Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych

w Oświęcimiu

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
tel. (033) 843-13-61
www:   http://www.oswiecim.px.ple-mail:   budowlanka2@gazeta.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21643 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM

 

LICEUM PROFILOWANE
profil:

- kształtowanie środowiska
- elektrotechniczny
- zarządzanie informacją

SZKOŁA ZAWODOWA

- murarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- ślusarz
- blacharz samochodowy
- stolarz
- monter izolacji budowlanej
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik-monter maszyn i urządzeń
- operator obrabiarek skrawających
- posadzkarz
- malarz-tapeciarz
- blacharz


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH, NA KTÓRE JEST ZAPOTRZEBOWANIE


TECHNIK BUDOWNICTWA
NAUCZYSZ SIĘ:
 • prowadzić roboty budowlane
 • sprawować nadzór budowlany
 • kierować przebiegiem robót budowlanych
 • projektować elementy architektoniczne i konstrukcyjne budowli
 • wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne narzędzia i materiały budowlane
 • oceniać prawidłowość prowadzonych robót budowlanych
 • posługiwaać się dokumentacją techniczną
 • wykonywać proste kosztorysy ofertowe
 • prowadzić dziennik budowy i kalkulację robót
 • korzystać z przepisów prawa
 • wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie
 • pracować w zespole lub kierować jego pracą
 • promować własną działalność gospodarczą na rynku pracy
 • planować swoją przyszłą karierę zawodową
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJBRAZU
NAUCZYSZ SIĘ:
 • wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu czytać dokumentację techniczną
 • rozpoznawać materiały budowlane i dobierać je do projektowanych elementów
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na wlaściwości biologiczne, wymagania środowiskowe i wartości użytkowe
 • oceniać jakość i dekoracyjność roślin ozdobnych oraz możliwość ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni
 • projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz
 • planować i wykonywać prace związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych
 • dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe
 • stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej
 • kierować zespołem pracowników
 • planować swoją przyszłą karierę zawodową
TECHNIK DROGOWNICTWA
NAUCZYSZ SIĘ:
 • organizować i nadzorować procesy budowlane
 • dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać ich stan techniczny
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonywanych robót
 • oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować do naprawy
 • projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe oraz sporządzać ich dokumentację
 • sporządzać kosztorysy i dokumentację techniczną wykonanych robót
 • prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną i sprawozdawczą dróg i obiektów mostowych
 • realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu
 • przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych oraz pomiary ruchu drogowego
 • wykonywać roboty interwencyjne oraz bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych
 • organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych
TECHNIK SPEDYTOR
NAUCZYSZ SIĘ:
 • organizacji transportu
 • świadczenia usług na rzecz ładunku
 • załatwiania ubezpieczeń krajowych i zagraniacznych
 • przygotować odprawy celne
 • organizować i obsługiwać przewozy kontenerowe
 • prowadzić rozliczenia trasportu w bankach
 • prowadzić działalność marketingową na rynku usług transportowo - spedycyjnych
TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
NAUCZYSZ SIĘ:
 • rozróżniać zakres świadczonych usług przez operatora pocztowego i przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
 • stosować akty prawne i przepisy wewnętrzne normujące działalność operatora pocztowego i telekomunikacyjnego
 • rozpoznawać fałszywe dokumenty i znaki opłat pocztowych
 • obliczać należności związane ze świadczeniem usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • przeprowadzać obliczenia związane z realizacją usługi przez operatora pocztowego i telekomunikacyjnego
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
TECHNIK MECHANIK
NAUCZYSZ SIĘ:
 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, metaloznawstwa, elektrotechniki i automatyki
 • interpretować procesy energetyczne i robocze zachodzące w maszynach i urządzeniach
 • klasyfikować obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia
 • oceniać przydatność użytkową maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyki
 • rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • konstruować proste obiekty mechaniczne
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem mechanicznym
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej
 • oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej
 • podjąć w razie potrzeby własna działalność gospodarczą
TECHNIK INSTALACJI SANITARNYCH
NAUCZYSZ SIĘ:
 • kreślenia, szkicowania i odczytywania rysunków technicznych poszczególnych instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych,
 • opracowywania wykazów potrzebnych materiałów i urządzeń instalacyjnych i sieciowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • rozdzielania i zlecania wykonania robót oraz nadzorowania prawidłowości i jakości montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych,
 • sprawdzania prawidłowości wykonania montażu urządzeń i instalacji budowlanych oraz sieci komunalnych,
 • przygotowania poszczególnych instalacji do odbioru,
 • obmiarowania robót,
 • prowadzenia dokumentacji budowy w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • sprawowania nadzoru budowlanego z ramienia wykonawcy lub inwestora,
 • sporządzania kosztorysów, opracowywania prostych nieskomplikowanych projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych, kierowania zespołami ludzkimi.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie