Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. J. Bema 46, 38-404 Krosno
tel./fax (13) 436-56-71, tel. (13) 436-55-55
www:   http://republika.pl/sosw_krosno
e-mail:   sosw_krosno@pro.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8738 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

- 6 – letnia przeznaczona dla uczniów
  upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

- 6 – letnia przeznaczona dla uczniów
  upośledzonych umysłowo w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym oraz
  z niepełnosprawnością sprzężoną

- realizaowane są programy zatwierdzone
  przez MEN

- oraz indywidualne programy nauczania
  opracowane dla każdego ucznia
  z poszczególnych przedmiotów


GIMNAZJUM NR 6

- dla absolwentów szkół podstawowych
  oraz szkół podstawowych specjalnych
  z orzeczonym stopniem upośledzenia
  umysłowego

- 3 - letnie dla uczniów upośledzonych
  umysłowo w stopniu lekkim,
  z obowiązkowym językiem angielskim
  lub niemieckim

- 3 - letnie dla uczniów upośledzonych
  umysłowo w stopniu umiarkowanym lub
  znacznym oraz z niepełnosprawnością
  sprzężoną


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

- dla uczniów upośledzonych umysłowo
  w stopniu głębokim, które realizowane są
  do 25 roku życia

 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 12

- przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym,
  znacznym i głębokim

- dla dzieci ze sprzężonymi
  niepełnosprawnościami oraz z autyzmem


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

- 3 - letnia dla uczniów upośledzonych
  umysłowo w stopniu lekkim,
  z obowiązkowym językiem angielskim lub
  językiem niemieckim, oferująca możliwość
  kształcenia w zawodach:

- zapewniamy i organizujemy praktyki
  uczniowskie

- w przypadku zgłoszenia odpowiedniej
  liczby kandydatów istnieje możliwość
  kształcenia w zawodach: elektryk,
  murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz,
  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- szkoła 3 - letnia - wielokierunkowo przygotowująca uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym
- uczniowie mogą uczęszczać do szkoły do
  24 roku życia

- indywidualny program
  edukacyjno-rewalidacyjno-profilaktyczno
  -wychowawczy

"Poza przygotowaniem człowieka, poza jego wykształceniem, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego życiu jest człowieczeństwo."


Stawiając na edukację i wychowanie Ośrodek nasz spełnia ważną rolę w przygotowaniu dzieci i młodzieży specjalnej troski do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.


Celem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w krosnie jest stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości moralne przy współpracy Rodziców i osób życzliwych dzieciom niepełnosprawnym.

Pragniemy, aby edukacja naszych uczniów, otworzyła im drzwi do samodzielności, a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym ich światem. Uczymy naszych wychowanków wykorzystywania indywidualnych możliwości do twórczego działania oraz rozwijania własnych talentów. Otaczamy ich pomocą, życzliwością i akceptacją.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności w zdobywaniu wiedzy w szkole masowej. W naszym Ośrodku zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli i wychowawców w nowoczesnych pracowniach komputerowych, oraz doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowniach przedmiotowych.

Nasze szkoły nie dzielą uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych. Dostrzegamy w każdym uczniu pewne predyspozycje, umiejętności i rozwijamy je. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego. Tu uczniowie mogą się odnaleźć i spełniać swoje i swoich rodziców oczekiwania - oczekiwania edukacyjne, wychowawcze i społeczne, tutaj otrzymują również wsparcie materialne.

Dbamy o rozwój naszych uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną. Oferujemy zajęcia z zakresu:
 • terapiipedagogicznej i psychologicznej
 • terapii integracji sensorycznej
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • logopedii i neurologopedii
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • i innych w zależności od potrzeb uczniów

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 12

Przedszkole Specjalne Nr 12 w Krośnie powstało z myślą o dzieciach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, dzieciach ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem, które wymagają szczególnych form opieki i pielęgnacji.

Przedszkole posiada ogródek z placem zabaw. Budynek jest przystosowany do dzieci poruszających się na wózkach. Czas pracy przedszkola ustalony został na godziny od 8.00 do 13.00. Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy placówki. Rodzice mają prawo do ubiegania o zorganizowanie nieodpłatnego dowozu dziecka do przedszkola.

Opieką przedszkolną objęte są dzieci w wieku od 3 do nawet 10 roku życia. Liczebność grupy wynosi od 6 do 10 wychowanków, a w przypadku dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4.

Oddziały przedszkolne mieszczą się w nowo zorganizowanych salach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków. Edukację przedszkolną prowadzi kadra nauczycieli i terapeutów posiadających najwyższe kwalifikacje pedagogiczne i specjalistyczne, doskonale przygotowana do pracy z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi.

Poza zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi każde dziecko zostaje objęte indywidualnym programem rewalidacji, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz jego specyficznymi potrzebami.

W ramach rewalidacji oferujemy możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa, stymulacji polisensorycznej, pedagogiki leczniczej metodą M. Montessori, gimnastyki korekcyjnej.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną oraz złożenie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

INTERNAT

Oferujemy możliwość nieodpłatnego zamieszkania w internacie wszystkim chętnym uczniom, zarówno zamiejscowym, jak i mieszkańcom Krosna. Pomagamy rodzicom i opiekunom w pozyskaniu dofinansowania do wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły. Internat zapewnia wychowankom warunki mieszkaniowe na dobrym poziomie. Wychowankowie mieszkają w 3-osobowych, przytulnych sypialniach i mają do dyspozycji zmodernizowane łazienki z natryskami. Ponadto do ich użytku przeznaczone są świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, siłownia, kuchnia metodyczna, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, plac zabaw oraz boisko szkolne.

Uczniowie po zajęciach szkolnych mają czas na odpoczynek, odrabianie zadań i naukę, w czym zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawców. Aby wolny czas po zajęciach lekcyjnych był spędzany przyjemnie i interesująco, internat proponuje wychowankom wiele ciekawych zajęć i okazjonalnych imprez.

Liczne wycieczki, wyjścia do kina, na basen, spotkania integracyjne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, dyskoteki, wyjścia do Dzielnicowego Domu Kultury na bilard uatrakcyjniają wychowankom pobyt w internacie, rozwijają ich zainteresowania oraz uczą jak kulturalnie spędzać wolny czas. Ponadto działa tu prężnie Samorząd Internatu i Spółdzielnia Uczniowska.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W naszej szkole uczniowie spędzają czas nie tylko na nauce, ale także aktywnie uczestniczą w wielu kołach zainteresowań i różnego typu zajęciach. Sukcesy, jakie nasi uczniowie odnoszą na zwodach sportowych, w konkursach i przeglądach twórczości artystycznej są w dużej mierze efektami pracy pozalekcyjnej.

Proponujemy uczniom atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie swoich umiejętności w następujących kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych:

 • zajęcia artystyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • zajęcia teatralne
 • kółko dziennikarskie
 • kółko plastyczne
 • kółko plastyczno - techniczne
 • kółko taneczne
 • kółko warcabowo - szachowe
 • multimedialne kółko edukacyjne
 • zajęcia usprawniająco - rozwijające "Mądra główka"

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie