Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

ul. Krzywa 17, 82-440 Dzierzgoń
tel. (55) 276-25-16
www:   http://www.sp_dzierzgon.webpark.ple-mail:   sp_dzierzgon@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3224 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- j. angielski i niemiecki
- pracownia internetowa
- koła zainteresowań, np. Pogotowie Ortograficzne
- nowoczesne metody pracy, np. kinezologia
- czwórbój LA, tenis stołowy, piłka nożna
- obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych
- logopeda, pedagog, pielęgniarka, psycholog
- stołówka, świetlica (7.00-15.00)
- od 16 do 18 działa świetlica środowiskowa


CELE I ZADANIA SZKOŁY

 1. Nadrzędnym celem edukacyjnym szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Wizją szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.
 3. Szkoła dąży do osiągnięcia tego celu poprzez harmonijną realizację zadań z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz przez zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i ochronę ich zdrowia.
 4. Zadaniem szkoły w zakresie nauczania jest:
  • nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
  • poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  • zapewnienie rozumienia przekazywanych wiadomości,
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  • poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  • poznanie dziedzictwa kultury narodowej na tle kultury europejskiej.
 5. W zakresie kształcenia umiejętności i wykorzystywania zdobywanej wiedzy zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do nabywania następujących umiejętności:
  • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności,
  • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego zdania, poszanowania poglądów innych ludzi oraz poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
  • współdziałania i pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich oraz respektowania i przestrzegania obowiązujących w społeczeństwie norm,
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
  • rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,
  • stosowania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.
 6. Zadania wychowawcze szkoły to:
  • stworzenie uczniom środowiska do wszechstronnego rozwoju osobowego (intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego i duchowego),
  • rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów nauczania, a także całej edukacji,
  • wpajanie samodzielności w dążeniu do dobra (w wymiarze indywidualnym i społecznym),
  • zmierzanie do tego, aby wskazać uczniom drogę rzetelnej pracy jako środka do osiągnięcia celów życiowych i znalezienia swojego miejsca w świecie,
  • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
  • przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie,
  • wpajanie zasad kultury życia codziennego,
  • wpajanie poszanowania i przestrzegania norm społecznych, moralnych i prawnych,
  • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, do dokonywania wyborów,
  • kształtowanie w uczniach postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych i ich poglądów oraz szanowania tych poglądów,
  • kształtowania umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty.
 7. Szkoła dba o bezpieczeństwo i zapewnia ochronę życia uczniów poprzez:
  • dyżury nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów,
  • zapewnienie opieki w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
  • zapewnienie uczniom pomocy i opieki pedagoga szkolnego, a także stała współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z Policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  • zgłaszanie do Policji autokaru wycieczkowego w celu dokonania przeglądu kontrolnego przed wyjazdem,
  • omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
  • zapewnienie pobytu w świetlicy dzieciom dojeżdżającym, oczekującym na przyjazd autobusu,
  • kształcenie komunikacyjne i przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową,
  • organizowanie zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny w szkołach,
  • prowadzenie gabinetu pielęgniarki szkolnej,
  • utrzymywanie urządzeń i pomieszczeń szkolnych w sprawności i czystości oraz przestrzeganie w tym zakresie zaleceń Sanepidu.
 8. Szkoła, realizując swoje cele i zadania kieruje się dobrem dziecka oraz przestrzega przepisów Konwencji Praw Dziecka.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie