Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. dr med. Alojzego Pawelca

ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. (032) 455-23-00
www:   http://soswwodzislaw.w.interia.ple-mail:   soswwodzislaw@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8654 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- piekarz
- cukiernik
- kucharz małej gastronomii
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- elektro - mechanik
- stolarz
- ogrodnik

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- piekarz
- cukiernik
- kucharz małej gastronomii
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- elektro - mechanik
- stolarz
- ogrodnik
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- Szkoła dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim realizuje założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez odpowiedni dobór treści, metod form pracy, dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanków. Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym są objęci odpowiednimi formami pracy i założeniami wynikającymi z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

GIMNAZJUM

- Wszyscy uczniowie mogą liczyć na dodatkową pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Uczestniczą oni w różnorodnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno - wyrównawczych. Placówka zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, dzięki, czemu oprócz tradycyjnych zajęć przedmiotowych uczniowie są uczestnikami takich zajęć jak: muzykoterapia, artterapia, logoterapia, korektywa wad postawy.


Cele i zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Ośrodek tworzy właściwe warunki dydaktyczne, wychowawcze, zdrowotne i materialne umożliwiające wychowankom prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji i integracji.
 • Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • przygotowuje wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem
  • umożliwia osiągnięcie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym dla nich zakresie, za pomocą specjalnych metod
  • zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz inną pomoc poprzez:
   • zatrudnia specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog)
   • prowadzi grupy terapii pedagogicznej i psychologicznej
   • współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
   • umożliwia indywidualne doradztwo, rozmowy z pedagogiem, psychologiem
  • zapewnia warunki sprzyjające ujawnianiu się i rozwijaniu zainteresowań wychowanków przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
  • przygotowuje wychowanków do wykonywania zawodu
 • Ośrodek przygotowuje wychowanków do posługiwania się technologią informatyczną
 • Tworzy warunki do nauczania języków obcych
 • Realizuje zadania wychowawcze kształtujące wśród wychowanków postawy prozdrowotne, proekologiczne oraz w zakresie ochrony środowiska
 • Organizuje zajęcia wychowawcze w internacie, dba o ich zróżnicowanie w zależności od wieku, składu osobowego grup wychowawczych i stopnia upośledzenia umysłowego
 • Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez organizowanie lekcji religii
 • Ośrodek kształtuje środowisko wychowawcze, rozwija zaradność, samodzielność i samorządność oraz proces integracji wychowanków wśród rówieśników i w społeczeństwie
 • Ośrodek zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych, wycieczek oraz bezpieczny pobyt wychowanków w internacie

INTERNAT

Dla uczniów, którzy mieszkają w miejscowościach odległych od szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego posiada ofertę w postaci internatu. Obecnie mieszka tu 48 wychowanków. Wychowankowie Ci, z uwzględnieniem podziału na płeć oraz wiek, umieszczani są w jednej z czterech istniejących tu grup. Opiekę nad każdą z grup sprawuje dwóch stałych wychowawców oraz jeden dodatkowy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie