Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Stanisława Staszica

ul. Nurska 150, 07-320 Małkinia
tel. (029) 644-86-25, fax (029) 644-86-27
www:   http://www.zs.malkinia.come-mail:   zsmalkinia@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6720 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- mechanik poj. samochodowych (3 lata)
- kucharz małej gastronomii (2 lata)

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych (2 lata)

- na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla Dorosłych (3 lata)

- na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
- technik mechanik
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  - technik żywienia i gosp.domowego
 • organizacja usług gastronomicznych
 •  

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych (3 lata)

  - na podbudowie gimnazjum i 8-letniej szkoły
    podstawowej


  TECHNIKUM dla Dorosłych (4 lata)

  - na podbudowie gimnazjum i 8-letniej szkoły
    podstawowej

  - technik mechanik
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  - technik żywienia i gosp.domowego
 • organizacja usług gastronomicznych

 • UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych (2 lata)

  - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

  TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla Dorosłych (3 lata)

  - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  - technik mechanik
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  - technik żywienia i gosp.domowego
 • organizacja usług gastronomicznych


 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica położony jest w centrum miejscowości Małkinia Górna. Swoje początki istnienia datuje na rok 1959. Obecny budynek szkoły powstał w 1969 roku, rok później dobudowano salę gimnastyczną a w 1971 roku ukończono budowę warsztatów szkolnych.

  Zespół Szkół stał się cenioną placówką dydaktyczną. Dyrekcja szkoły cały czas podejmuje starania w tworzeniu nowych kierunków nauczania z atrakcyjnymi specjalnościami, które zapewniałyby w przyszłości możliwość zatrudnienia. Poszukuje również nowych mecenasów do współpracy, aby młodzież po skończeniu szkoły mogła podejmować dalszą naukę.

  17 lutego 2004 roku Zespół Szkół podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu reprezentowaną przez rektora dr Romana Dawida Taubera w sprawie współpracy i prowadzenia wspólnych działań na rzecz poprawy bazy i jakości kształcenia na kierunkach: gastronomia, hotelarstwo, turystyka i zarządzanie i marketing.

  18 listopada Szkoła stała się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko - Turystycznych. W skład stowarzyszenia wchodzą szkoły z 38 krajów Europy, w tym 10 szkół z Polski. Wejście naszej szkoły do stowarzyszenia otworzyło naszym uczniom drzwi do międzynarodowych praktyk i konkursów. Wyjazd na praktyki do Grecji jest praktycznym połączeniem zdobywania wiedzy, zwiedzania, nauki języka i nowych doświadczeń zawodowych. Praktyka w hotelach o wysokim standardzie przynosi młodzieży wiele satysfakcji i daje możliwość zdobywania nowych rynków pracy.

  Warsztaty

  Dział Hotelarski

  Dział Hotelarski mieści się w budynku Warsztatów Szkolnych i budynku Internatu przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej.

  TECHNIK HOTELARSTWA

  Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym. Dominującym typem reakcji jest człowiek - człowiek oraz człowiek - dokument, a więc niezbędnym warunkiem dla prawidłowego przebiegu kształcenia w tym zawodzie jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz zgłębienie sztuki Savoir - Vivre. Kierunek ten gwarantuje zdobycie ciekawego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Umożliwia poznanie tajników tego zawodu od strony teoretycznej i praktycznej. Daje szanse nauki dwóch języków obcych z uwzględnieniem języka obcego zawodowego. Kształcenie odbywa się w trzech blokach programowych:

  • ekonomiczno - prawnym
  • obsługa gościa hotelowego
  • technika pracy biurowej

  Zdobywanie wiedzy praktycznej zrealizowane jest na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej. Dzięki licznym umowom i członkostwie w AEHT, uczniowie odbywają praktyki zawodowe zarówno za granicą jak i w kraju w czołowych obiektach hotelarskich.

  Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji m.in. na kursie kelnersko - barmańskim organizowanych przy współpracy WSHiG w Poznaniu.

  Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych na wydziałach turystyki, hotelarstwa, marketingu i zarządzania w turystyce i hotelarstwie, geografii turyzmu i innych.

  Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są:

  • obiekty bazy noclegowej
  • obiekty administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi
  • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług hotelarskich

  Jeżeli jesteś ciekawy świata, lubisz nawiązywać nowe znajomości, chcesz posłuchać, zobaczyć jak pracuje serce renomowanych polskich i zagranicznych hoteli, to jesteś najlepszym kandydatem na ucznia w tym typie szkoły.


  Dział Gastronomiczny

  Dział Gastronomiczny mieści się w budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej.

  TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

  ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  SPECJALNOŚĆ: ŻYWIENIE ZBIOROWE

  Absolwent po ukończeniu szkoły:

  • jest przygotowany do planowania żywienia w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego np. stołówki w internatach, stołówki szkolne, przy szpitalne, stołówki przy zakładowe;
  • zna technologię sporządzania potraw, sposoby ich podawania;
  • zna zasady obowiązujące przy obsłudze konsumenta;
  • posiada umiejętności pomocne przy urządzaniu zakładów gastronomicznych;

  W toku nauczania wyróżnia się teoretyczne przedmioty zawodowe takie jak:

  • podstawy żywienia
  • technologię gastronomiczną z obsługą konsumenta
  • urządzanie zakładów gastronomicznych
  • mikrobiologia żywności
  • zarządzanie firmą
  • marketing
  • podstawy ekonomii
  • technika pracy biurowej

  Praktyczna nauka zawodu, czyli zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole na warsztatach szkolnych, 1 raz lub 2 razy w tygodniu w zależności od oddziału i trwają 5 lub 6 godzin. Na zajęciach tych uczniowie poznają różne techniki sporządzania potraw sami je gotując.

  Bardzo często pomagają w przygotowywaniu oraz obsłudze różnych uroczystość organizowanych w naszej szkole np. komunie, chrzciny, czy wigilie dla zakładów pracy znajdujących się na terenie naszego powiatu.

  W toku nauczania przewidziane są miesięczne praktyki zawodowe, które uczniowie mogą odbyć w Grecji.

  Nauka kończy się po 4 latach egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten uczniowie zdają w naszej szkole, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia takich egzaminów nadane jej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Warszawy i ustanawiającą ją Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

  Po ukończeniu technikum gastronomicznego absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich zakładach gastronomicznych, czyli restauracjach, barach, kawiarniach, snack barach, stołówkach przy szpitalnych, sanatoryjnych itp.

  Jeżeli masz zamiłowania kucharskie, lubisz przyrządzać potrawy, piec ciasta, sporządzać napoje, lubisz nawiązywać nowe znajomości, chcesz posłuchać, zobaczyć jak pracuje serce renomowanych polskich i zagranicznych hoteli, to jesteś najlepszym kandydatem na ucznia w tym typie szkoły.

  SZKOŁA ZAWODOWA

  ZAWÓD: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

  W toku nauczania wyróżnia się teoretyczne przedmioty zawodowe takie jak:

  • podstawy żywienia
  • technologię gastronomiczną z towaroznawstwem
  • wyposażenie techniczne
  • organizację, bezpieczeństwo i higienę pracy
  • podstawy rachunkowości

  Część praktyczna nauki zawodu, czyli zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole na warsztatach szkolnych. Zajęcia te odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 6 godzin.

  Nauka kończy się po 2 latach egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten uczniowie zdają w naszej szkole, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia takich egzaminów nadane jej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Warszawy i ustanawiającą ją Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

  Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich zakładach gastronomicznych, czyli restauracjach, barach, snack barach, stołówkach przy szpitalnych, sanatoryjnych - na stanowisku kucharza.


  Dział Samochodowy

  Dział Samochodowy mieści się w budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej.

  W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w ramach cyklu kształcenia odbywają również bezpłatne szkolenie na prawo jazdy. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu szkoły w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku warsztatów szkolnych a praktyki w firmach samochodowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych między innymi: obróbki ręczne, obróbki mechanicznej, naprawy samochodów oraz stacji obsługi pojazdów. Wysoki poziom kadry nauczycielskiej w naszej szkole i na warsztatach szkolnych, zadawalające wyposażenie szkoły w środki i pomoce dydaktyczne oraz wysokie wymagania stawiane naszym uczniom zapewniają zdobycie wszechstronnego wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Kwalifikacje absolwentów naszej szkoły są wysoko oceniane przez pracodawców w naszym regionie, o czym świadczy ilość naszych absolwentów zatrudnionych w firmach i serwisach samochodowych. Znaczna liczba absolwentów naszej szkoły zdobywa indeksy wyższych uczelni.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
  Skontaktuj się z redakcją katalogu,
  ustal atrakcyjne warunki współpracy.
  Ilość odwiedzin katalogu szkół:
  wrzesień 2014 - 1.760.993
  październik 2014 - 1.807.983
  listopad 2014 - 1.782.702
  styczeń 2015 - 2.003.589

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie