Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stefana Batorego

ul. Wodna 1, 62-500 Konin
tel./fax (63) 242-89-43, tel. (63) 242-99-19
www:   http://www.zscku.konin.pl
e-mail:   sekretariat@zscku.konin.pl
dorosli@zscku.konin.pl
kursy@zscku.konin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17744 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (2 lata)


KURSY JĘZYKOWE

- język angielski
- język niemiecki

KURSY MATURALNE

- język polski, języki obce, matematyka, geografia, historia, biologia

KURSY ZAWODOWE

- wózki widłowe, operator wózków jezdniowych, kasy fiskalne, kasjer-sprzedawca
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- klasa policyjna (klasa mundurowa, patronat Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu)
- klasa strażacka (klasa mundurowa)

TECHNIKUM (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


KURSY I SZKOLENIA

- BHP
- kurs pilota wycieczek
- przewodnik turystyczny
- kierownik wycieczek szkolnych
- wychowawca placówek wypoczynku
- kierownik placówek wypoczynku
- pedagogiczne (dla instruktorów praktycznej nauki zawodu)
- administracyjno - biurowe (księgowość i rachunkowość, specjalista ds. kadr i płac, sekretarka)
- kurs kroju i szycia
- wizażu i stylizacji paznokci
- hobbystyczne (bukieciarstwo, autoprezentacja)
- komputerowe (podstawy obsługi komputera, obsługa programów pakietu biurowego MS Office, podstawy grafiki komputerowej, komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych i remontowych, tworzenie stron www, obsługa programu PŁATNIK, korzystanie i obsługa platformy Moodle, programy księgowo-finansowe)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie od początku swego istnienia jest głównym ogniwem systemu edukacji ustawicznej w naszym regionie. Dzisiaj jest to placówka zdolna w dużym stopniu zaspokoić różnorodne potrzeby na kształcenie, dokształcanie i doskonalenie młodzieży oraz osób dorosłych. Szkoła jest jedną z trzech szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych w „starej” części Konina. Posiada dogodne położenie dla uczących się, w pobliżu dworca PKS i przystanków MZK.

Budując wysoką jakość kształcenia stawiamy sobie cele ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza oraz rozwój zawodowy nauczyciela. Szkoła stara się współpracować z gimnazjami całego powiatu konińskiego, głównie w związku z naborem młodzieży i promocją placówki, ze szkołami ponadgimnazjalnymi miasta Konina i okolicy oraz z wieloma szkołami ekonomicznymi i handlowymi w kraju. W związku z działalnością szkolną i pozaszkolną ZS CKU utrzymuje kontakty z różnymi firmami, zakładami pracy i instytucjami w celu pełnej realizacji programów nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, zatrudniania specjalistów do kształcenia młodzieży, a w związku z organizacją uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez pozyskuje sponsorów.

Szkoła współpracuje ponadto z Rejonowym Urzędem Pracy, z Cechem Rzemiosł Różnych oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Związane to jest z kształceniem młodzieży, lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy lub dalszej edukacji, organizacją różnorodnych imprez także prowadzeniem kształcenia kursowego.

Zespół Szkół CKU w Koninie jest jedyną placówką z regionu konińskiego oraz spośród centrów kształcenia ustawicznego, która aktywnie działa w Ogólnopolskim Klubie Szkół Aktywnych zorganizowanym przez Fundację Liceów Handlowo-Kupieckich w Bydgoszczy.

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, zajmujący się działalnością wychowawczą i profilaktyczną w szkołach dla młodzieży oraz andragog, który rozstrzyga problemy wynikające z kształcenia dorosłych i zajmuje się działalnością pozaszkolną.

Znaczącym osiągnięciem jest współpraca ze szkołą na Litwie, wymiana młodzieży oraz nawiązanie kontaktów ze szkołami we Francji. Najlepsi uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych i konkursach zawodowych, zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Szkoła przygotowuje konferencje, szkolenia oraz różnorodne imprezy szkolne i pozaszkolne, a ponadto:
  • prowadzi egzaminy eksternistyczne
  • przeprowadza egzaminy na tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie sprzedawca
  • organizuje kursy kwalifikacyjne, pedagogiczne, komputerowe i inne specjalistyczne
  • prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach na podstawie upoważnienia OKE Poznań

Znaczące zasługi, profesjonalizm, wysoka jakość w działalności placówki zostały przypieczętowane uzyskaniem tytułu "Szkoły z klasą" (2004 r.) oraz certyfikatu w zakresie zarządzania jakością ISO 9001:2000 (nadanego w 2006 r. i potwierdzonego w styczniu 2007 r.).

FIRMA SYMULACYJNA

Szkoła należy do Centrali Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze. Chlubą szkoły jest Firma Symulacyjna "Koniunktura", która umożliwia realizację praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy miasta Konina i powiatu konińskiego. Pracownikami pracowni są uczniowie liceów i techników konińskich o specjalności: technik handlowiec i technik ekonomista odbywający w firmie symulacyjnej, całość lub część swoich praktyk zawodowych. Także słuchacze form zaocznych mogą odbywać tutaj swoje praktyki zawodowe. Spełnia wszystkie funkcje i zadania rzeczywistego przedsiębiorstwa. Młodzież jest zachwycona zajęciami w pracowni symulacyjnej i znacznie lepiej jest przygotowana do pracy zawodowej.

BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła dysponuje budynkami dydaktycznymi A, B, C, D wszystkie w dobrym stanie technicznym, przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dość dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W budynku C znajduje się pracownia krawiecka oraz siłownie i salki przystosowane do ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia WF odbywają się również na boisku szkolnym, które posiada urządzenia tzw. „zielonej sali”. Wejście do głównego budynku posiada podjazd dla niepełnosprawnych. W czasie przerw młodzież może korzystać z usług kawiarenki.


W szkole funkcjonuje również Multimedialne Centrum Informacji w skład którego wchodzą:
  • biblioteka
  • czytelnia
  • Internetowe Centrum Informacji Medialnej. MCI posiada bogaty księgozbiór i jest w pełni skomputeryzowane

E-LEARNING

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie podążając za zmianami w systemie edukacji dorosłych wprowadził nowy model nauczania opierający się o tzw. kształcenie modułowe.

Kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia szans na uzupełnienie wykształcenia jest wprowadzenie e-learningu. Wykorzystanie platformy do kształcenia na odległość w połączeniu z pakietami edukacyjnymi programów modułowych daje doskonałe rezultaty. Słuchacze form zaocznych tylko część zajęć odbywają w trybie stacjonarnym. Rozwiązywanie zadań, testów, a także dyskusje na forach internetowych odbywają się asynchronicznie – każdy dostosowuje czas pracy do swoich możliwości.

ŚWIETLICA

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje świetlica. Świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-13.15.

Przez cały rok szkolny świetlica organizuje wyjścia na ciekawe spektakle i filmy. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą młodzieży poprzez: organizowanie zajęć z uwzględnieniem propozycji uczniów prowadzenie różnego rodzaju pogadanek między innymi na temat szkodliwości nikotyny, alkoholizmu, tolerancji, kultury osobistej, zdrowego stylu życia itp. rozwijanie indywidualnych zainteresowań (koła zainteresowań) wyświetlanie filmów o szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu prezentowanie broszur i filmów na temat zapobiegania i walki z AIDS gromadzi i umożliwia przegląd czasopism z różnych dziedzin wiedzy.

Do dyspozycji młodzieży na wyposażeniu świetlicy szkolnej znajdują się gry planszowe i towarzyskie cieszące się dużym zainteresowaniem uczniów, materiały audiowizualne, broszury, książki, video oraz programy telewizyjne. Oprócz tego świetlica corocznie zajmuje się akcjami charytatywnymi. W świetlicy przez cały czas przyjmowane są zgłoszenia do kółka teatralnego „Milenium”.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie