Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 18

im. Jana Brzechwy

ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik
tel. (032) 422-02-87
www:   http://www.miastorybnik.pl/sp18
e-mail:   rybnikskola18@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6159 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- kształcenie zintegrowane
- Sokrates-Comenius
- "Szkoła z klasą"
- współpraca ze szkołą na Slowacji


WIZJA SZKOŁY:
"Istniejemy po to, aby stwarzać dzieciom najlepsze fundamenty, by w przyszłości one mogły budować lepszy świat"

Pragniemy w naszej szkole stwarzać warunki do kształcenia człowieka myślącego i wrażliwego. Niech nasza szkoła będzie przyjazna dziecku oraz otwarta na jego inicjatywy. Niech pozostaje wierna tradycji i historii rodzimej ziemi, a realizując proces kształcenia kieruje się najważniejszymi wartościami – miłością, szacunkiem i uczciwością. Niechaj będzie dobrą placówką oświatową, aby każdy jej uczeń mógł być z niej dumny, a w przyszłości wspominał ją jako dobrze zorganizowaną i zarządzaną.

MISJA SZKOŁY:

Jesteśmy szkołą, opierającą się w pracy wychowawczej z dziećmi na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich. Chcemy wychowywać uczniów odpowiedzialnych, uczciwych i samodzielnych. Pragniemy, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.

Osiągniemy to poprzez:

 • tworzenie atmosfery przyjaznej uczniowi, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 • wykwalifikowaną kadrę systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy
 • aktywizujące metody nauczania
 • wykorzystywanie w procesie kształcenia techniki informacyjnej
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności twórcze uczniów
 • stwarzanie warunków umożliwiających uczniom słabszym z dodatkowymi potrzebami sprostanie wymaganiom edukacyjnym, poprzez zajęcia : dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne
 • przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej
 • dobrze wyposażone pracownie: przedmiotowe, językowe, komputerowe
 • działania na rzecz środowiska
 • rzetelną realizację celów i zadań zawartych w ustawie o systemie oświaty oraz statucie szkoły.
CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA SZKOŁY:
(WZORCOWY MODEL WYCHOWANKA)

SZKOŁA BĘDZIE STWARZAĆ SYTUACJE, ABY ABSOLWENT:
 • W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO:
  • pracował systematycznie i był odpowiedzialny za własną naukę
  • wykorzystywał wiedzę w praktyce
  • potrafił planować i organizować własną naukę
  • rozpoznawał własne zdolności i predyspozycje
  • dostrzegał zależności przyczynowo – skutkowe, czasowe i przestrzenne
 • W SFERZE ROZWOJU DUCHOWO EMOCJONALNEGO:
  • odróżniał dobro od zła i dokonywał właściwych wyborów
  • poznawał i akceptował siebie
  • umiał określić własne potrzeby i emocje
  • wyrażał kulturalnie własne myśli i uczucia
  • rozbudzał w sobie potrzebę ciągłego rozwoju
 • W SFERZE ROZWOJU MORALNO – SPOŁECZNEGO:
  • potrafił pracować w zespole
  • umiał nawiązywać i podtrzymywać kontakty
  • był wrażliwy na potrzeby innych
  • był życzliwie nastawiony do świata i ludzi
  • miał szacunek dla dobra wspólnego
  • przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
 • W SFERZE ROZWOJU FIZYCZNEGO:
  • dbał o własne ciało i zdrowie
  • dbał o bezpieczeństwo własne i innych
  • był wolny od nałogów
  • znał zasady i miał nawyk stosowania higieny osobistej
CELE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

Przyjmując, że szkoła podstawowa wprowadza uczniów w świat wiedzy, wdraża ich do samodzielności i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz uznając, iż edukacja szkolna polega na harmonijnej, zespołowej pracy nauczycieli, wspieranej przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, zakładamy, że cele i zadania przyjęte do realizacji funkcji wychowawczej szkoły maja przede wszystkim:

 • Wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 • Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia;
 • Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;
 • Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
OGÓLNE ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY:
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się.
 • Rozpoznawanie własnych emocji i kierowanie swoim zachowaniem.
 • Poznawanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim.
 • Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi oraz organizowanie różnych form społecznej aktywności.
 • Poznawanie środowiska naturalnego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie