Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku

ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax (87) 428-20-12
www:   http://www.ckupidn.pl
e-mail:   cku11_gizycko@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7066 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM NR 5 DLA DOROSŁYCH

- przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- nauka języków obcych
 

II LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE

- profil ogólny

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

- klasa wielozawodowa

SZKOŁA POLICEALNA NR 4

- technik administracji

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku jest zespołem placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych, średnich i policealnych
 • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów
 • organizowanie dla osób dorosłych (w tym bezrobotnych) kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji
 • prowadzenie doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
 • organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyjnych

Gimnazjum

Jest szkołą publiczną, która umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowuje do wykonywania pracy.

Nauka i praca odbywa się w systemie dziennym zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć. Słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach umowy o pracę lub skierowania na zajęcia praktyczne.
Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych to osoby:
 • dorosłe
 • które nie ukończyły gimnazjum
 • młodociani powyżej 15 roku życia
 • nie rokujący ukończenia szkoły dla młodzieży
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • zniechęceni do dalszej nauki brakiem sukcesów
 • pochodzący z rodzin niewydolnych wychowawczo

Szkoła organizuje:
 • zajęcia lekcyjne zgodnie z programem nauczania
 • pomoc materialną w postaci stypendium
 • zajęcia pozalekcyjne: wychowawcze, sportowe, imprezy kulturalne, itp.
 • spotkania z rodzicami,opiekunami i kuratorami słuchaczy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła zawodowa działa na podbudowie gimnazjum, gdzie zajęcia prowadzone są w formie zaocznej. Szkoła zawodowa zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania wybranego zawodu. Umożliwia zdobycie wykształcenia zawodowego, złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika, ubieganie się o przyjęcie do szkoły średniej.
Podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

Liceum Uzupełniające

Liceum jest szkołą średnią na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, w której zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.
Nauka w naszej placówce umożliwia słuchaczom zdobycie średniego wykształcenia i złożenie egzaminu dojrzałości oraz ubieganie się o podjęcie studiów w szkołach wyższych.
Podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

Szkoła Policealna

Technik administracji Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania wybranego zawodu, umożliwia słuchaczom zdobycie wykształcenia zawodowego na poziomie średnim, złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł technika. Kandydaci na słuchaczy przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie