Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 16

im. Orła Białego

ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia
tel. (058) 623-86-35 / fax 623-85-67
www:   http://www.sp16gdynia.edu.pl
e-mail:   sp16.gdynia@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3936 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

- świetlica, świetlica socjoterapeutyczna
- biblioteka
- zajęcia pozalekcyjne
- miła i przyjazna atmosfera
- wysoko wykwalifikowana kadra

Cele i Zadania Szkoły
W zakresie działalnosci wychowawczej szkoła w szczególnosci:
1. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
3. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.
4. Upowszechnia zasady kultury życia codziennego.
5. Kształtuje postawy patriotyczne.
6. Sprzyja zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym.
7. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
8. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.
9. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowane formy aktywnosci na rzecz szkoły i srodo- wiska kształtując postawy sprzyjające samorządności i gospodarności.
10. Wdrąża do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
11. Wypracowuje programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym młodego człowieka.

Świetlica
 • świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Programowe działania świetlicy to: realizacja zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej szkoły
 • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
 • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka, wspieranie, integrowanie działań szkoły i domu w zakresie kształtowania postaw
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań (poprzez organizowanie zajęć: dydaktycznych, plastycznych, czytelniczych, ruchowych, wyciszająco - relaksacyjnych, umuzykalniających)
 • zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom
 • kształtowanie postaw prospołecznych, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne
 • uczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, poprawiania złych nawyków
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, koleżanek
 • uczenie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad i norm
 • wzbogacanie ekspresji twórczej, ekspresji ruchowej
 • rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa
 • kształtowanie nawyków higienicznych

Biblioteka
Biblioteka szkolna zapewnia udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni i czytelni uczniom i pracownikom szkoły w godzinach nauki i pracy oraz po skończonych zajęciach.

 • przygotowuje uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej oraz wyszukiwania informacji
 • inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań
 • pomaga we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły
 • kultywuje tradycje: narodowe kraju, regionu, miasta, szkoły

Cykliczne imprezy biblioteczne:
 • "Urodziny biblioteki" – 1.X 1954 r. dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki szkolnej
 • "Andrzejki" – wróżenie z "Księgi przysłów polskich"
 • Tradycje świąteczne w literaturze połączone z wykonywaniem ozdób z masy solnej; "Dzień kolędowy"; "Wokół jajka"
 • Poczta Walentynkowa
 • Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • "Spotkania w Bajkolandii" – zajęcia czytelnicze dla dzieci młodszych
 • Konkursy czytelnicze
 • Giełdy podręczników używanych

Nauczyciele biblioteki biorą udział w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych: czytelniczej i medialnej, regionalnej i prozdrowotnej. Realizują na lekcjach bibliotecznych treści dotyczące katalogów bibliotecznych, kartoteki zagadnieniowej słowników i encyklopedii. Udzielają informacji bibliotecznych i porad wszystkim użytkownikom biblioteki (także rodzicom uczniów naszej). Księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany (program MOL) od roku 1998. W szkole działa pracownia multimedialna dostępna dla uczniów i nauczycieli.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie