Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego

ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin
tel. (91) 422-03-43, tel. (91) 422-52-34
www:   http://www.zsb.szczecin.pl
e-mail:   szkola@zsb.szczecin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21072 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1
(3 lata)


TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 1 (4 lata)

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
- kształci od 1947 roku -
Zespół Szkół Budowlanych mocno wrósł w środowisko szczecińskie, kształcąc dobrych fachowców oraz przygotowując młodzież na studia wyższe.
Ogromną satysfakcją dla kadry pracującej w Zespole Szkół Budowlanych jest fakt, że szkoła postrzegana jest przez uczniów jako szkoła nowoczesna, przyjazna i otwarta na ich i rodziców problemy.

Ukoronowaniem wielu lat pracy i sukcesów naszej szkoły jest nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych "Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości", a w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” szkoła zajmuje znaczące miejsca w województwie zachodniopomorskim.

O wysokim poziomie nauczania w naszej szkole świadczy fakt, że nasi uczniowie wielokrotnie zostają laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady i nie tylko.

Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bogato wyposażone gabinety przedmiotów ogólnych i zawodowych gwarantują wysoką jakość kształcenia.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe w nowocześnie wyposażonych pracowniach ćwiczeń praktycznych. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części praktycznej.

Szkoła wykształciła wiele pokoleń specjalistów cenionych na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. W zależności od potrzeb uczniów i ich umiejętności w szkole działają koła zainteresowań dające możliwość realizacji indywidualnych uzdolnień, między innymi:
 • koła przedmiotowe,
 • zajęcia fakultatywne,
 • koło teatralne,
 • koło plastyczne,
 • koło turystyczno-krajoznawcze,
 • Klub Europejski,
 • SKS: lekkoatletyka, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców.

Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w akcjach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie współpracuje ze szkołami i ośrodkami z Niemiec, w tym także realizuje projekty dotyczące praktyk zawodowych, wymiany zawodowej młodzieży i nauczycieli, doskonalenia języka obcego zawodowego, podnoszenia jakości oferty edukacyjnej szkoły, a także doposażenia pracowni przedmiotowych i zawodowych.

INTERNAT

Internat mieści się bezpośrednio przy szkole.
ul. Niegolewskiego 2, 71-404 Szczecin

Warunki socjalno-bytowe:
 • zakwaterowanie w pokojach 5-6 osobowych; każdy mieszkaniec ma do dyspozycji biurko i szafę,
 • wszystkie pokoje wyposażone w czajniki bezprzewodowe i telewizory,
 • całodzienne wyżywienie na miejscu,
 • sala cichej nauki,
 • możliwość korzystania z sali gimnastycznej, biblioteki, czytelni, internetu,
 • możliwość przechowania wartościowego sprzętu, pieniędzy w depozycie w pokoju wychowawców.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Technik budownictwa
Budownictwo ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju i wymaga systematycznej realizacji postępu technicznego, polegającego na: szerokim stosowaniu nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii, doskonaleniu organizacji produkcji budowlanej i uwzględnianiu aspektów ekonomicznych przy jej przygotowaniu. Absolwent - technik budownictwa jest przygotowany zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy w zawodzie oraz współpracy z przedstawicielami dyscyplin i zawodów pokrewnych.

Technik drogownictwa
Szybki rozwój miast i motoryzacji wymagają budowy nowych i unowocześnienia istniejących dróg i ulic. Wzrasta ilość ciężkich pojazdów a za tym idzie zwiększone obciążenie przekazywane na drogę. W związku z tym rośnie znaczenie zadań uwarunkowanych postępem technicznym, wyrażającym się w: stosowaniu nowych materiałów, stosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń, wprowadzeniu nowych technologii robót, doskonaleniu organizacji budowy.

Technik ochrony środowiska
Zintensyfikowana działalność na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego oraz usuwania szkód wyrządzonych w tym środowisku, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę. Aby umożliwić absolwentom przygotowanie się do zmieniającego się rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, przewiduje się możliwość specjalizacji w zakresie: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym.

Technik architektury krajobrazu
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie - technik architektury krajobrazu jest przygotowanie ucznia do pracy zawodowej oraz do podjęcia dalszej nauki. Absolwent specjalności architektura krajobrazu posiada umiejętności dające podstawę do wykonywania małych opracowań projektowych, badawczych w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejskich z uwzględnieniem układów urbanistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, także krajobrazu w otoczeniu budowli inżynierskich, stosowania w procesie projektowania nowych rozwiązań technologicznych, wykorzystania programów komputerowych wspomagających proces projektowania, sporządzania kosztorysów i ofert przetargowych.

Technik geodeta
Zawód technik geodeta z elementami gospodarki nieruchomościami jest zawodem szerokoprofilowanym. Kształcenie w tym zawodzie pozwala na rozwinięcie predyspozycji typowo inżynierskich: umiejętności logicznego myślenia, planowania przestrzeni, zastosowania teorii w praktyce oraz zdolności matematycznych i technicznych.

Technik urządzeń sanitarnych
Kształcenie w zawodzie technik urządzeń sanitarnych ze elementami komputerowego projektowania i kosztorysowania instalacji sanitarnych pozwala na poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii. stosowanych w instalacjach sanitarnych w Polsce i krajach Europy Zachodniej.

Technik renowacji elementów architektury
Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent posiadał będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologii zdobnictwa oraz zasad technik konserwatorskich.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urz1dzen i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiaj1cym specjalizacje w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistówz tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód technika urz1dzen i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.

Murarz-tynkarz
Zasadnicza Szkoua Zawodowa Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz - tynkarz, który posiada nie tylko umiejętności murowania, tynkowania oraz ukuadania, łączenia cegieł i kamieni, tynkowania, ale również umiejętności nadzorowania, prowadzenia prac rozbiórkowych i kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, który potrafi dokonać montażu instalacji i urządzeń sanitarnych w różnych rodzajach budynków, wykonać prace związane z konserwacją, remontem instalacji oraz jej eksploatacją.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie