Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Zamkowa 6, 49-345 Skorogoszcz
tel./fax (77) 412-17-53
www:   http://spskorogoszcz.wodip.opole.pl
e-mail:   psp.skorogoszcz1@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15803 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoko wykwalifikowana kadra
  pedagogiczna
- dobra baza dydaktyczno - sportowa

- język angielski od klasy I
- zajęcia z komputerem od klasy I
- biblioteka
- Internetowe Centrum Informacji
  Multimedialnej (ICIM)

- opieka pedagoga, psychologa
- liczne zajęcia pozalekcyjne
- realizacja projektów edukacyjnych
- udział w wielu konkursach, zawodach
  oraz uroczystościach

- opieka w świetlicy

Misja szkoły - "Uczymy się dla życia, a nie dla szkoły"

Główne zadania wychowawcze szkoły
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • uczenie dziecka odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne
 • wyrabianie szacunku do drugiego człowieka
 • kształtowanie kultury osobistejSzkoła Podstawowa w Skorogoszczy nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Placówka jest pierwszą szkołą na świecie, która przyjęła to imię. W szkole pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, wysokim stopniem awansu zawodowego. Są to osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje i wciąż podejmujący różne formy doskonalenia zawodowego.

Placówka mieści się w dwóch budynkach: przy ulicy Zamkowej 6 i ulicy Opolskiej 6a. Szkoła położona jest w parku, posiada dostęp do placu zabaw i boiska sportowego. Uczniowie naszej szkoły to dzieci zamieszkujące Skorogoszcz i okoliczne wioski oraz Dom Dziecka w Skorogoszczy.

Szkoła posiada:
 • sale lekcyjne
 • dużą salę gimnastyczną, siłownię
 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • bibliotekę z centrum multimedialnym
 • toalety, w tym jedna dostosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • szatnie w budynku dla uczniów klas młodszych
 • świetlicę szkolną, stołówkę, boisko szkolne i parking


Z biblioteki oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby współpracujące ze szkołą.

Zajęcia pozalekcyjne
 • koło plastyczne
 • koło artystyczne
 • koło komputerowe
 • koło matematyczne
 • koło języka angielskiego
 • koło przyrodnicze
 • SKS, gimnastyka korekcyjna
 • zespoły dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia terapeutyczno-rozwojowe
 • zajęcia fakultatywne z uczniami uzdolnionymi
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Główne cele projektu to przede wszystkim podniesienie aktywności czytelniczej wśród uczniów, wpojenie nawyku czytania, jako elementu zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępności do książek oraz integracja społeczności szkolnej w ramach działań związanych z realizacją przedsięwzięcia. W projekcie przewidziano wiele ciekawych zadań, a jednym z nich jest „Ławeczkowa czytelnia”, do której książki podarowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Akcja zbierania książek będzie trwała przez cały rok. Obok świetlicy szkolnej wygospodarowano kącik z ławeczkami, lampkami, półkami, gdzie uczniowie mogą sami wybrać sobie książkę, poczytać i odłożyć na półkę. Autorzy projektu mają nadzieję, że jego realizacja rozbudzi w uczniach chęć obcowania z książką i uświadomi im, że „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji”.

Wizja szkoły
Jesteśmy szkoła propagującą humanistyczny system wartości. Realizujemy różnorodne potrzeby uczniów: potrzebę przyjaźni, bezpieczeństwa, uznania, potrzebę poznania i samorealizacji. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty.

Kształcimy u uczniów samodzielność, tolerancję oraz asertywność. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia dobra własnego z dobrem innych, cenienia wolności własnej i wolności innych. Motywujemy do dalszej edukacji. Pomagamy dzieciom rozumieć świat, ludzi i siebie. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Kultywujemy tradycje regionalne. Uczymy miłości do Małej Ojczyzny. Udzielamy wsparcia uczniom, rodzicom mającym trudności.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła umożliwia dzieciom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
2. Szkoła wspomaga rozwój dziecka jako osoby, wprowadzając je w życie społeczne, a w szczególności:
 • prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
 • rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
 • wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
 • stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenia
 • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz dzieci

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie