Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Medyczne Studium Zawodowe

im. Stefanii Wołynki

ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski
tel./fax (15) 872-30-41
www:   http://www.msz-janowlubelski.pl
e-mail:   mszjanowlub@o2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 11673 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
im. STEFANII WOŁYNKI
oferuje kształcenie w zawodach:

O Nas

Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim jest szkołą publiczną typu policealnego, która kształci w systemie dziennym.

Szkoła jest bezpłatna

Nie wymagamy matury


Szkoła realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze poprzez:
 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy słuchaczy w formach szkolnych i pozaszkolnych
 • prowadzenie zajęć nadobowiązkowych, stosownie do posiadanych środków finansowych
 • organizację zajęć w kołach zainteresowań i innych form aktywności słuchaczy takich jak treningi interpersonalne, wolontariat i promocja szkoły, w zależności od zapotrzebowania

Zapewniamy naszym słuchaczom korzystanie z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem. We wszystkich klasach nauczanym językiem obcym nowożytnym jest język angielski.

Szkoła oferuje
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • pracownię multimedialną
 • bibliotekę
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • praktyki u lokalnych pracodawców
 • naukę języka migowego
 • naukę języka angielskiego migowego
 • możliwość zakwaterowania w internacie z wyżywieniem

Nasza szkoła wzbogaciła się o nową siłownię wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt, między innymi: rower treningowy, bieżnię, ławkę wielofunkcyjną, ławkę skośną na mięśnie brzucha, modlitewnik na biceps. Teraz ćwiczenia na nowym sprzęcie będą uatrakcyjniały dotychczasowe zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego.

Do naszej szkoły uczęszcza młodzież i dorośli, często pracujący, dla których zajęcia na siłowni stanowią formę aktywności fizycznej, dają możliwość zadbania o sprawność fizyczną. Sport i ruch są bardzo ważne w każdym wieku, ale szczególności mają znaczenie dla uczniów i słuchaczy, którzy spędzają dużo czasu siedząc i wytężając umysł, dlatego warto go czasem „przewietrzyć” ćwicząc w np. siłowni, aby zwiększyć jego wydajność.

Od uruchomienia siłownia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i słuchaczy nie tylko w czasie zajęć wychowania fizycznego ale także i po zajęciach.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyniając się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:
 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • polityka społeczna
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • promocja zdrowia i profilaktyk

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Na tym kierunku nauczysz się:
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • obsługi sprzęt i urządzeń używanych w technologii mycia i dezynfekcji
 • konserwacji sprzętu i wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami producenta
 • kompletowania instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych

Ponadto nauczysz się:
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
 • prowadzić działalność gospodarczą

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny - zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Na tym kierunku nauczysz się:
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną


 • Ponadto nauczysz się:
  • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie