Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Poczty Polskiej

ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina
tel./fax (12) 276-30-61
www:   http://www.sosw.skawina.edu.ple-mail:   specszkola5@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8913 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- profesjonalna pomoc logopedyczna
- nauka funkcjonowania w społeczeństwie
- zajęcia praktyczne
- turnusy rehabilitacyjne
- zajęcia sportowe
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

- wczesne wspomaganie
- profesjonalna kadra pedagogiczna
- opieka logopedy
- opieka pedagogiczno-psychologiczna
- różnorodne zajęcia pozalekcyjne
- gimnastyka korekcyjna

GIMNAZJUM NR 5

- przygotowanie do dalszej edukacji
- zajęcia rewalidacyjne
- interesujące zajęcia pozalekcyjne
- przyjazna atmosfera
- nauka języków obcych
- możliwość zamieszkania w internacie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA


O szkole

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie kształci oraz wychowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłową w stopniu:
 • lekkim
 • umiarkowanym
 • znacznym
 • głębokim
W skład Ośrodka wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Gimnazjum Specjalne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Baza szkoły
Ośrodek szczyci się wieloletnim doświadczeniem w kształceniu i wychowywaniu uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej. Posiadamy sale ze sprzętem audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie procesu lekcyjnego o ciekawe programy edukacyjne. Pracownie przedmiotowe są systematycznie wyposażane w profesjonalne pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i przyszłej pracy. Naszą chlubą są wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie komputerowe oraz Multimedialne Centrum Informacyjne w Bibliotece Szkolnej.

Wczesne wspomaganie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie od 2004 roku prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (dla dzieci od 3 roku życia). Zajęcia tego typu są bardzo ważne dla małych dzieci. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie zalecenia lekarza. W naszej pracy terapeutycznej skupiamy się w szczególności na:
 • wyrównywaniu u dziecka poziomu pobudzenia układu nerwowego
 • kształceniu umiejętności skupiania uwagi ćwiczeniu umiejętności do zapamiętywania
 • stymulowaniu percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej
 • rozwijaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej
 • rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego oraz słowno-logicznego
 • rozwijaniu mowy biernej i czynnej
 • usprawnianiu motoryki dużej i małej
 • kształtowaniu umiejętności kontroli emocji
 • wytwarzaniu nawyków samokontroli
 • rozwijaniu umiejętności samoobsługowych
 • pobudzaniu wrażliwości społecznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W SKAWINIE


Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zapewnia ona dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne.
 • etap pierwszy - klasy I-III - nauczanie zintegrowane odbywa się w klasach I do III; ze względu na duże zróżnicowanie zespołu klasowego ogromną wagę przywiązujemy do indywidualizacji nauczania, a w szczególności tempa i sposobu poznawania świata przez dziecko, możliwości takie stwarza Metoda Ośrodków Pracy w oparciu, o którą prowadzone są zajęcia oraz nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu klas łączonych, dzieci uczą się w kolorowej sali wyposażonej w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, mogą korzystać ze szkolnej biblioteki oraz sali ze sprzętem rehabilitacyjnym i suchym basenem, uczniowie objęci są indywidualną opieką logopedy, uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz kompensacyjno-wyrównawczych
 • II etap - kalsy IV-VI - podczas zajęć lekcyjnych uczniowie korzystają z bogatej gamy środków dydaktycznych oraz świetnie wyposażonych pracowni; w zależności od potrzeb obejmowani są pomocą logopedy, psychologa, pedagoga; ponadto organizowane są zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów: plastyczne, teatralne, komputerowe; uczniowie spoza Skawiny mają możliwość zamieszkania w Internacie

GIMNAZJUM NR 5


Rekrutacja
Uczniowie do Gimnazjum nr 5 w Skawinie przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości każdego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne
W czasie zajęć szkolnych młodzież korzysta z dobrze wyposażonych pracowni szkolnych, biblioteki oraz Multimedialnego Centrum Informacyjnego. Proponujemy również szeroką ofertę zajęć rewalidacyjnych. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z licznych zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów (koło teatralno-muzyczne, koło informatyczne, koło sportowe, koło plastyczne "PLASTUŚ", koło turystyczno-krajoznawcze "PODRÓŻNIK").
Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu:
 • logopedii
 • gimnastyki korekcyjnej
 • zajęć kompensacyjno-wyrównawczych

Współpraca
Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, specjalistami zatrudnionymi w szkole i poza szkołą, wspólnie rozwiązując istotne problemy młodzieży i szkoły. Młodzież gimnazjum może liczyć na profesjonalną pomoc, opiekę pedagogiczną, życzliwość, wyrozumiałość nauczycieli i wychowawców oraz miłą i przyjazną atmosferę w zespołach klasowych.
Po ukończeniu Gimnazjum i przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogą kontynuować edukację w naszej placówce.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA


Oferta szkoły
Kształcimy w następujących zawodach:
 • cukiernik
 • kucharz małej gastronomii
 • piekarz
 • ogrodnik
Treści kształcenia teoretycznego są ściśle skorelowane z treściami kształcenia praktycznego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w zakładach pracy na terenie naszej gminy i powiatu.
Proponujemy ponadto bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:
 • zajęcia przedmiotowe:
  • kółko komputerowe
  • zajęcia artystyczne (kółko teatralne)
 • zajęcia sportowe:
  • koszykówka
  • piłka nożna
  • pływanie
 • zajęcia plastyczne:
  • kółko plastyczne
 • zajęcia specjalistyczne:
  • gimnastyka korekcyjna
  • logopedia
  • muzykoterapia
  • dydaktyczno-wychowawcze

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


Przysposobienie do funkcjonowania w społeczeństwie
Szkoła Przysposabiająca do Pracy działa w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od września 2006 roku. W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcona jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymi, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
 • funkcjonowanie w społeczeństwie
 • przysposobienie do pracy (zajęcia w pracowni gastronomicznej, techniczno-ogrodniczej i ogrodzie szkolnym)
 • religia
 • wychowanie fizyczne

Nadrzędna rolą szkoły, realizującą program w cyklu 3-letnim, jest przygotowanie uczniów do życia w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie. Szkoła ponadto zapewnia profesjonalną pomoc logopedyczną, realizowaną Metodą Tomatisa oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie