Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Instytut Edukacji i Biznesu

w Lesznie

ul. Słowiańska 11, 64-100 Leszno
tel. (65) 529-48-20
www:   http://www.pseii.leszno.pl
e-mail:   instytut@pseii.leszno.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9021 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOLENIA BIZNESOWE

- aktywne metody poszukiwania pracy
- badania marketingowe w Twojej firmie

- BHP dla pracowników firm
- ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

- Excel od podstaw w zarządzaniu firmą
- grafika Komputerowa

- "Jak opracować profesjonalny Biznes Plan"
- "Jak opracować profesjonalny Plan Marketingowy"

- "Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów w własnej firmie"
- komunikacja biznesowa z Klientem B2B

- negocjacje w biznesie
- nowoczesne techniki sprzedaży przedstawiciel handlowy

- obsługa komputera PC
- profesjonalna asystentka dyrektora
- profesjonalna obsługa klienta
- profesjonalny sprzedawca
- rachunkowość komputerowa
- skuteczny menadżer
- strategiczne zarządzania firmą
- sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
- techniki wywiadu gospodarczego, metody pozyskiwania i analizowania informacji o podmiotach gospodarczych

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

 

BEZPŁATNE I PŁATNE KIERUNKI NAUCZANIA

POLICEALNA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI (2 lata)


POLICEALNA SZKOŁA GEODEZJI I DROGOWNICTWA (2 lata)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I ZARZADZANIA (1 rok)

- zarządzanie sekretariatem
- zarządzanie personelem
- zarządzanie handlem i usługami
- rachunkowość małych i średnich firm
- informatyka i Internet
- grafika komputerowa
- projektowanie i aranżacja wnętrz
- projektowanie i aranżacja ogrodów
- Microsoft Office w zarządzaniu i biznesie
- zarządzanie siecią informatyczną
- zarządzanie w logistyce i transporcie

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA (2 lata)


POLICEALNA SZKOŁA WETERYNARII (2 lata)


KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

Policealne Szkoły przy Instytucie Edukacji i Biznesu w Lesznie, posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Leszna i wpisane są do rejestru ewidencji szkół niepublicznych Urzędu Miasta Leszna, Wydział Edukacji, w oparciu o pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

Instytut posiada uprawnienia do prowadzenia praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Wszystkie egzaminy zawodowe nadające tytuł technika dla naszych słuchaczy odbywają się w siedzibie Instytutu Edukacji i Biznesu w Lesznie.

Celem szkoły jest przygotowanie jej absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych niższych i średnich szczebli zarządzania, w różnych przedsiębiorstwach prywatnych, państwowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wyuczonej specjalności.
Absolwenci po ukończeniu szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz państwowy tytuł technika w danej dziedzinie.

U nas warto zdobyć atrakcyjny zawód, gdyż:
 • możesz kształcić się na bezpłatnych lub płatnych kierunkach kształcenia
 • kształcisz się w partnerskiej atmosferze w nowoczesnym kampusie, w centrum miasta
 • na kierunkach płatnych oferujemy atrakcyjny system rabatowy i stypendialny
 • uczysz się pod kierunkiem znanych i cenionych wykładowców, specjalistów praktyków z danej dziedziny zawodu
 • nasze programy nauczania dostosowane są do wymagań rynku pracy i najnowszych trendów edukacyjnych, co umożliwia absolwentom podjęcie pracy zaraz po ukończeniu szkoły
 • możesz uczyć się i zdać egzaminy zawodowy w jednym miejscu, w estetycznych salach wykładowych i w nowoczesnych laboratoriach oraz korzystać z profesjonalnych urządzeń technicznych
 • masz do wyboru wiele ciekawych specjalizacji i indywidualnie kształtujesz ścieżkę kariery zawodowej
 • możesz uczyć się równolegle na dwóch wybranych przez ciebie kierunkach kształcenia
 • kształcisz się w wiodącej i prestiżowej instytucji oświatowej cenionej na rynku pracy za profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych
 • nasze szkoły policealne mają jeden podstawowy plus - uczą zawodu. Uczą profesjonalistów, uczą fachowców, a na takich ludzi jest właśnie największy popyt na rynku pracy

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Instytucie Edukacji i Biznesu w Lesznie, posiada uprawnienia szkoły niepublicznej i wpisana jest do rejestru ewidencji szkół niepublicznych Urzędu Miasta Leszna, Wydział Edukacji. Szkoła kształci słuchaczy w rocznym cyklu nauczania w systemie zaocznym i stacjonarnym proponując nowoczesne profile kształcenia

Każdy słuchacz ma zapewniony dostęp do banku informacji, który zapewnia obustronny kontakt słuchaczy z prowadzącymi zajęcia, przekazywanie materiałów pomocniczych za pośrednictwem Internetu. Programy nauczania oparte są na podbudowach programowych MEN i S poszerzone o programy autorskie z danej dziedziny nauki.

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.
Naukę w zawodach kształconych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może podjąć każda osoba, która posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej (z maturą lub bez matury).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Szkolenia
Instytut Edukacji i Biznesu proponuje Państwu szkolenia informatyczno - biznesowe dostosowane do wymagań polskiego rynku w zakresie szkoleń i konsultacji. Mają one na celu doskonalenie zasobów ludzkich w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, w dziedzinach doskonalenia zawodowego oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Jeśli chcecie Państwo mieć pewność, że pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do zajmowania określonych stanowisk zachęcamy do wyposażenia ich w niezbędny pakiet wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

Programy szkoleń opracowywane są indywidualnie dla poszczególnych przedsiębiorstw uwzględniając ich potrzeby, zakres i specyfikę działania. Szkolenia mają zwykle charakter warsztatowy np.: w formie kursu "off the job" poza stanowiskiem pracy oraz "on the job" na stanowisku pracy.

Umiejętności absolwenta
Nasze szkoły policealne mają jeden podstawowy plus - uczą zawodu. Uczą profesjonalistów, uczą fachowców - a na takich ludzi jest właśnie największy popyt na rynku pracy.
 • znajomość specyfiki biznesu krajowego i europejskiego
 • znajomość zagadnień integracji europejskiej
 • porozumiewanie się w dwóch językach (angielski, niemiecki lub rosyjski)
 • profesjonalne i merytoryczne przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych, w związku z poszerzonymi treściami programowymi w ramach programów autorskich
 • praca z komputerem
 • abstrakcyjne myślenia
 • twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów zawodowych
 • zdolność do samokształcenia
 • prowadzenie własnej firmy
 • wysoka mobilność zawodowa

MISJA

Misją Instytutu Edukacji i Biznesu jest kształcenie sylwetki Absolwenta zdolnego do kreowania nowych jakości w warunkach konkurencji, zapewniając szybkie i nowoczesne zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Filary misji


Solidność
Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna:
 • doktorzy
 • doktoranci
 • pracownicy z tytułem mgr, inż.
 • praktycy z różnych dziedzin nauki w tym: biegli sądowi, pracownicy firm i instytucji
 • wykładowcy z różnych szkół średnich i wyższych z regionu leszczyńskiego

Atutem Instytutu Edukacji i Biznesu jest działalność gospodarcza o orientacji marketingowej. Czyli jak najlepszego zaspakajania potrzeb nabywców, dążenia do ciągłego podnoszenia satysfakcji nabywców usług edukacyjnych w obsługiwanym przez firmę segmencie rynku. Tworzenie nowej wartości z indywidualnym klientem usług edukacyjnych oraz dzielenia się korzyściami w ramach układu partnerskiego, w oparciu o marketing partnerski i ścisłego przestrzegania prawa i norm etycznych biznesu.

Baza
Nowoczesna baza:
 • estetyczne sale wykładowe wyposażone w profesjonalny sprzęt techniczny
 • dwa laboratoria komputerowe
 • pracownia weterynaryjna
 • pracownia kosmetyki: 12 stanowisk
 • profesjonalne urządzenia techniczne i elektroniczne mi. mikroskopy elektroniczne, laserowe urządzenia pomiarowe itp.
 • łącza internetowe
 • rzutniki multimedialne, TV, magnetowidy i inne
 • sieciowy system zarządzania informacją
 • zaplecze gastronomiczne
 • nowoczesne zaplecze administracyjno – socjalne
 • nowoczesne systemy BHP

Jakość
Wysoka jakość usług edukacyjnych
 • wysoki poziom kształcenia,
 • podstawy programowe MEN
 • programy autorskie dostosowane do rozwoju gospodarczego kraju i rynku pracy opracowane przez Radę Programową Instytutu
 • metodyczne wspieranie przedsiębiorczości i twórczego stosunku do nauki
 • pokazy, zajęcia laboratoryjne, filmy, prezentacje elektroniczne
 • praktyki zawodowe w znanych firmach na lokalnym rynku pracy

Pewność
Wysoka kultura biznesu
 • znana marka
 • uprawnienia szkół publicznych
 • upoważnienie do przeprowadzania państwowych egzaminów zawodowych wydanych przez OKE w Poznaniu
 • wysoki poziom kształcenia
 • stabilność ekonomiczna
 • profesjonalna obsług administracyjno-edukacyjna,
 • systematyczny rozwój
 • konkurencyjne i elastyczne ceny
 • wysoki poziom etyki biznesu

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie