Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Józefa Lompy 1, 49-300 Brzeg
tel./fax (77) 404-52-15
www:   http://www.zs2-brzeg.ayz.ple-mail:   psp8@brzeg.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7830 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

- "Szkoła z klasą"
- świetlica szkolna
- świetlica socjoterapeutyczna
- biblioteka szkolna

GIMNAZJUM NR 4

- "Szkoła przyjazna dla sportu"
- pedagog, psycholog
- koła zainteresowań
- język angielski

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej oraz różnorodnej specyfiki kulturowej, tożsamości narodowej i etnicznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

W szczególności nasza szkoła:
 • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym
 • zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań
 • stawia wysokich wymagań dotyczących kultury bycia
 • przekazuje wiedzę i kształci umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
 • zapewnia poszanowania uczniów, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym

Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia
 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym

Kształcenie zintegrowane oraz edukację wczesnoszkolną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu tworzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych i różnorodnych specjalizacjach, niezbędnych do wielostronnej i wielorakiej działalności z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Kształcenie uczniów na I etapie edukacyjnym wiąże się z dużymi wyzwaniami. To właśnie wtedy buduje się podstawy dobrego procesu uczenia się, rozwija chęć do nauki oraz wdraża do opanowania pierwszych i ważnych umiejętności.

Nasze działania są kreatywne, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci. Staramy się, aby nauka w młodszych klasach odbywała się poprzez ciekawe zajęcia, spotkania z interesującymi ludźmi, poprzez zabawę i oczywiście pracę. Nad tym wszystkim pracuje nasz zespół nauczycieli, którego skład znajduje się poniżej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie