Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 23

im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego

ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław
tel. (71) 798-68-46
www:   http://www.sp23wroc.pl
e-mail:   post@sp23wroc.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12687 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23

- język angielski od I klasy
- język niemiecki od klasy IV
- klasy sportowe z rozszerzonym
  programem szermierki i koszykówki

- wysokie wyniki dydaktyczne
- pracownia językowa
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka logopedy
- "Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy"
- opieka w świetlicy, biblioteka
- wycieczki, zielone szkoły
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia wyrównawcze
- dyżury pielęgniarki szkolnej
- bezpieczna, przyjazna dla ucznia

"Wstyd nie jest wtedy, gdy czegoś nie umie, lecz gdy się człowiek nie chce nauczyć"

Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu więzi w szkole, w rodzinie oraz aby nasi wychowankowie byli otwarci na innych i odpowiedzialni za społeczność, której są członkami. Program wychowawczy realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego i stanowi podstawę do opracowania klasowych planów wychowawczych. Plany te są dostosowane do konkretnej grupy uczniów, poprzez odpowiedni dobór form i metod realizacji celów.

Zakładamy, że w wyniku konsekwentnych działań według opracowanego planu wychowanek naszej Szkoły będzie posiadał cechy osobowe, które wynikają z przyjętego systemu wartości.

Klasy sportowe o profilu szermierka, koszykówka
Cykl kształcenia sportowego trwa 3 lata. Klasy z rozszerzonym programem szermierki i koszykówki powoływane są od poziomu klas IV i realizują program do klasy VI. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.

Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. Z uwagi na konieczność uczestnictwa uczniów w różnorodnych typach zawodów sportowych uczniowie zobowiązani są wstąpić do Wrocławskiego Klubu Szermierczego "Kolejarz".

Koła i zespoły wyrównawcze:
gry i zabawy ruchowe, szermierka, Mały Mistrz, koło piłki nożnej, zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe (matematyczne, język polski, niemiecki, angielski), Koło Przyjaciół Książki, koło redakcyjne, koło plastyczne, warsztaty muzyczne i modelarskie, koło komputerowe, koło ekologiczno – przyrodnicze, Chór, koło misyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, koło historyczno – regionalne.

WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

  1. Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
  2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
  3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjne, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
  4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Priorytety Szkoły
  • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej
  • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym (przeciwdziałanie korupcji)
  • edukacja europejska
  • wychowanie przez sport

BIBLIOTEKA

Dysponuje dwoma pomieszczeniami: czytelnią i wypożyczalnią. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory ułożone są tematycznie. W naszej bibliotece znajduje się przeszło 7400 woluminów. Mamy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, książki naukowe oraz popularnonaukowe. Wyszukanie interesującej książki nie jest trudne. Zawsze pomocą służy bibliotekarz, starszy uczeń, ale można też skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

Biblioteka prenumeruje także czasopisma dla dzieci oraz prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, organizuje konkursy recytatorskie i czytelnicze.

ŚWIETLICA

Dzieci przebywające w świetlicy mają czas na zabawę i zajęcia dowolne zgodnie z własnymi zainteresowaniami, a ponadto uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy: dzieci m.in. słuchają bajek muzycznych, biorą udział w zajęciach czytelniczych i plastycznych, w zabawach integracyjnych i umysłowych, w grach sportowych (na boisku szkolnym i w sali gimnastycznej). Dzieci mają także okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez swoich rówieśników.

W świetlicy organizowane są również konkursy, których celem jest motywowanie dzieci do zaangażowanego uczestnictwa w zajęciach oraz rozwijanie zainteresowań. Dzieci mają więc okazję otrzymać punkty (plusy) za staranne wykonanie pracy plastycznej, za wygraną w grach planszowych, towarzyskich i sportowych, za przygotowanie zajęć dla rówieśników itp. W przypadku rażącego i powtarzającego się, mimo rozmów z wychowawcą, łamania przez dziecko którejś z ustalonych na początku roku szkolnego zasad (tzw. "kontraktu"), uczeń może otrzymać w konkursie "minus". Laureaci konkursów świetlicowych otrzymują dyplomy i nagrody.

Dzieci uczęszczające do świetlicy ponadto biorą udział w konkursach organizowanych przez świetlice z wrocławskich szkół podstawowych, często zdobywają wyróżnienia i nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie