Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno
tel. (024) 254-74-39
www:   http://sosw1kutno.szkoly.lodz.pl/
e-mail:   sosw1kutno@szkoly.lodz.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3420 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym


SZKOŁA PODSTAWOWA


GIMNAZJUMDewizą naszego ośrodka są słowa M. Grzegorzewskiej:
"cierpliwość jest kluczem do radości..."

Od 1984r. do chwili obecnej przechodziliśmy różne przeobrażenia lokalowe, organizacyjne, kadrowe. Z każdym rokiem przybywało uczniów, a tym samym oddziałów klasowych, izb lekcyjnych, sypialnych, świetlic internackich, pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych, z zakresu szkolnictwa zawodowego.

Aktualnie posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe, w kompleksie Ośrodka mamy:

 • budynek szkoły, w którym znajdują się:
  • pracownie specjalistyczne
  • świetlica szkolna
  • gabinet pedagoga, psychologa, logopedy
  • gabinet zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze
  • trzon kuchenny ze stołówką
 • budynek Internatu, a w nim:
  • sypialnie (2- 5) osobowe
  • 9 świetlic
  • gabinet medyczny
  • pomieszczenia administracyjne
  • trzon pralniczy
  • archiwum
 • salę gimnastyczną i korekcyjną z całym kompleksem szatni, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, magazynów
 • część zajęć praktycznej nauki zawodu odbywa się na miejscu w budynku warsztatów szkolnych. Znajdują się w nim pracownie dostosowane do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu
  • krawiectwa lekkiego (2)
  • piekarnictwa i cukiernictwa (3)
  • sala wykładowa do nauczania przedmiotów zawodowych
  • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze

Ośrodek dysponuje dużym terenem wokół placówki, co sprzyja organizowaniu licznym imprezom. Z dniem 1 września 2001r. liczba naszych uczniów powiększyła się o wychowanków SOSW z Nowej Wsi. Wraz z dziećmi przeszła do nas część kadry pedagogicznej z tego ośrodka.

Pracujący tu nauczyciele i wychowawcy byli i są ludźmi wielkiego serca, to oni kształtują i wpływają na atmosferę pracy, posiadają specjalne przygotowanie by móc zrozumieć potrzeby i specyficzne strategie uczenia się dzieci upośledzonych umysłowo. Znaczny wkład w organizacje i utrzymanie placówki mają również pracownicy administracyjno - obsługowi, Rodzice naszych uczniów, którzy bardzo aktywnie działają w Radzie Rodziców. Posiadamy także bliski kontakt z emerytami- nadal służą nam pomocą i radami, jak pracować, aby odnosić większe sukcesy na polu pracy edukacyjnej.

Nasze grono pedagogiczne liczy 83 nauczycieli i wychowawców pełnozatrudnionych i 9 pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jesteśmy w pełni przygotowani do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Propagujemy i aktywnie uczestniczymy w różnych formach doskonalenia zawodowego, gdyż uważamy, ze pedagogika specjalna jest nauką interdyscyplinarną i ciągle rozwijającą się...

Aby móc prawidłowo kierować rozwojem społecznym jednostek, rozwijać ich umiejętności, włączać w nurt życia szerszej społeczności, należy systematycznie poszerzać swoje wiadomości, wdrażać nowe metody i formy pracy. Albowiem to co w nauczaniu i wychowaniu uczniów najważniejsze, co decyduje o ich przyszłej życiowej szansie, o ich zdrowiu psychicznym, o możliwości Godnego Życia Wśród Ludzi- pozostawione jest indywidualnemu wyczuciu i intuicji Nauczyciela.

Internat

 • rozwijanie inicjatywy i samodzielności wychowanków
 • rozbudzanie i zaspokajanie ich zainteresowań , uzdolnień
 • kształtowanie kompetencji społecznej
 • emocjonalne wiązanie całej społeczności
 • ukształtowanie nawyków pracy nad sobą, samodoskonalenia, samokształcenia
 • racjonalne i urozmaicone zagospodarowanie czasu wolnego

Oprócz opieki i wychowania internat musi wywiązywać się ze swojej funkcji dydaktycznej, szczególnie istotnej w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo, które winny nabyć kompetencje społeczne pozwalające im na uczestniczenie w późniejszym życiu rodzinnym i społecznym. W internacie prowadzonych jest wiele różnorodnych zajęć: oświatowe, rozrywkowe, artystyczne, praktyczno- techniczne, wychowanie fizyczne i sport, organizacyjno- społeczne, harcerskie, specjalne- indywidualne.

Świetlice grup wychowawczych są miejscem, w którym koncentruje się działalność wychowanków, dlatego też urządzane są funkcjonalnie, estetycznie i kameralnie.

Praca w internacie wymaga stałego wysiłku umysłu i konsekwencji w postępowaniu - pracujący w nim wychowawcy tworzą jednolity, zintegrowany zespół korzystnie wpływający na całokształt pracy opiekuńczo - wychowawczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie