Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie

ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków
tel. (12) 422-05-87 , tel. (12) 422-82-74
www:   http://zsmnr4.edupage.org
ZSM nr 4 na Facebooku
e-mail:   zsm4@wp.pl
sekretariat@zsm4.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 28167 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM MECHANICZNE NR 30

- technik pojazdów samochodowych
- technik awionik
- technik lotniskowych służb operacyjnych
- technik mechanik lotniczy
- technik eksploatacji portów i terminali
- technik mechanik
- technik rachunkowości
- technik spawalnictwa
 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 18


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA NR 21

- technik eksploatacji portów i terminali

KURSY KWALIFIKACYJNE

- z zakresu branżowej szkoły:
- elektromechanik pojazdów
  samochodowych

- mechanik pojazdów
  samochodowych


- z zakresu technikum:
- technik lotniskowych służb operacyjnych
- technik pojazdów samochodowych

O nas

Jesteśmy Szkołą dobrze wypełniającą swe zadania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającym się otoczeniu cywilizacyjnym i kulturowym. Kształcimy specjalistów z różnych branż. Cały czas monitorujemy rynek pracy, oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy elektromechanik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody rzadko spotykane, jak chociażby technik mechanik lotniczy czy też lakiernik.

Dbamy o rozwój intelektualny Uczniów i Słuchaczy, by mogli sprostać wymaganiom rynku pracy lub dalej kształcić się. Oferta programowa szkoły jest dostosowana do wymogów współczesnego rynku pracy, potrzeb gospodarki i naszego regionu. Zawody, w których kształcimy poszukiwane są również w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego też nasi absolwenci znakomicie odnajdują się na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy, stanowiąc kadrowe zaplecze dla dobrze prosperujących firm. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami.

ZSM Nr 4 od czerwca 2013 roku umożliwia swoim uczniom praktyki zagraniczne. Przy realizacji projektu Zespół Szkół Mechanicznych współpracuje z firmą Vitalis, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji staży zagranicznych.

Technik awionik

Awionika, czyli elektronika lotnicza, to odrębna gałąź elektroniki, zajmująca się projektowaniem, budową i stosowaniem układów i przyrządów elektronicznych w lotnictwie oraz astronautyce, a także w różnego rodzaju urządzeniach naziemnych służących kierowaniu ruchem lotniczym.

W klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy znajduje się w grupie pod nazwą „piloci statków powietrznych i personel pokrewny”. W zawodzie technik awionik treści kształcenia zawarte w blokach programowych odpowiadają w większości wymaganiom niezbędnym do uzyskania licencji uprawniającej do poświadczania obsługi statków powietrznych Part-66. Uczniowie mogą uzyskać zaliczenie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego modułów znajdujących się w szkolnym programie nauczania dla tego zawodu, a po ukończeniu szkoły uczęszczać tylko na pozostałe moduły, niewchodzące w skład programu nauczania, oraz uzupełnić praktykę zawodową do odpowiedniej ilości godzin.

Atuty szkoły

 • Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach z ogromnym doświadczeniem w kształceniu.
 • Dobre warunki lokalowe i nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe: samochodowa, technologiczna, elektrotechniczna, chemiczno-fizyczna, pracownie komputerowe, sala multimedialna, klasopracownie przedmiotów humanistycznych).
 • Bardzo dobra lokalizacja szkoły i dobry dojazd.
 • Stała opieka pedagoga szkolnego.
 • Realizacja szkolnego programu wychowawczego, w którym kładzie się ogromny nacisk na zapobieganie agresji wśród słuchaczy, ogólny rozwój psychofizyczny oraz profilaktykę w zakresie uzależnień.
 • Bogaty księgozbiór, liczne czasopisma, stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu.
 • Rozwój samorządności i demokratyzacja życia szkolnego uczniów poprzez promowanie działalności samorządu uczniowskiego i inicjatywy uczniów.
 • Szeroka oferta imprez artystycznych (wyjścia do kina, teatru, wycieczki).
 • Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć, aby dzięki nim lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Kontakty z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi proces edukacyjny takimi jak: Izba Rzemieślnicza, zakłady pracy, stacje diagnostyczne, Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.
 • Realizacja programu edukacji europejskiej, przybliżanie problematyki związanej z europejską demokracją, organizowanie wycieczek do różnych regionów Europy.
 • Prowadzenie edukacji regionalnej związanej ze współistnieniem dwóch kultur i tradycji na Kazimierzu.
 • Wychowywanie w poszanowaniu tradycji narodowej (spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych, współpraca z Muzeum Armii Krajowej, z samorządowymi strukturami kombatanckimi).


Duży nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne, do czego zobowiązuje nas patron generał August Emil Fieldorf - "Nil". Wraz z Jednostką Wojskową NIL braliśmy udział w symbolicznym przekazaniu pałeczki w "sztafecie pokoleń". Nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach patriotycznych, tworzą poczet sztandarowy Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Kształcenie praktyczne

w Technikum dla młodzieży:
 • W klasie II oraz III uczniowie mają zajęcia praktyczne, które odbywają się raz w tygodniu w wymiarze pięciu godzin zegarowych.
 • Pod koniec klasy III uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.
 • Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.
 • Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za powyższe zajęcia.
 • W zawodzie technik mechanik lotniczy zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywać się będą w Aeroklubie Krakowskim.

w Branżowej Szkole:
 • Uczeń jest młodocianym pracownikiem, podlegającym przepisom kodeksu pracy.
 • Za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.
 • Przy przyjęciu do szkoły potrzebna jest umowa o praktyczną naukę zawodu, może być dostarczona w terminie nieco późniejszym niż dostarczenie oryginałów dokumentów.
 • Miejsce praktyk można znaleźć samodzielnie, szkoła może też pomóc w znalezieniu pracodawcy.
 • Umowa może być podpisana tylko z firmą zrzeszoną w cechu, jeśli zatrudnia do 50 pracowników, ewentualnie w firmach niezrzeszonych zatrudniających powyżej 50 osób lub w spółkach (nie cywilnych).
 • Od pracodawców wymagane jest przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie uprawnienia zawodowe

w szkołach dla dorosłych:
 • Uczniowie w harmonogramach zajęć mają uwzględnione zajęcia praktyczne, są również zobowiązani do odbycia praktyki
 • zawodowej w wymiarze 160 godz.
 • Miejsce zajęć praktycznych ustala szkoła, słuchacze mogą samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyki zawodowej, szkoła może im pomóc takie miejsce znaleźć.
 • Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za powyższe zajęcia.

Klub Honorowych Dawców Krwi

W szkole działa klub honorowych dawców krwi. Każdy może oddać swoją krew która może uratować komuś życie. Kandydat na dawcę krwi winien posiadać nr PESEL, oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, która umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Dawca nie może być po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyku.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi sprzętu wyłącznie jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie