Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Zespół Szkół

w Przodkowie

ul. Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo
tel./fax (58) 681-96-95
www:   http://www.zspprzodkowo.pl
Szkoła na Facebooku
e-mail:   zsaprzodkowo@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 20303 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
 

TECHNIKUM
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

- kucharz, rolnik
- zawód monter konstrukcji budowanych
- klasa wielozawodowa: w klasie
  wielozawodowej istnieje możliwość
  podjęcia nauki w wybranym przez ucznia
  zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów
  szkolnictwa zawodowego; nauka zawodu
  odbywa się w zakładach pracy

O Nas

Szkoła posiada najnowocześniejszą, doskonale wyposażoną pracownię żywienia oraz kilka pracowni komputerowych. Od września 2001 roku mieścimy się w nowej, przestronnej szkole położonej w pięknej okolicy nad jeziorem Księże.

Troszcząc się o jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu staramy się zapewnić nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych: pracowni żywienia człowieka, pracowni komputerowej. Wszystkie te pracownie zostały bardzo bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt i dobrze służą nauce zawodu oraz rozwijaniu zainteresowań naszych uczniów.

W 2014 roku szkoła zawarła porozumienie z Sopocką Szkołą Wyższą z siedzibą w Sopocie. Kierując się oczekiwaniami praktyki gospodarczej, strony porozumienia będą wzajemnie wymieniać doświadczenia w zakresie programów nauczania przedmiotów praktycznych w obszarze: architektury krajobrazu, architektury wnętrz oraz architektury i urbanistyki.

Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku, gdy uczeń zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Po ukończeniu ZSZ uczeń może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym i na szkoleniu kursowym zdobyć dodatkową kwalifikację, co pozwoli uzyskać wykształcenie średnie i zawód.

Oferujemy również naukę w formie kursowej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia. Uczniowie uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego organizują Dni Kaszubskie, podczas których społeczność szkoły pogłębia wiedzę na temat swojego regionu.

Jesteśmy szkołą środowiskową kształcącą młodzież głównie z naszego rejonu. W naszym zespole można zdobyć nie tylko ciekawy zawód, ale także średnie wykształcenie oraz maturę. Duża część naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Znając trudne warunki naszych uczniów staramy się udzielać im pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych.

Szkoła dba nie tylko o stronę merytoryczną, ale także i o poczucie estetyki ucznia, rozwijanie własnych zainteresowań poprzez działalność kół zainteresowań takich jak: turystyczne, historyczne, literackie, komputerowe, sportowe, Szkolne koło Caritas. Organizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z przedmiotów zawodowych. Uczniowie naszej szkoły mogą pogłębiać swoje zainteresowania poprzez konkursy i olimpiady przedmiotowe. Dla chętnych szkoła organizuje różnorodne kursy zawodowe dofinansowywane przez organizacje i agencje zajmujące się kształceniem zawodowym ("kierownik małej gastronomii", kursy komputerowe, itp.).

W gminie funkcjonuje nowa doskonale wyposażona hala sportowa, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Szkoła została także wyposażona w nowe boisko sportowe. Z hali tej nasza młodzież może korzystać pod okiem nauczycieli nie tylko na zajęciach, ale także w okresie ferii.

Szkoła bierze udział we wszystkich zawodach sportowych organizowanych dla młodzieży szkolnej - nasi uczniowie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami.


Kierunki kształcenia i kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK:
  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ:
  • PGF.04.Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
  • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:
  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie