Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Agro-Technicznych

im. W. Witosa w Ropczycach

ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce
tel. (17) 221-85-71
www:   http://zsat-ropczyce.pl
e-mail:   rolbit@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10002 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie"DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ"

 

TECHNIKUM (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe spełniające najnowsze standardy wymagań, sale multimedialne gdzie młodzież naszej szkoły może nieodpłatnie korzystać z komputerów i Internetu, bibliotekę z czytelnią, nową halę sportową, siłownie, sale widowiskową, nowoczesne pomieszczenia warsztatowo-szkoleniowe.

Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania. W naszej szkole aktywnie działa platforma do nauki zdalnej - uczniowie mają stały dostęp do materiałów i ćwiczeń on-line.
Zawody rolnicze uprawniają absolwentów do przejęcia gospodarstw rolnych.

Szkoła organizuje:
 • kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe
 • kursy (barmańskie, spawalnicze)
 • kursy prawa jazdy (samochodowe, ciągnikowe)

W szkole nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele oraz firma ochroniarska, prowadzony jest monitoring. Udogodnieniem jest także posiadanie przez uczniów indywidualnych szafek w szatni.

Oprócz zajęć lekcyjnych proponujemy uczniom także udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: Zespół Pieśni i Tańca, Uczniowski Klub Sportowy, Szkolne Koło Caritas, Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Koło Młodego Ekonomisty, Szkolny Klub Europejski, koło literackie, koło informatyczne, koło fotograficzne.

Lokalna Akademia CISCO
Nasza szkoła dołączyła do realizowanego na całym świecie programu szkoleniowego - Lokalnej Akademii CISCO. Po odbyciu przez naszych nauczycieli szkoleń pod okiem wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz pomyślnym zdaniu egzaminów instruktorskich, jesteśmy gotowi do przygotowywania naszych podopiecznych do zdobywania certyfikatów.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Bierzemy udział w programie Szkoła Nowych Technologii. Projekt ten jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości. Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania

MIĘDZYSZKOLNA BURSA W ROPCZYCACH

Lokalizacja i kontakt: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel.: (17) 22-20-711

Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jest placówką koedukacyjną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w wieku do 24 lat, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania, w szkołach prowadzonych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

Zapewniamy

 • smaczne i domowe całodzienne wyżywienie
 • odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, w tym dla osób niepełnosprawnych
 • odpowiednie warunki do nauki i pomoc w przygotowaniu się do zajęć
 • warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce oraz rozwijanie zainteresowań (m.in. poprzez działalność sekcji zainteresowań)
 • warunki do rozwijania samodzielności i samorządności

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Wizja szkoły:
Pragniemy, aby nasza szkoła:
 • wyposażała absolwentów w dobre kwalifikacje zawodowe
 • uczyła umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce
 • posiadała dobrze wyposażoną bazę
 • wychowywała człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych, obywatela Europy, uczestnika życia publicznego
 • przygotowywała uczniów do życia w społeczeństwie i pełnienia ról w rodzinie,uczyła odpowiedzialności za siebie i innych
 • zapewniała rozwój zainteresowań i zdolności każdemu uczniowi i właściwą organizację czasu wolnego
 • integrowała całą społeczność szkolną - nauczycieli, rodziców i uczniów
 • uczyła sumiennego wypełniania obowiązków, rzetelności, uczciwości oraz poszanowania mienia społecznego
 • uczyła kultury osobistej i kultury języka
 • przygotowywała uczniów do umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturalnych i politycznych współczesnego świata

Misja szkoły:
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, a w szczególności:
 • szkoła jest placówką oświatową wychowującą, pielęgnującą i wzbogacającą tradycje i osiągnięcia pokoleń, kształtującą szacunek dla nauki, stwarzającą, warunki do wszechstronnego rozwoju moralnego, duchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego
 • w szkole wartością nadrzędną jest miłość i szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty nauczycieli rodziców i uczniów opartej na współpracy i wzajemnym zaufaniu

Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania
 • organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych
 • udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych
 • prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie