Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
tel./fax (23) 662-29-87
www:   http://zs1plonsk.pl
e-mail:   zs1plonsk@enter.net.pl
poczta@zs1plonsk.internetdsl.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 27571 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
(3 lata)

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)
z rozszerzonym programem:

- klasa wojskowa (rozszerzone: przysposobienie obronne, matematyka)
- klasa ogólna (rozszerzone: jęz. polski, geografia)

II LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

- profil: socjalny

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 (4 lata)


NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE


NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE

W okresie 1945-2000 nastąpił dynamiczny rozwój szkoły. Jej start, nawet jak na warunki powojenne, był wyjątkowo trudny ? bez własnego budynku i wyposażenia. Społeczność uczniowska składała się z około 100 osób, dziś zaś liczy około 1600. Również nastąpił wzrost grona pedagogicznego i jego kwalifikacji zawodowych.

O poziomie szkoły świadczą wyniki egzaminów maturalnych i na wyższe uczelnie, jak również powiększający się krąg laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Szkoła posiada:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • pracownie przedmiotowe i zawodowe,
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • bibliotekę z czytelnią ze stałym dostępem do Internetu,
 • pracownię multimedialną połączoną ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery,
 • radiowęzeł,
 • salę gimnastyczną i salę ćwiczeń z siłownią,
 • boiska sportowe: do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej,
 • sklepik szkolny,
 • internat,
 • na terenie obiektu znajduje się Centrum Kształcenia Praktycznego.

Realizowane przedsięwzięcia

Szkoła bierze udział w projekcie EQUAI w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Dotyczy on szkolnictwa zawodowego w sektorach: transport i handel. Reprezentujemy Polskę wśród innych krajów UE takich jak: Holandia, Grecja, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Szkoła chce wykorzystywać innowacyjne metody współpracy oraz dostępnych źródeł osiągnięć technicznych w celu rozpowszechniania wiedzy oraz wzorców, funkcjonujących na europejskim rynku pracy. Przygotowujemy wizualne materiały dydaktyczne np.: filmy oraz prezentacje. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi krajami partnerskimi projektu. Produkty naszej pracy można oglądać na stronie internetowej www.equai.eu.

Baza lokalowa

Baza lokalowa szkoły przygotowana jest do kształcenia zawodowego młodzieży. Pracownie wyposażone są w niezbędny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny do prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Szkoła wyposażona jest w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Również biblioteka wyposażona jest w taki sprzęt, gdzie uczniowie mają cały czas możliwość korzystania z zasobów sieci. Od paru lat wstecz następuje ciągła rozbudowa szkoły i ulepszanie bazy dydaktycznej.

Jak na dobrą szkołę przystało jest również możliwość korzystania z pokoi w sąsiadującym internacie. Uczniowie, których dojazd do szkoły jest utrudniony lub uciążliwy mogą zarezerwować sobie odpowiednie miejsce z całodziennym wyżywieniem. Po ostatnich remontach oferowane są pokoje 2- i 3-osobowe.

Informacja dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Składanie podań

Kandydaci składają potwierdzone przez Dyrektora Gimnazjum kopie:

 • świadectwa ukończenia Gimnazjum,
 • zaświadczenia z wynikami Egzaminu Gimnazjalnego,
 • dyplomy z konkursów, osiągnięć sportowych i artystycznych,
 • orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy) ? dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Przy składaniu oryginalnych świadectw i zaświadczeń należy dołączyć:

 • 3 fotografie,
 • kartę zdrowia z Gimnazjum.

Pobierz folder z proponowanymi kierunkami nauki 2009/10

Pobierz podanie do szkoły

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne

Technik informatyk - dla absolwentów szkół średnich

Niepubliczne Technikum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne jest szkołą średnią na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła funkcjonuje jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe w Płońsku. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Mazowieckie w Warszawie z Delegaturą w Ciechanowie. Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Czas trwania nauki wynosi trzy lata. Nauka w Szkole odbywa się w trybie zaocznym. Szczegółowy harmonogram kształcenia określa Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nauka w szkole jest oparta na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej. Przedmioty i wymiar godzin nauczania określają plany nauczania, a treści kształcenia poszczególnych przedmiotów - programy nauczania zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej. Kształcenie w szkole opiera się przede wszystkim na pracy nauczyciela ze słuchaczami w toku obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz na samodzielnej nauce słuchaczy. Szkoła organizuje i nadzoruje samodzielną naukę słuchaczy poprzez przeprowadzenie konsultacji zbiorowych i indywidualnych. Konsultacje zbiorowe i indywidualne ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach w soboty i niedziele. Słuchacz, który ukończył semestr programowo najwyższy otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły. Słuchacz po zakończeniu nauki w semestrze programowo najwyższym może przystąpić do egzaminu dojrzałości.
O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli lub ukończą w danym roku kalendarzowym co najmniej 17 lat. Podstawą przyjęcia na odpowiedni semestr pierwszy jest złożenie świadectwa ukończenia szkoły zawodowej uprawniającej do podjęcia nauki w wybranym kierunku będącym właściwą podbudową programową.
Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzaj ą nauczyciele określonych przedmiotów, uczący w danym semestrze. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu. Termin egzaminów semestralnych i końcowych podawany jest do wiadomości słuchaczy na co najmniej dwa tygodnie przed egzaminami, przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna semestrów.

Kontakt
ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
tel. (0-23) 662-31-29


Sekretariat czynny w terminach zjazdów
(soboty i niedziele)

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie