Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1

ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz
tel./fax (32) 643-36-98
www:   http://www.zsp1olkusz.ple-mail:   zsp1olkusz@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8811 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLEINTEGRACYJNE nr 9

- życzliwa atmosfera
- profesjonalna opieka
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

- oddziały integracyjne
- klasy sportowe
- wykwalifikowana kadra
- wszechstronne kształcenie
- przygotowanie do dalszej edukacji
- szkoła bez przemocy
- przyjazna atmosfera

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 1

- oddziały integracyjne
- różnorodne zajęcia pozalekcyjne
- klasy sportowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu powstał 1 września 2009r. Tworzą go trzy placówki:
 • Przedszkole Integracyjne Nr 9
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego

Profesjonalna opieka
W klasie integracyjnej liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudniona jest tu wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, wyspecjalizowana do pracy z dziećmi w oddziałach integracyjnych (między innymi oligofrenopedagodzy, logopeda, pedagog szkolny).

Baza dydaktyczna:
 • każda klasa posiada własną sale lekcyjną
 • kompleks sportowy: sale gimnastyczne, rytmiki, sala lekkoatletyczna z nowoczesną bieżnią, pływalnia, zespół boisk, skocznia, ścianka wspinaczkowa
 • pracownie komputerowe
 • świetlice szkolne
 • stołówka przedszkolna i szkolna
 • biblioteka z czytelnią multimedialną
 • sala do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych
 • sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zajęcia pozalekcyjne
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych jest szansą daną uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stworzeniem możliwości zagospodarowania wolnego czasu.
 • SKS
 • koło turystyczne
 • zespoły taneczne i muzyczne
 • koło plastyczne
 • teatrzyk dziecięcy
 • koła przedmiotowe
 • zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 1

Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klas integracyjnych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • ruchową (w tym na wózkach inwalidzkich)
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • z wadą słuchu
 • z wadą wzroku
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • z autyzmem

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 9

Przedszkole stwarza dzieciom niepełnosprawnym warunki wzrastania wśród zdrowych rówieśników i uczestnictwo we wspólnych zabawach. Wśród naszych wychowanków są dzieci z zespołem Downa, autyzmem, niedosłyszące, z porażeniem mózgowym, dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej oraz z różnymi sprzężeniami. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieci zdrowe na podstawie kart zgłoszeń.

W naszej działalności zapewniamy odpowiednie wsparcie wychowawcze i oddziaływania zmierzające do budowania wzajemnego partnerstwa pomiędzy wszystkimi członkami grupy oraz podmiotowe uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w dziecięcych działaniach.

Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednich predyspozycjach zawodowych i kwalifikacjami w zakresu oligofrenopedagogiki, terapii psychopedagogicznej nauczania i wychowania integracyjnego. Zatrudniamy także specjalistów; surdopedagoga-logopedę i rehabilitanta ruchowego.

Posiadamy bogatą bazę materiałową i sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne. W przedszkolu zlikwidowano bariery architektoniczne.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe w wieku od 3 do 6 lat i dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 8 lat. Każda z grup liczy od 15 do 20 dzieci w tym 3-5 to dzieci z niepełnosprawnością.Podczas zajęć obowiązkowych w grupie pracuje z dziećmi dwóch nauczycieli. Przedszkole realizuje ogólnie obowiązujące podstawy programowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci. Dla dzieci niepełnosprawnych nauczyciele wraz z specjalistami tworzą Indywidualne Programy Nauczania i Wychowania. Tradycją przedszkola jest organizowanie corocznych uroczystości i imprez

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie