Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gminny Zespół Szkół

w Skarbimierzu Osiedle

ul. Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel./fax (77) 411-38-51
www:   http://www.gzsskarbimierz.ple-mail:   sekretariat@gzsskarbimierz.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9848 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddziały przedszkolne
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- pedagog szkolny
- nauczanie języka angielskiego
- biblioteka, świetlica

GMINNE GIMNAZJUM

- wysoki poziom kształcenia
- przyjazna atmosfera
- języki obce: angielski, niemiecki

Gminna Szkoła Podstawowa to nowoczesna placówka, która funkcjonuje od września 2000 roku. Szkoła mieści się w zaadaptowanym do tego celu budynku, który pozostał po wojskach Federacji Rosyjskiej. Jednak jej nowe oblicze nie przypomina wojskowego obiektu. Wyposażone jest w przestronne gabinety, salę internetową i konferencyjną, świetlicę, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, halę sportową. Nasza placówka przystępuje do różnego rodzaju programów i projektów oświatowych. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarbimierzu, PCK, Caritas Wrocław i Opole, TPD w Brzegu, JW w Brzegu, radami pobliskich sołectw.

Gminne Gimnazjum to nowoczesna placówka funkcjonująca od 1 września 2009 r. Mieści się w nowym, parterowym bogato wyposażonym budynku. W szkole znajduje się m.in. pracownia komputerowa, multimedialny gabinet do nauki języków obcych i sala teatralna.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:
 • zapewnia możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkolnym
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • respektuje prawa dziecka i ucznia
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • dostosowuje metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z predyspozycjami oraz indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi przez umożliwianie realizacji indywidualnego toku nauczania
 • zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży osieroconej, pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego określone odrębnymi przepisami
 • współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami)
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizowanie nauki religii na wniosek rodziców uczniów

Celem szkoły jest:
 • umożliwienie zdobycia rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sam w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, które sprzyja realizowaniu celów
 • stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia
 • przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie
 • umożliwienie realizowania indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez organizację kół zainteresowań według zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych możliwości

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie