Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

im. Mikołaja Kopernika

ul. Robotnicza 22, 49-300 Brzeg
tel./fax (077) 404-71-55
www:   http://www.psp5.of.ple-mail:   psp5@brzeg.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9670 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Czym dysponujemy:

- liczba sal lekcyjnych: 16
- zastępcza sala gimnastyczna, boisko, biblioteka, świetlica, jadalnia, dwie pracownie komputerowe, szatnia, radiowęzeł
- liczba komputerów dostępnych dla uczniów - 20, drukarka laserowa, skaner, rzutnik multimedialny,
- liczba komputerów w szkole - 26 połączonych w sieć w tym dwa z dostępem do Internetu w pokoju nauczycielskim,
- rodzaj łącza internetowego – NeostradaMotto, które towarzyszy naszej działalności:
 • dbamy o zdrowie, bo od niego zależy nasza przyszłość;
 • wychowujemy w wolności, gdyż ona jest fundamentem człowieczeństwa;
 • kierujemy się uczciwością, by być godnymi zaufania.
MISJA NASZEJ SZKOŁY
JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA SWOJE DZIAŁANIA OPIERA NA TAKICH WARTOŚCIACH JAK:
ZDROWIE, WOLNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ.


ZDROWIE

rozumiemy jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.

Zdrowie fizyczne – to prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów.

Zdrowie psychiczne – to zdrowie umysłowe czyli zdolność do jasnego, logicznego myślenia oraz zdrowie emocjonalne czyli zdolność do rozpoznawania uczuć np.: lęku, radości, żalu, złości i wyrażania ich w odpowiedni sposób oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem ,napięciem, depresją i lękiem.

Zdrowie społeczne – to zdolność do utrzymywania prawidłowej relacji z innymi.

Zdrowie duchowe – to osobiste credo czyli zasady zachowania i sposoby utrzymywania wewnętrznego spokoju.

WOLNOŚĆ

to odpowiedzialność za własne czyny, tolerancja, umiejętność dokonywania wyboru, przestrzegania praw i obowiązków, prawo do głoszenia własnych poglądów.

UCZCIWOŚĆ

rozumiemy jako obopólne zaufanie, lojalność, obowiązkowość, rzetelność, odpowiedzialność, obiektywne traktowanie, sprawiedliwe ocenianie, otwartość i szczerość nauczycieli, rodziców, uczniów.
STRUKTURA NASZEJ SZKOŁY OPIERA SIĘ NA WSPÓŁDZIAŁANIU I WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW.

Szanujemy prawo każdego człowieka do wolności, wyboru dróg, oryginalności, odmienności poglądów i kreatywności, prawo do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Pielęgnujemy umiejętności współdziałania, samodoskonalenia, dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi, rozwijamy umiejętność pracy nad sobą.

Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych ról społecznych z uwzględnieniem ekologii i zasad zdrowego stylu życia oraz szacunku do drugiego człowieka.

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni satysfakcję, zadowolenie,


Na co kładziemy nacisk?

 • profilaktykę zdrowotną, jesteśmy po diagnozie w zakresie warunków nauki ucznia – nasze działania skierowane są na: wyposażenie klas w meble z regulowaną wysokością, zapewnienie właściwego oświetlenia, prowadzenia badań profilaktycznych oraz stwarzanie właściwego klimatu, marzy nam się wyposażenie uczniów w umiejętność szybkiego uczenia się, wzbudzenia odpowiedniej motywacji i odpowiedzialności za swoją naukę oraz wprowadzenie w szkole programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą,
 • doskonalenie kompetencji uczniów określonych w standardach,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie,
 • pielęgnowanie współpracy i wzajemnej pomocy,
 • kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych,
 • fakt, że ocena to nie kara ani nagroda, ale rzetelna informacja o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia, w szkole funkcjonuje Punktowy system oceniania wspomagany dziennikiem elektronicznym,
 • różnorodne metody motywowania uczniów do osiągania coraz wyższych wyników,
 • systematyczne badanie skuteczności i jakości działania szkoły,
 • budowanie klimatu przyjaznego otwartego dialogu.
Co nas wyróżnia?
 • szkoła opiera swoją działalność na trzech podstawowych wartościach: zdrowie, wolność, uczciwość,
 • na korytarzach dominują dwa kolory : żółty i niebieski; gdyż symbolizują one patrona szkoły Mikołaja Kopernika,
 • przerwy rozpoczyna i kończy dźwięczna melodia,
 • jasne reguły postępowania zostały określone w Prawie szkolnym,
 • w szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, która powstała dzięki środkom finansowym rodziców i sponsorów oraz pracy nauczycieli a od września 2004 ruszy druga pracownia, którą szkoła otrzymała przy wydatnej pomocy organu prowadzącego i pracy dwóch nauczycieli w ramach programu MENiS "Pracownia internetowa w każdej szkole podstawowej edycja 2004",
 • popołudniami w szkole działa Świetlica Terapeutyczna finansowana ze środków organu prowadzącego,
 • uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mają obowiązkowe lekcje pływania opłacane ze środków organu prowadzącego,
 • organizowana jest wszechstronna działalność ekologiczna,
 • w pięciu oddziałach pierwszego etapu edukacyjnego wdrażane są zasady pedagogiki Celestyna Freineta,
 • w nauczaniu zintegrowanym przerwy w zajęciach są regulowane przez wychowawców,
 • nauczyciele to zgrany zespół tworzący dobrą atmosferę pracy, wzbogacający szkolne życie w elementy humoru i rozrywki (świadectwa moralności, wiersze i dyplomy okolicznościowe, występy dla uczniów, pracowników odchodzących na emeryturę). Grono pedagogiczne to ludzie, dzięki którym systematycznie poprawia się stan bazy szkolnej, potrafiący zaangażować rodziców w pracę na rzecz szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzone są zajęcia w kołach: recytatorskich, literackich, językowych, artystycznych, plastycznych, ekologicznych, matematycznych, integracyjnych, informatycznych, SKS. W ramach wolontariatu nauczyciele prowadzą zajęcia: SIS-u, ERM, UKS-u, Klubu szachowego, wyrównawcze, profilaktyczne oraz koła: historyczne, ekologiczne, informatyczne, gry i zabawy oraz zespół wokalny. Przez rodziców opłacane są zajęcia z języka angielskiego w klasach I i II. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu.

Dla szczególnie zdolnych

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania wykonując dodatkowe zadania i ćwiczenia, biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, działając w organizacjach lub organizując konkursy i imprezy szkolne a także tworząc gazetki szkolne oraz tomiki poezji. Nauczyciele zachęcają uczniów do poszukiwania informacji w różnych źródłach i prezentowania ich w szkole innym uczniom. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują tytuł PRYMUSA a ich zdjęcia umieszczane są w szkolnej gablocie. Absolwenci otrzymują pamiątkowe książki a najzdolniejsi tytuły:

Oferta dla uczniów z trudnościami
Nauczyciele indywidualizują proces nauczania dostosowując wymagania do indywidualnych możliwości uczniów uwzględniając opinie poradni psychologiczno pedagogicznych lub poradni specjalistycznych. Uczniowie z trudnościami mogą skorzystać z pomocy koleżeńskiej, zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, konsultacji nauczyciela oraz zajęć terapeutycznych.

Jak uczymy języków

W pierwszej i drugiej klasie nauka języków organizowana jest jedynie dla zainteresowanych uczniów i opłacana przez rodziców. W klasach trzecich nadal uczą się tylko chętni uczniowie, ale lekcje opłacane są ze środków finansowych szkoły a na naukę przeznaczone są godziny do dyspozycji dyrektora. W drugim etapie edukacyjnym prowadzona jest obowiązkowa nauka języka angielskiego w 4 klasie 2 godziny a w 5 i 6 po 3 godziny tygodniowo. W klasach liczących ponad 24 uczniów występuje podział na grupy uwzględniający poziom kompetencji językowych uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie