Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

im. prof. Kazimierza Bielenia w Brzeszczach

ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze
tel. (32) 210-93-40; fax 210-93-42
www:   http://www.pz6.brzeszcze.pl
PZ nr 6 na Facebooku
e-mail:   szkola@pz6.brzeszcze.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 22912 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH - KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH:

- mechanik pojazdów samochodowych
- operator obrabiarek skrawających
- górnik eksploatacji podziemnej
- kucharz

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- na podbudowie gimnazjum (lub starej
  szkoły podstawowej)

- nauka trwa 6 semestrów
 

TECHNIKUM 4- letnie
(po gimnazjum)


TECHNIKUM 5- letnie
(po klasie ósmej)


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

- klasa wielozawodowa: piekarz, cukiernik,
 fryzjer, fotograf, elektryk, blacharz,
 lakiernik i wiele innych

- elektryk

"Największym pragnieniem każdego człowieka jest spotkać kogoś, przy kim będzie mógł pokazać, co naprawdę potrafi."
Ralph Waldo Emerson

31 stycznia 2000 roku decyzją Rady Powiatu Oświęcimskiego powstał Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

W listopadzie 2014 roku zostało podpisane prestiżowe porozumienie dotyczące patronatu Akademii Obrony Narodowej w Warszawie nad naszą szkołą. Daje ono szeroki wachlarz możliwości uczniom kształcących się na kierunku technik logistyk. Zawarte porozumienie daje perspektywę udziału przyszłych "logistyków" w projektach i konferencjach organizowanych przez AON w Warszawie.

20 marca 2013 roku dyrektor ds. zasobów ludzkich międzynarodowej firmy Ceva Logistics i dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach podpisali porozumienie, zgodnie z którym absolwenci kierunku technik logistyk, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będą mieli zapewniony płatny staż w oddziale firmy w Bielsku-Białej w okresie od 6 miesięcy do 1 roku.

Atuty szkoły
 • szkoła jest bezpieczna, każdy uczeń traktowany jest u nas indywidualnie
 • kształcimy w zawodach rozpoznawanych na rynku pracy, gwarantujemy zatrudnienie absolwentom
 • mamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną
 • stawiamy na rozwój zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pracy w organizacjach społecznych
 • rozwijamy współpracę międzynarodową
 • dbamy o rozwój fizyczny ucznia

Uczniowie PZ6 mają możliwość korzystania z nowoczesnej pracowni elektrycznej. Została ona sfinansowana ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji, uczą się czytać schematy ideowe, rysować schematy montażowe, dobierają właściwe metody pomiaru, mierniki oraz zakresy pomiarowe, sprawdzają podstawowe prawa elektrotechniki w praktyce. Dzięki możliwości korzystania z pracowni wzrastają szanse uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na basenie, w hali sportowej, w sali gimnastycznej szkoły oraz na siłowni.

W bibliotece można skorzystać ze Szkolnego Centrum Informacyjnego. SCI wyposażone jest w kilka stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet, drukarkę, skaner, ksero.


Absolwent naszej placówki to człowiek nie tylko inteligentny, oczytany, z pokładem rozległej wiedzy, ale i odpowiedzialny obywatel, pełniący rzetelnie różne role społeczne. Powyższe zamierzenia realizowane są nie tylko w sferze działań lekcyjnych, ale systematycznie podczas pozalekcyjnych, indywidualnych czy grupowych zajęć. Prowadzimy bowiem rozliczne koła zainteresowań od humanistycznych, przez ścisłe aż po zawodowe.
Technik mechanik

Kwalifikacje:
 • M.20- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń
 • M.44- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Uczniowie w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia pożarniczego. Program przedmiotów pożarniczych będzie obejmował m.in. następujące bloki tematyczne:
 • zagadnienia organizacyjno – prawne ochrony przeciwpożarowej
 • musztra, regulaminy i ceremoniał pożarniczy
 • BHP w strażach pożarnych
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
 • systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • sprzęt i technika pożarnicza
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń
 • ratownictwo medyczne
 • powszechny system ochrony ludności

Opanowanie zagadnień ujętych w blokach tematycznych umożliwi uczniom zdobycie uprawnień strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej upoważniających do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Uprawnienie te otrzymuje się po osiągnięciu pełnoletniości.

Młodzież po ukończeniu technikum może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzięki nauce w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem strażackim uczniowie będą lepiej przygotowani, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminów wstępnych do tychże szkół.

Technik logistyk
Kwalifikacje:
 • A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 • A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
 • A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

W klasie trzeciej miesięczna praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki na terenie Polski. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej, Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – złoty indeks uczelni dla najlepszego absolwenta, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie – praca w służbie mundurowej i cywilnej po ukończeniu studiów.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie