Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczna Szkoła Policealna

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-80-77, tel. kom. kom. 604-447-264
www:   http://www.nowysacz.nsp.edu.pl
e-mail:   nsp@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6240 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

- technik farmaceutyczny
- studium wizażu i stylizacji

Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowym Sączu jest policealną szkołą kształcącą młodzież w systemie stacjonarnym. Umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego.

Posiadamy uprawnienia Szkoły Publicznej (nadane w dniu 1 grudnia 2006 roku decyzją nr. 14/2006 przez Prezydenta miasta Nowy Sącz). Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie poprzez Delegaturę w Nowym Sączu.

Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi z niezbędnym wyposażeniem. Posiada pracownie ogólnodydaktyczną, technologii postaci leków, farmakognozji, analizy leków, anatomii i fizjologii, komputerową, pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi.

Nasze cele i zadania

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, poprzez właściwe zorganizowanie procesu kształcenia
 • przygotowuje do egzaminu zawodowego, zgodnie z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych, w celu uzyskania przez słuchaczy dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • kształtuje właściwą postawę etyczną słuchaczy pożądaną w przyszłej pracy zawodowej
 • promuje zdrowie jako wartość nadrzędną poprzez integrację programu dydaktycznego z działaniami wychowawczymi
 • przygotowuje do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
 • w realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej
 • organizuje dla słuchaczy dodatkowo kursy zwiększające ich kwalifikacje i szanse zatrudnienia
 • zapewnia słuchaczom opiekę wychowawczą, pomoc pedagogiczną i psychologiczną oraz socjalną odpowiednio do możliwości szkoły
 • zapewnia słuchaczom naukę w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy w czasie zajęć szkolnych oraz praktycznej nauki zawodu

Najwyższy poziom kształcenia gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym oraz profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczno - laboratoryjna.

Szkolenia praktyczne w zawodzie: technik farmaceutyczny

Zajęcia praktyczne realizowane są w trakcie trzeciego i czwartego semestru nauki w:
 • aptekach ogólnodostępnych
 • aptekach szpitalnych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach farmaceutycznych

W czwartym semestrze, każdy słuchacz odbywa indywidualną praktykę zawodową w aptece. Celem praktyki jest przygotowanie przyszłego technika farmaceutycznego do samodzielnego planowania i realizowania zadań zawodowych.

Praktyka zawodowe - w wyniku procesu kształcenia student powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zastosowania w praktyce zawodowej wiedzy nabytej w szkole
 • znajomości struktury organizacyjnej zakładu pracy
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności zawodowej
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • posługiwanie się aparaturą, sprzętem i urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu zakładu
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • fachowe wykonywanie czynności na powierzonych stanowiskach
 • wydawanie leków gotowych, wykonanie leków recepturowych i aptecznych
 • kontrolowanie jakości wydawanych produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • przechowywanie produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • informowanie pacjenta o sposobie użycia i przechowywania leków
 • posługiwanie się programami komputerowymi na wszystkich etapach pracy apteki
 • ewidencjonowanie przychodów i rozchodów produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • uczestniczenie w czynnościach związanych z zaopatrzeniem apteki w produkty lecznicze i materiały medyczne
 • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych placówkach odbywania praktyki
 • korzystanie z literatury fachowej oraz innych dostępnych źródeł informacji o lekach
 • stosowanie zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia


Zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie