Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Mechanicznych

ul. Dąbrowskiego 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 722-75-27, fax (95) 722-45-70
www:   http://www.zsm.edu.gorzow.pl
e-mail:   zsm@edu.gorzow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16511 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

TECHNIKUM NR 5

- technik logistyk
- technik spedytor
- technik mechanik ze specjalizacją obrabiarki sterowane numerycznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

- mechanik pojazdów samochodowych
- mechanik monter maszyn i urządzeń ze specjalizacją spawacz

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE

- technik mechanik

O Nas
Ponad sześćdziesiąt pięć lat Zespołu Szkół Mechanicznych to historia pierwszej w Gorzowie i regionie placówki oświatowej o charakterze zawodowym, która od momentu powstania przez szereg kolejnych lat po dzień dzisiejszy niezmiennie jest istotnym elementem gorzowskiego pejzażu.

W wyniku podziału Technikum Elektro - Mechanicznego Technikum, które po połączeniu z Zasadniczą Szkołą Zawodową utworzy Szkół Zawodowych nr 3 o jednokierunkowej specjalizacji kształcenia – mechanicznej.

Dekada lat siedemdziesiątych to dalszy, intensywny rozwój szkoły, w której nauka odbywała się na dwie pełne zmiany, Placówka nie poprzestała na zdobywaniu i zagospodarowywaniu nowych sal i pracowni dydaktycznych, posiadała już filię technikum wieczorowego w Skwierzynie, objęła patronat nad Zbiorczą Gminną Szkołą w Santoku, nawiązała również współpracę poza granicami kraju (Frankfurt nad Odrą), rozwijały się inicjatywy podjęte w latach ubiegłych i rodziły się kolejne (harcerski hufiec, studio radiowo-telewizyjne...).

W latach osiemdziesiątych szkoła posiadała już kilka pracowni technicznych zaliczanych do najlepiej wyposażonych w województwie, rozwinięte studio radiowo- telewizyjne, szkolną filmotekę, wewnętrzną łączność telefoniczną, własną strzelnicę pneumatyczną. Powstała nowa pracownia do przedmiotu „elementy informatyki", zajęcia te na razie jako nadobowiązkowe zostały wprowadzone w technikum 5-letnim.

TECHNIKUM NR 5

TECHNIKUM 4 - letnie
- okres kształcenia 4 lata
- języki obce: język angielski i język niemiecki
- praktyki zawodowe w zakładach pracy
- zajęcia praktyczne w CKZ w Gorzowie Wlkp
 • technik mechanik, specjalizacja: obrabiarki sterowane numerycznie
Współczesny szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych powoduje konieczność kształcenia kadr przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu obróbki skrawaniem. Jednocześnie bardzo zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.

W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe. Jest zawodem szeroko profilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych.
 • czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
 • dobieranie - na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek, oprawek, uchwytów oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • eliminowanie podstawowych błędów obróbki oraz stosowanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu
 • mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie - wprowadzanie danych do sterownika
 • opracowywanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących na potrzeby obróbki prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej
 • przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP
 • kontrolowanie sprawności obrabiarek, analizowanie dokumentacji techniczno-technologicznej, przygotowywanie narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki detalu
 • testowanie programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • wczytywanie i weryfikowanie programów obróbki w sterowniku obrabiarki
 • stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolnopomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali
 • technik spedytor

Organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju; obsługa maszyn biurowych, takie jak: maszyny do pisania, komputery, telefaksy, telefony.
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów
 • organizowanie wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów
 • sporządzanie umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnianie sposobów i miejsc dostarczenia ładunku
 • prowadzenie rozliczeń cła, wypełnianie druków celnych
 • organizowanie odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju
 • sporządzanie i wysyłanie awizów do klientów
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • prowadzenie rozliczeń wysyłki towarów
 • prowadzenie korespondencji z klientami
 • przepisywanie na maszynie lub komputerze potrzebnych materiałów, umów, pism
 • technik logistyk
Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
 • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
 • przygotowywanie procesu logistycznego
 • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
 • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
 • dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych
 • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
 • przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
 • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
 • organizowanie logistyki miejskiej
 • organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej
 • podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
 • ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
 • ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 letnia
- okres kształcenia 3 lata
- języki obce: język niemiecki
 • mechanik pojazdów samochodowych

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.
 • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia
 • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych
 • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów
 • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu
 • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu
 • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych
 • mycie oraz czyszczenie części i podzespołów
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych
 • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw
 • wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu
 • nadzorowanie innych pracowników
 • monter maszyn i urządzeń, specjalizacja: spawacz
Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.
 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, pośrednich i głównych maszyn i urządzeń
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych
 • wykonywanie prac remontowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według danych parametrów eksploatacyjnych
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń
W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje

Spawacze łączą części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym lub przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek elektrycznych bądź też stosując lutowanie czy też lutospawanie; przecinają elementy konstrukcyjne palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową.

 • wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami, za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania
 • wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi metodami, jak: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy
 • wykonywanie operacji zgrzewania elektrycznego i gazowego różnymi technikami za pomocą urządzeń zgrzewczych
 • wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania i lutowania twardych metali kolorowych za pomocą kolby lutowniczej lub palnika acetylenowo-tlenowego
 • wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik
 • przygotowywanie powierzchni, elementów i części do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie krawędzi, ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie zamocowywanie i oznaczanie miejsca przecięcia
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania
 • wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej
 • nadzorowanie innych pracowników
Serdecznie Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie