Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej

ul. Mickiewicza 22/24, 96-230 Biała Rawska
tel./fax (46) 815-93-76
www:   http://spbiala10.szkolnastrona.ple-mail:   spbiala10@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 10446 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ

- wysoko wykwalifikowana kadra
- zajęcia dodatkowe
- edukacja proekologiczna
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- miła atmosfera w szkole
- poszanowanie praw dziecka
- warunki sprzyjające kształtowaniu się
  osobowości młodych podopiecznych

- aktywne metody pracy
- dbałość o wszechstronny rozwój uczniów

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

„Szkoła nie jest przystankiem,
Jest drogą, która otwiera się
Na coraz nowe horyzonty”
Celestyn Freinet

O NAS

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej jest szkołą publiczną, która zaspakaja potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży. W skład szkoły wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz oddziały gimnazjalne.

Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując:
 • pełne poczucie bezpieczeństwa
 • rozwijanie zdolności i umiejętności
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
 • różnorodne formy pracy z dziećmi
 • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • bezpieczeństwo uczniów

Świetlica

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Do głównych zadań świetlicy należą:
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym
 • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce


Biblioteka

Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do źródeł informacji w postaci księgozbioru oraz jako centrum multimedialne. Jest współorganizatorką życia kulturalnego. Priorytetowym zadaniem w bieżącym roku szkolnym było propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabiania nawyku czytania i uczenia się. W celu realizacji tych zadań zaplanowano różne działania m.in.:
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – najdłuższe święto w szkole, ogłoszone nie po to, by wyróżnić nauczycieli bibliotekarzy czy polonistów, ale przede wszystkim skierowane do wszystkich uczniów – czytelników, użytkowników biblioteki czy osób poszukujących informacji

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
 • umożliwia rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub dokonanie wyboru zawodu
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum np. oddziałów integracyjnych
 • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • umożliwia realizowanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie gimnazjum w skróconym czasie

Serdecznie zapraszamy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie