Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Janusza Korczaka

ul. Mikołaja Reja 18, 84-300 Lębork
tel. (59) 862-15-77, fax (59) 862-21-85
www:   http://www.gim.lebork.ids.pl
e-mail:   osw@osw.pl.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9802 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZESPÓŁ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPCJALNA NR 2


GIMNAZJUM SPECJALNE NR 4


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 4

- kucharz małej gastronomii - 2 lata
- malarz-tapeciarz - 2 lata
- krawiec - 3 lata

SZKOŁA SPECJALNA PRZYGOTOWUJĄCA DO PRACY

Jesteśmy publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie do poszczególnych szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kształceniu specjalnym.

Wszyscy uczniowie Ośrodka mają zapewnioną opiekę psychologa i pedagoga oraz innych specjalistów. Na wszystkich poziomach nauczania uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych wspierających ich rozwój. Oferujemy zajęcia:

 • dydaktyczno - wyrównawcze
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • terapii pedagogicznej

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie korzystają między innymi:

 • z pracowni do stymulacji polisensorycznej
 • doświadczania świata
 • stymulacji metodą Marii Montessori
 • terapii metodą EEG Biofeedback

Ośrodek stwarza swoim uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zachęca do aktywności intelektualnej, muzycznej, plastycznej i sportowej. Uczniowie realizują się w następujących kołach zainteresowań:

 • koło ekologiczne
 • "Trop"- koło turystyczno - oświatowe
 • "Szkolny dzwonek" - zespół muzyczny
 • kółko matematyczne
 • koło komputerowe
 • koło sportowe

W szkole nauka odbywa się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowniach warsztatowych i komputerowych z dostępem do Internetu. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy w większości pozyskujemy z programów PFRON.

Placówka realizuje nowatorskie programy:

 • z zakresu profilaktyki uzależnień
 • niwelowania zachowań przemocowych
 • promujące Honorowe Krwiodawstwo

SZKOŁA PODSTAWOWA

W I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy, która poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Metoda polega na grupowaniu wokół jednego zagadnienia, dobrze znanego dziecku, zagadnień pokrewnych. Opiera się na zainteresowaniach dziecka, dostosowana jest do jego charakterystycznych potrzeb i skłonności, uwzględnia wszystkie właściwości psychiczne ucznia, a także wymagania zawarte w programie nauczania dla niższych klas szkoły podstawowej. W II etapie edukacyjnym, który obejmuje klasy IV-VI uczniowie uczą się w systemie przedmiotowym.

GIMNAZJUM

Gimnazjum to obowiązkowy etap kształcenia po szkole podstawowej. Trzyletni okres nauki ma przygotować uczniów do dokonania wyboru zawodu odpowiedniego do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne. Służą temu odpowiednio dostosowane programy nauczania, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych oraz baza edukacyjna szkoły.

Młodzież gimnazjalna działa w samorządzie uczniowskim i bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych, dzięki którym rozwija swoje talenty i zainteresowania. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach na pływalni miejskiej.

Uczniowie angażują się we wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, jak również godnie reprezentują szkołę przystępując do różnych konkursów przedmiotowych, zawodów i olimpiad sportowych, zdobywając czołowe miejsca.

Nasze gimnazjum jest szkołą przyjazną dzieciom i rodzicom. Wszyscy tworzą serdeczną atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dając im możliwość nabycia kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu. Obecnie proponujemy kształcenie w cyklach dwuletnich w następujących zawodach:

 • kucharz małej gastronomii - 2 lata
 • malarz-tapeciarz - 2 lata

Nauka zawodu odbywa się w pracowniach i salach warsztatowych na terenie Ośrodka. Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

ZESPOŁY EDUKACYJNE

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywają naukę w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zaś uczniowie z upośledzeniem w stopniu głębokim objęci są nauką w Zespołach Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Praca w 6 - 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb i możliwości. Każdemu uczniowi opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny oraz dokonuje się systematycznego monitorowania postępów dziecka. W zespołach edukacyjno - terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego na następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie w środowisku
 • plastyka
 • technika
 • muzyka z rytmiką
 • religia
 • wychowanie fizyczne

SZKOŁA SPECJALNA PRZYGOTOWUJĄCA DO PRACY

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną kontynuują naukę w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy, która zapewnia ciągłość procesu edukacyjno - terapeutycznego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej. Celem nauki jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym i zawodowym w warunkach pracy chronionej. W procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:

 1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • wychowanie fizyczne
  • przysposobienie do pracy
  • religię
 2. zajęcia rewalidacyjne
 3. zajęcia sportowe
 4. zajęcia kształtujące kreatywność

INTERNAT

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą działającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku, przeznaczoną dla uczniów Ośrodka.

Nasi podopieczni objęci są całodobową opieką, którą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe.

Zapewniamy im pomoc w nauce, możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach teatralnych, rewalidacyjnych, kulinarnych, turystyczno- krajoznawczych. Wspomagamy rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków, przygotowujemy ich do pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

84-300 Lębork, Pl. Piastowski 6, tel. (59) 862-11-26

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie