Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Rzemieślniczych

ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
tel./fax (91) 482-15-31
www:   http://www.zsrz.szczecin.pl
e-mail:   zsrz@miasto.szczecin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 25333 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KSZTAŁCENIE KURSOWE

- przygotowujące do składania egzaminu
  na tytuł robotnika wykwalifikowanego
  i mistrza

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 7

- oddziały wielozawodowe - wszystkie zawody występujące w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego o 3 letnim cyklu nauczania:
- kucharz
- sprzedawca
- fryzjer
- cukiernik
- lakiernik
- ślusarz
- blacharz samochodowy
- oraz wiele innych zawodów

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- fryzjer - jedna kwalifikacja
- technik usług fryzjerskich - dwie
  kwalifikacje

Zespół Szkół Rzemieślniczych jest pierwszą tego typu w Polsce szkołą, powstałą w 1991 roku i kształcącą na rzecz rzemiosła i prywatnych zakładów pracy różnych branż. Szkoła jest placówką oświatowa publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Jest to szkoła przyszłości - kształcenie zawodowe realizuje w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty i wymogi kształcenia europejskiego. Nowe programy nauczania korelują nauczanie teorii z praktyką. Daje to dobre podstawy przygotowania zawodowego, a także możliwości szybkiego przekwalifikowania, zgodnie z potrzebami rynku. Szkolenie praktyczne realizowane jest na bazie zakładów rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych.

Zespół Szkół Rzemieślniczych kształci na poziomie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych - dziewczęta i chłopcy, którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego i dzięki temu po ukończeniu szkoły mają większą szansę uzyskania pracy, a w przyszłości założenia własnej firmy. Umowa o naukę zawodu może być podpisana a zakładem posiadającym uprawnienia do szkolenia młodocianych - w przypadku, gdy zakład nie posiada uprawnień to pracodawca składa pisemne oświadczenie, że w roku szkolnym ukończy kurs pedagogiczny.

Do klas pierwszych przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy nie przekroczyli 18 roku życia i posiadają odpowiedni stan zdrowia. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają uczniowie zatrudnieni w zakładach zrzeszonych w organizacji rzemieślniczej oraz kończący w danym roku gimnazjum. Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowaniu są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu niezależnie od wyników egzaminu gimnazjalnego.

Nauka w Szkole Zasadniczej
 • klasa I – 3 dni teorii + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • klasa II – 2 dni teorii + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • klasa III – 1 dzień teoria + 4 dni zajęć praktycznych + 4 tygodnie kursu z przedmiotów zawodowych
 • egzamin zawodowy przed OKE lub egzamin czeladniczy


Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od września 2014r. rozpoczynamy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodach: fryzjer - jedna kwalifikacja i technik usług fryzjerskich - dwie kwalifikacje. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu w danej kwalifikacji, na podstawie którego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację. Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują świadectwo potwierdzające kwalifikację.

Pierwsza kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Wymagania: Każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła gimnazjum i kontynuuje naukę. Czas trwania: 3 semestry Forma kształcenia: stacjonarna - 3 razy w tygodniu od 14:20 do 19:15.

Druga kwalifikacja: Projektowanie fryzur Wymagania: Ukończona pierwsza kwalifikacja w formie kursowej lub szkolnej. Czas trwania: 1 semestr Forma kształcenia: stacjonarna - 3 razy w tygodniu od 14:20 do 19:15.

Oferta szkoły

Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną i przy ścisłej współpracy z zakładami pracy, Izbą i Cechami Rzemieślniczymi zapewniamy wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Zgodnie z podpisana umowa patronacką szkoła została na stałe wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje.

Absolwent szkoły otrzymuje dwa istotne dla jego przyszłości dokumenty końcowe: świadectwo ukończenia szkoły zawodowej z możliwością dalszej nauki oraz świadectwo czeladnika w rzemiośle, które ściśle związane jest z uzyskaniem dobrej pracy i podwyższeniem kwalifikacji do tytułu mistrza w zawodzie.

Zdobycie zawodu bez uczęszczania do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, młodociani pracownicy mogą odbywać tylko samą naukę zawodu - dotyczy to tych, którzy mają problemy w opanowaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów teoretycznych ujętych w planie nauczania - realizują wtedy praktyczną naukę oraz teoretyczne przedmioty zawodowe w formie kursowej.

Ukończenie nauki zawodu w części praktycznej przy jednoczesnym ukończeniu kursu z przedmiotów zawodowych uprawnia młodocianego do składania egzaminu z nauki zawodu i zdobycia tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub składania egzaminu czeladniczego i zdobycia tytułu czeladnika w rzemiośle.

Inne formy kształcenia
Szkoła prowadzi kształcenie kursowe przygotowujące do składania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach zgodnie z Rozporządzeniem MEN i MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

O tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mogą ubiegać się osoby, które przepracują w zawodzie okres równy okresowi trwania nauki zawodu (3 lata), natomiast o tytuł mistrza w zawodzie mogą ubiegać się robotnicy wykwalifikowani lub czeladnicy, którzy posiadają 3 lata stażu w danym zawodzie.

Szkoła jest organizatorem konkursów zawodowych:
 • Konkurs Fryzjerski "Srebrny Lok"
 • Konkurs o Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz
 • Konkurs Wiedzy o Rzemiośle
 • Konkurs Wiedzy z Zakresu BHP

Ponadto uczniowie szkoły z dużymi sukcesami uczestniczą w konkursach wojewódzkich i krajowych organizowanych przez inne placówki szkolne.Zespół Szkół Rzemieślniczych to szkoła nowoczesna. Placówka posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, gabinety przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wyposażone w pomoce naukowe. Młodzież może korzystać ze szkolnej biblioteki z czytelnią - centrum informacji multimedialnej, z hali sportowej, boiska i siłowni do ćwiczeń ogólnorozwojowych

Ważnym atutem szkoły jest sprawnie działający Samorząd Szkolny, stojący na straży praworządności i respektowania Regulaminu Szkoły. Uczniowie spoza Szczecina mają zapewnione miejsce w internacie.
 • nad zdrowiem uczniów sprawuje opiekę gabinet lekarski
 • uczniowie za odpłatnością mogą korzystać ze stołówki, internatu, sklepiku - bufetu
 • swoje zainteresowania i umiejętności uczniowie mogą rozwijać w kołach zainteresowań:
  • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
  • Szkolne Koło sportowe
  • koło żywego słowa
  • koło żywieniowca
  • koło ekologiczne
  • koło LOP
 • istnieje możliwość odbywania okresowych zagranicznych praktyk
 • uczniowie zatrudnieni w celu nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie wypłacane przez zakład szkolący, obliczone w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej


Internat

Internat Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie to wymarzone miejsce dla uczniów, którzy poza nauką poszukują wypoczynku i perspektyw w życiu. Zapewniamy wsparcie psychologiczne, edukacyjne, oraz możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych i sportowych. Nowoczesny Internat otoczony jest pasmem zieleni. Posiada w ofercie 140 miejsc noclegowych. Mamy do dyspozycji 3, 4 i 5-osobowe pokoje z balkonami z widokiem na zakole Odry. Młodzież może korzystać z najnowocześniejszych technologii multimedialnych, biblioteki i świetlicy. Organizujemy warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne i sportowe, a kolejne zależą od przyszłych pasjonatów. Ze względu na walory przyrodnicze proponujemy ciekawe zajęcia w plenerze i niepowtarzalne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wszystkich typów uczących się poza miejscem zamieszkania. Internat objęty jest stałą opieką szkolnych pedagogów.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie