Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

w Skawinie

ul. M. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel/fax (12) 276 34-51
www:   https://zste-skawina.edu.pl/
ZSTE Skawina na Facebooku
e-mail:   zste@home.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 29019 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 lata)

- sprzedawca
- kucharz
- elektryk
- magazynier-logistyk
- klasa wielozawodowa
 

TECHNIKUM
  (5 lat)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
(2 LATA)

Atuty szkoły

 • Długoletnią tradycję szkoły w środowisku (od 1925r).
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych dla tego typu szkół.
 • Szeroką ofertę profili/zawodów, aktualizowaną i dostosowywaną do potrzeb i możliwości uczniów, wynikającą z oczekiwań środowiska i lokalnego rynku pracy.
 • Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kursów i zajęć dodatkowych dla uczniów oraz na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • Bogatą ofertę kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zgodną z potrzebami uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektów unijnych rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania uczniów oraz kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji.
 • Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów.
 • Wypracowane narzędzia do analizy umiejętności „na wstępie” oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 • Wymianę międzynarodową uczniów.
 • Organizację imprez, konkursów i uroczystości o zasięgu gminnym i powiatowym.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych olimpiadach, konkursach, imprezach.
 • Innowacyjny program wychowawczy spójny z programem edukacyjnym szkoły.
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.
 • Wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy.
 • Elastyczną kadrę pedagogiczną systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje.
 • Kursy, warsztaty, szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.
 • Współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką (z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, organami bezpieczeństwa, pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki).
 • Współpracę w ramach praktyk uczniowskich z bankami, urzędami skarbowymi, wiodącymi firmami handlowymi i produkcyjnymi, Podkrakowską Izbą Gospodarczą,
 • Skawińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców.
 • Współpracę z instytucjami w zakresie kształcenia uczniów (OKE, Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracodawcy).
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie wspierającego działania szkoły.
 • Ośrodek egzaminacyjny dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Wyposażenie pracowni w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną.
 • Monitoring obiektów szkolnych


W trakcie nauki uczniowie i słuchacze odbywają praktyki zawodowe, które uzupełniają teoretyczne przygotowanie praktycznymi umiejętnościami oraz dają sposobność sprawdzenia zdobytych wiadomości teoretycznych i zapoznania się z wymogami rynku.

Szkoła dysponuje:
 • pracowniami przedmiotowymi
   wyposażonymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi nauczanych przedmiotów
 • salą gimnastyczną
 • siłownią
 • nowoczesnymi pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE

ZSTE oferuje także szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych:
 • orkiestrę dętą
 • zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów
 • zajęcia sportowe (SKS - piłka siatkowa, piłka koszykowa, siłownia)
 • koła przedmiotowe
 • wymianę międzynarodową
 • wolontariat

UDZIAŁ W PROJEKCIE "MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA"

Od roku szkolnego 2014/2015 na terenie naszej szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów ZSTE w Skawinie o szczególnych potrzebach w zakresie fizyki i informatyki w roku szkolnym 2020/2021 poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: zajęcia on-line, koła naukowe. Zajęcia przewidziano dla uczniów klas 3 i 4 technikum ZSTE w Skawinie.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r.-30.06.2021r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie