Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

al. X Lecia PL 19-21, 68-100 Żagań
tel./fax: (68) 478-77-77
www:   http://www.sosw.zagan.ple-mail:   sosw@sosw.zagan.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3110 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- koła zainteresowań
- różne rodzaje terapii
 

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- zajęcia wyrównawcze
- różne rodzaje terapii

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- zawody: pomocnik w gospodarstwie domowym, krawiec-szwacz

Nasz ośrodek

W Ośrodku powołuje się: Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze. Programy pracy z dziećmi tworzymy uwzględniając indywidualne cechy osobowościowe. Staramy się wydobyć z dziecka to, co w nim najcenniejsze. Dziecko postrzegamy, jako niepowtarzalną całość, dostrzegamy indywidualne różnice, szanujemy jego potrzeby rozwojowe, zdolności, możliwości, zainteresowania, indywidualne tempo rozwoju, poszukujemy indywidualnego wizerunku każdego dziecka.

Zaburzony rozwój dzieci deficytami sprawia, że powstaje nieprawidłowy obraz siebie. Dlatego wśród zajęć szkolnych duże znaczenie mają również oferowane w Ośrodku zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne o charakterze kompensacyjnym mające na celu: aktualizowanie potencjalnych możliwości, usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyleń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu zapewniamy:
 • szeroko pojętą indywidualizację - metod, form i programów nauczania
 • właściwą diagnozę rozwoju psychoruchowego
 • indywidualną terapię prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę
 • bezpłatny dostęp do podręczników i ciekawego księgozbioru bibliotecznego
 • poradnictwo dla rodziców i wspieranie ich przy realizacji zadań wychowawczych

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i terapeutycznych. Kadra pedagogiczna ośrodka to nauczyciele - specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ze sprzężeniami. W ośrodku pracuje również psycholog i pedagog szkolny. Zadaniem ich jest współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz doraźna pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych.

Oferta rewalidacyjna ośrodka

W naszej placówce zarówno na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkoły przysposabiającej do pracy oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone są różne rodzaje terapii pomagających dostrzec uroki otaczającego świata.

Są to:
 • terapia pedagogiczna, w tym: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • terapia psychologiczna - ukierunkowana na rozwój społeczny dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw oraz podejmowanie przez dziecko kolejnych, różnorodnych ról społecznych przy jednoczesnym komforcie psychicznym
 • neuroterapia: metodą EEG - BIOFEEDBACK - ukierunkowana na zwiększenie poziomu koncentracji uwagi, pamięci, szybkości myślenia, poprawę samopoczucia i nastroju
 • logoterapia - logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną
 • terapia Tomatisa (forma terapii muzyką przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej)
 • terapia metodą integracji sensorycznej (wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę)
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (dwie sale wyposażone w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji ruchowej)
 • terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata (seans w sali jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość)
 • muzykoterapia (metoda terapeutyczna, która pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas - ludzi - do pierwotnego spokoju łącząc człowieka z naturą)
 • terapia zajęciowa (zabawoterapia - z zastosowaniem chusty animacyjnej; terapia ruchem - ćwiczenia ogólnie usprawniające, połączone z elementami rytmiki i tańca)

Serdecznie zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie