza szkoła istnieje od 1989 roku i ma uprawnienia szkoły publicznej. To znaczy, że:
 • wystawia takie same jak szkoła publiczna świadectwa
 • przeprowadza egzaminy zewnętrzne (podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce), organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży
 • nadzór na szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty

Po ukończeniu szkoły podstawowej nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w Społecznym Gimnazjum STO - obydwie szkoły działają w Zespole Szkół Społecznych STO. Organem prowadzącym szkołę, a więc i jej właścicielem jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 14 (SKT Nr 14), z siedzibą w Augustowie, ul. Zarzecze 17a (w budynku szkoły).

W ramach opłat czesnego organizujemy:
 • zajęcia lekcyjne - codziennie w godzinach od 8.00 do 13.05 (klasy 0-III) i 18.00-14.45 (pozostałe klasy)
 • zajęcia świetlicowe
 • dojazd na basen klas I-III, na salę gimnastyczną-gimnazjum
 • zajęcia pozalekcyjne
 • koła zainteresowań
 • zajęcia wyrównawcze
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • diagnozę logopedyczną
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dodatkowo płatne są:
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia z logopedą (odbywają się na miejscu)

INTERBLOK

INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum

Cel ogólny projektu:

Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki na kierunkach techniczno-przyrodniczych poprzez stworzenie programu interdyscyplinarnego nauczania blokowego ukierunkowanego na rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia.

Cele szczegółowe:
 • dokonanie pogłębionej analizy problemu słabego wyposażenia uczniów w kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki
 • 2opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego INTERBLOK w gimnazjum wraz z obudową programową
 • opracowanie strategii wdrażania programu w szkołach

W naszej placówce prowadzimy wiele projektów edukacyjnych, wśród nich są:

Projekt „KROK NAPRZÓD”

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu „KROK NAPRZÓD” realizowanego na terenie Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie realizowane są następujące formy zajęć:
 • wyrównawcze
 • logopedyczne
 • korekcyjno – kompensacyjne
 • matematyczno – przyrodnicze

Rekrutacja dla poszczególnych form wsparcia uwzględniała potrzeby uczniów i uczennic, za zgodą opiekunów, na zasadzie dobrowolności.

Projekt jest realizowany od 03.01.2011r. do 30.07.2013 r.

Zakładane rezultaty realizacji projektu:
 • objęcie szkoły STO w Augustowie wsparciem ze środków UE w ramach EFS
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci u których stwierdzono trudności w przyswajaniu wiedzy
 • korygowanie wad postawy u uczniów u których stwierdzono nieprawidłową wadę postawy
 • korygowanie wad wymowy u dzieci ze wskazaniem do logoterapii
 • podniesienie umiejętności matematyczno – przyrodniczych u dzieci objętych dodatkowymi zajęciami
 • poprawa jakości i efektywności oddziaływań edukacyjnych u dzieci objętych wsparciem
 • skuteczna i efektywna realizacja nowej podstawy programowej
  w ZSS STO w Augustowie
Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie