Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 31, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax (41) 378-43-40, (41) 378-82-10 (kursy), tel. (41) 378-43-39 (szkoły)
www:   http://www.zdz.kielce.pl
ZDZ na Facebooku
e-mail:   zdz@busckz.kielce.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 28282 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY


TECHNIKUM ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY

- technik agrobiznesu
- technik budownictwa - klasa "policyjna"

- technik budownictwa - klasa "strażacka"
- technik budownictwa - klasa "wojskowa"
- technik drogownictwa
- technik ekonomista
- technik handlowiec

- technik hotelarstwa - klasa "policyjna"
- technik hotelarstwa - klasa "strażacka"
- technik hotelarstwa - klasa "wojskowa"
- technik informatyk - klasa "policyjna"
- technik informatyk - klasa "strażacka"
- technik informatyk - klasa "wojskowa"
- technik logistyk - klasa "policyjna"
- technik logistyk - klasa "wojskowa"
- technik logistyk - klasa transportowa
- technik obsługi turystycznej
- technik organizacji reklamy

- technik rolnik - klasa "ekologiczna"
- technik żywienia i usług
  gastronomicznych
- klasa "barmańska"


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

- klasa dziennikarska
- klasa plastyczna

SZKOŁA POLICEALNA
(FORMA DZIENNA)


SZKOŁA POLICEALNA
(FORMA WIECZOROWA)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa

- profil ogólny

GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY
(bezpłatna nauka)

- profil ogólny

LICEUM PLASTYCZNE

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH
(nie jest wymagane ukończenie żadnej szkoły)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
(FORMA ZAOCZNA, nauka trwa 2 lata))


KURSY

- organizacja pomocy społecznej
- pracownik socjalny (specjalizacja
  I stopnia)
- BHP - wszystkie rodzaje

- obsługa kas fiskalnych
- obsługa suwnic, obsługa podestów
  ruchomych

- spawanie metodami MAG i TIG (kurs
  spawalniczy)

- podstawy obsługi komputera i Internetu
- kosmetyczka z wizażem, carving
- palacz kotłów centralnego ogrzewania
- przewóz towarów niebezpiecznych
  w transporcie drogowym

- ręczne cięcie tlenowe, ręczne cięcie
  plazmowe

- uprawnienia SEP, Spawanie blach i rur
  elektrodami otulonymi - spoiny
  pachwinowe

- kursy medyczne (leczenie ran)
- podstawy opieki paliatywnej
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- terapia bólu przewlekłego u dorosłych
- udzielanie pierwszej pomocy
  przedlekarskiej
- wykonanie i interpretacja zapisu
  elektrokardiograficznego

- możliwość zorganizowania dowolnego
  szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie

Placówka szkoleniowa ZDZ w Busku-Zdroju posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej. Priorytetem dla Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ jest wysoka jakość kształcenia zarówno w szkołach, jak i na seminariach i kursach zawodowych.

Wiedza i doświadczenie kadry pracowników pozwalają na bieżąco wypracowywać nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku, z korzyścią dla klientów i lokalnej społeczności. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

19 września 2007 roku została oddana do użytku nowa siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Busku-Zdroju. Placówka dysponuje salami dydaktycznymi, w tym pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz audiowizualny. W obiekcie znajduje się również sala konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w pomoce naukowe i specjalistyczne urządzenia multimedialne wspomagające kształcenie.

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Busku-Zdroju jest bardzo nowoczesną placówką oświatową, dostosowaną również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada specjalistyczną windę, podjazdy oraz szerokie korytarze ułatwiające niepełnosprawnym poruszanie się po budynku.

10 powodów dla których warto wybrać naukę w szkołach ZDZ
 1. Oferujemy naukę w ponad 90 zawodach i specjalnościach.
 2. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Węgrzech, po których stażyści otrzymują certyfikat Europass Mobilność - uznawany przez pracodawców w całej UE.
 3. Zapewniamy naszym uczniom udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych.
 4. Kompleksowo przygotowujemy ich do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
 5. Wszystkie szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia.
 1. Kształcimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi (m.in.: komputerowymi, multimedialnymi, farmaceutycznymi, kosmetycznymi, fryzjerskimi, językowymi, mechanicznymi i gastronomicznymi).
 3. Dla naszych uczniów organizujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczno-wokalne, sportowe, informatyczne i turystyczne.
 4. Młodzież doskonali u nas umiejętności w zespole artystycznym, koncertując w kraju i za granicą.
 5. Nasi uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia drugiego interesującego zawodu.

Wysoki poziom usług w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego jest potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na co dzień czuwają nad nim wyspecjalizowane komórki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

KLASY MUNDUROWE

Oferujemy młodzieży możliwość nauki w klasach mundurowych. Od roku szkolnego 2009/2010 kandydaci mają do wyboru kształcenie w klasach wojskowych lub policyjnych. Natomiast od roku szkolnego 2010/2011 w Szkołach ZDZ uruchomione zostały klasy strażackie. W ofercie edukacyjnej na rok 2011/2012 pojawiły się także specjalności w klasach wojskowych - lotnictwo oraz marynarka wojenna i handlowa. W roku szkolnym 2012/2013 oferta klas mundurowych wzbogaciła się dodatkowo o klasy służb więziennych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. W roku 2013/2014 można również wybrać kształcenie w klasie celnej lub wojskowej - kwatermistrzowskiej. Tego typu klasy to już kolejna nowatorska inicjatywa ZDZ skierowana do mieszkańców regionu.

Zakres kształcenia w klasach mundurowych jest regulowany programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki temu po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie uzyskają tytuł technika w wybranym zawodzie. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych będą posiadali dodatkową wiedzę i umiejętności, poszerzające ich kompetencje i zwiększające szanse na zatrudnienie.

Klasa "policyjna"
Klasy "policyjne" łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w technikach lub szkole policealnej, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu funkcjonowania służb mundurowych w postaci ponadprogramowych lekcji z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Patronat nad klasami "policyjnymi" sprawuje elitarna Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Uczniowie klasy "policyjnej" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wiedzy o społeczeństwie:
 • są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości
 • uczestniczą w "szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury polskiej, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji
 • są przygotowywani do posługiwania się bronią
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury
 • zdobędą certyfikat Ratownika PCK wg standardów Unii Europejskiej
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe

Klasa "strażacka"
Klasy tego typu są najnowszą innowacją pedagogiczną szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Łączą one w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w technikach lub liceach, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu funkcjonowania służb mundurowych w postaci ponadprogramowych lekcji z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Kształcenie w tych klasach wspomagają jednostki Państwowej Straży Pożarnej i uczelnie resortowe.

Uczniowie klas "strażackich" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego:
 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej
 • kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną

Klasa "wojskowa"
Zapraszamy młodzież do szkół ZDZ, w których edukacja prowadzona jest w klasach „wojskowych”., a od roku szkolnego 2011/2012 także na specjalnościach lotnictwo i marynarka wojenna i handlowa. Klasy takie łączą w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z kierunkiem nauki poszerzone o dodatkowe zajęcia z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Patronat nad klasami "wojskowymi" objęły Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1 Komenda Lotniska w Radomiu.

Uczniowie klas "wojskowych" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego:
 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach
 • uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą „mundury"
 • zdobędą certyfikat Ratownika
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe

Szkoły ZDZ zapewniają uczniom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Młodzież, która interesuje się sprawami związanymi z działaniem służb mundurowych, ma tutaj doskonałą okazję do poznania ich funkcjonowania w praktyce. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu wiedzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, o społeczeństwie i przysposobienia obronnego. Natomiast w jedną sobotę w miesiącu biorą udział w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.

KURSY

ZDZ oferuje szeroką gamę szkoleń umożliwiających doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie, zdobycie zawodu, a także uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych lub uprawnień zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy. ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień oraz możliwość otrzymania tytułu robotnika i mistrza w zawodzie. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia. Kursy unijne realizowane w powiecie buskim zostały nagrodzone statuetką i tytułem „Świętokrzyski Superprojekt”.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra wykładowców i instruktorów. Prowadzenie zajęć powierza się wyłącznie wykwalifikowanej kadrze rekrutującej się z doświadczonych specjalistów z wymaganymi uprawnieniami. Do bazy kadry nauczającej wpisanych jest ponad 1500 osób.

Szkolenia prowadzone są w bazie lokalowej, dostosowanej do prowadzonych zajęć. Nauka wspomagana jest przez nowoczesne środki dydaktyczne, w tym specjalistyczne urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: tablice interaktywne, projektory i wizualizery. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia realizowane są we własnych specjalistycznych pracowniach (m.in.: komputerowych, fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, spawalniczych) lub odbywają się w warunkach rzeczywistych. Nowoczesna pracownia spawalnicza wyposażona jest w sprzęt do spawania najpopularniejszymi obecnie metodami MAG/MIG i TIG.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie