Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice
tel./fax (46) 833-81-91
www:   http://www.zsi.win.ple-mail:   zsi9@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16099 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

- miła, domowa atmosfera
- dobrze wyszkolona kadra nauczycielska
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

GIMNAZJUM INTEGRACYJNE

- ciekawe metody i formy pracy
- nauka pływania
- dobra baza dydaktyczna
- licznie organizowane imprezy i przedsięwzięcia
- działalność ekologiczna
- Samorząd Uczniowski

Cele placówki...

Zespół Szkół Integracyjnych w Skierniewicach jest placówką, której misją jest edukacja włączająca. Założenia edukacji włączającej zapewniają przynależność wszystkich uczniów sprawnych i niepełnosprawnych do społeczności szkolnej. Zgodnie z ideą edukacji włączającej, szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest lepszą szkołą dla wszystkich.

Naszych uczniów wyposażamy w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do życia w rozwijającym się społeczeństwie i niezbędne do dalszego kształcenia. W procesie edukacji realizujemy potrzeby wszystkich uczniów i rozwijamy ich indywidualne możliwości.

Wychowujemy w oparciu o uniwersalne wartości, w duchu tolerancji i akceptacji, w poszanowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu poczucia przynależności europejskiej. Uczymy szacunku i otwartości wobec innych narodów, uczymy też żyć zgodnie z tradycją i kulturą narodu polskiego, utożsamiania się z regionem, w którym żyjemy.

Kadrę tworzy u nas zespół nauczycieli nastawionych do nauczania innowacyjnie, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel pracujący w szkole podejmuje odpowiedzialne i trudne zadania: wspomaga, wzbogaca, rozwija, wzmacnia, pokazuje drogi i możliwości pokonywania trudności, stwarza szansę sukcesu, rozwija ciekawość świata, wzbudza wiarę w siły swoich uczniów.

...oraz jej specyfika i oferta

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jesteśmy jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się u nas dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Niepodważalne korzyści płynące z procesu integracji skłaniają
do podejmowania coraz większych wysiłków na rzecz tworzenia i rozwijania integracyjnych form kształcenia i wychowania. Powstanie naszej szkoły jest odzwierciedleniem tych dążeń. 1 września 1995 rozpoczęła naukę pierwsza klasa integracyjna.

W każdej z klas integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli. W klasach I-III nauczyciel nauczania zintegrowanego i nauczyciel wspomagający, zaś w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu oraz pedagog wspomagający.

W naszej szkole studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub kształcenia integracyjnego podejmowali i w dalszym ciągu podejmują poloniści, matematycy, historycy, nauczyciele przyrody i języków obcych. Wychodzimy bowiem z założenia, że każdy nauczyciel uczący w klasach integracyjnych, nie tylko pedagog specjalny, powinien wiedzieć, jak najwięcej o dziecku niepełnosprawnym, oraz o metodach i formach pracy z nim.

Dodatkowo zatrudniamy osoby, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w czynnościach samoobsługowych i trudniejszych pracach manualnych. Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczęszczają na zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem i gimnastykę korekcyjną.

Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój ucznia:
 • koło plastyczne
 • koło muzyczne
 • koło taneczne
 • zajęcia sportowe
 • koło komputerowe
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia na pływalni
 • nauka jazdy konnej
 • zajęcia hipoterapii oraz rehabilitacji

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od pierwszej klasy dzieci są objęte nauką pływania, a 92% spośród nich może pochwalić się umiejętnościami pływackimi. Nasi uczniowie wielokrotnie zwyciężali na rozmaitych zawodach pływackich rangi ogólnopolskiej.

Jaki jest nasz absolwent?

 • jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, jest empatyczny, wrażliwy na potrzeby innych, szczególnie potrzeby niepełnosprawnych kolegów i koleżanek, jest świadomy swoich praw, ale zna i respektuje prawa innych
 • jest świadom swoich praw i praw innych - zna i respektuje te prawa, zna swoją wartość
 • jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości, wykazuje się samodzielnością w codziennym życiu
 • jest ciekawy świata - stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł, lubi i chce się uczyć, szanuje środowisko naturalne
 • jest odpowiedzialny - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, potrafi rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, umie dokonywać samooceny, wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych
 • jest otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych, wykazuje inicjatywę, przełamuje nieśmiałość
 • jest optymistą - pozytywnie patrzy na świat, wierzy w siebie
 • jest prawy - umie odróżnić dobro od zła, cechuje go uczciwość i prawdomówność, zna normy dobrego zachowania się i postępuje według nich


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie