Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia "Prymus"

ul. Żwirki i Wigury 1/1, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 846-45-68, tel. kom. 600-168-779
www:   http://www.szkolygornicze.pl
http://www.sckz.pl
CK "Prymus" na Facebooku
e-mail:   oswiecim@sckz.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15006 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Policealnej Szkoły dla Dorosłych PRYMUS

- opiekun medyczny
- 1 rok nauki
- system zaoczny (zjazdy weekendowe
  średnio co 2 tygodnie)

- obowiązkowa praktyka zawodowa
  w wybranych jednostkach służby zdrowia

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE GÓRNICZE

- górnik eksploatacji podziemnej
kwalifikacje:
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

- technik górnictwa podziemnego
kwalifikacje:
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

- technik przeróbki kopalin stałych
kwalifikacje:
M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych


OPIEKUN MEDYCZNY


Opiekun medyczny to osoba, która:
 • w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
 • asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną
 • podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
Opiekun medyczny:
 • to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są odpowiednie kompetencje personalne i społeczne
 • powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań
 • poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS oferuje naukę dla osób dorosłych, absolwentów wszystkich rodzajów szkół.

Oferta szkoły
 • zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym
 • zajęcia praktyczne mogą odbywać się w inne dni tygodnia niż weekendy, z uwagi na ustalane terminy z kopalniami i innymi podmiotami z branży górniczej, gdzie odbywają się praktyki
 • cyklu kształcenia określona jest w miesiącach - szczegóły w informacjach na temat poszczególnych zawodów
 • szkoły kształcą w oparciu o zatwierdzone przez MEN programy nauczania dla danego zawodu

Nasze atuty to:
 • dostęp do sztolni ćwiczebnej, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne
 • podpisana umowa z ośrodkiem egzaminacyjnym na terenie Śląska
 • promocje! 20% rabatu przy jednorazowej opłacie "z góry" za cały kurs
 • praktyczne przygotowanie materiałów edukacyjnych dla słuchaczy i rzetelne prowadzenie zajęć
 • profesjonalni wykładowcy przedmiotów teoretycznych (łącznie w osobami wykładającymi w szkołach wyższych) oraz praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w kopalniach

Placówki Kształcenia Ustawicznego PRYMUS oferują możliwość zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych związanych z górnictwem i przemysłem wydobywczym. Dzięki owocnej współpracy w zakresie szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych realizowanych w Centrach Kształcenia Praktycznego oraz Zakładach Górniczych współpracujących ze szkołami PRYMUS, nasi słuchacze mogą stosownie do potrzeb uzupełnić swoją wiedzę lub podnieść, ewentualnie zmienić posiadane dotychczas kwalifikacje zawodowe.
 • jedyną dostępną, nowoczesną formą kształcenia osób dorosłych umożliwiającą uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych od IX 2012 roku są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • KKZ zostały wprowadzone na mocy zmian w Ustawie o systemie oświaty
 • placówki PRYMUS prowadzą nabór kandydatów (osoby pełnoletnie) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych
 • KKZ pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego jest ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ), potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Placówkę PRYMUS

Naukę na KKZ mogą rozpocząć osoby dorosłe bez względu na poziom wykształcenia !!! W zawodach na poziomie technika wymagane jest wykształcenie średnie.

KKZ są odpłatne - szczegóły w informacjach nt poszczególnych zawodów. Nauka odbywa się w trybie zaocznym tj w wyznaczone weekendy. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia (wykłady, prelekcje, wycieczki, zajęcia praktyczne, e-learning).

Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć przystępuje do egzaminu wewnętrznego obejmującego pełny zakres treści wymaganych w podstawie programowej dla danego zawodu. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu KKW, na podstawie którego przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Górnik Eksploatacji Podziemnej
Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych, a proces wydobywczy odbywa się poprzez wydobywanie kopaliny ze złoża znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest nabycie gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Te wiadomości zapewniają wiedzę o technologii i metodach wydobycia kopalin oraz umiejętności potrzebne współczesnemu górnikowi do podjęcia pracy zawodowej.

Technik górnictwa podziemnego
Technicy górnictwa podziemnego chętnie przyjmowani są do pracy w firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego. Przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zatrudniają osoby dozoru i kierownictwa posiadających wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności technik górnictwa podziemnego. Technicy górnictwa podziemnego mogą podjąć pracę zawodową, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli mają zamiłowanie naukowe, mogą podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.

Technik przeróbki kopalin stałych
Technik przeróbki kopalin stałych jest zawodem związanym z eksploatacją kopalin stałych metodą podziemną i odkrywkową.
Technik przeróbki kopalin stałych może być zatrudniony:
 • na stanowisku dozoru w zakładach mechanicznej przeróbki w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • w zakładach obróbki kamienia
 • w biurach projektów na stanowisku konstruktora
 • instytutach naukowo-badawczych
 • przetwarzających odpady oraz prowadzących rekultywację technologiami przeróbki kopalin stałych
 • na stanowiskach pracy związanych z procesami obiegów wodno mułowych, oczyszczania wód, przerobu osadów
 • na stanowiskach pracy związanych z kontrola parametrów czystości wód
 • zakładach produkujących i przetwarzających kruszywa
 • na stanowiskach pracy związanych z badaniami technicznymi i kontrolą jakości w procesach przeróbki kopalin stałych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie