Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących

im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław
tel. (71) 353-64-69, fax (071) 353-48-77
www:   http://www.oswdn.wroclaw.ple-mail:   osrodek12@gmail.com

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16332 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)

- krawiec
- stolarz
- introligator
- klasa wielozawodowa: kucharz oraz istnieje możliwość kształcenia w innych zawodach (np.: mechanik samochodowy, fryzjer , piekarz…) w przypadku podpisania z danym zakładem indywidualnej umowy o kształceniu w wybranym kierunku.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- zarząd na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

SZKOŁA POLICEALNA


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


NAUCZANIE INDYWIDUALNE

- mamy dzieci objęte nauczaniem indywidualnym
- oprócz głuchoty dotknięte są te dzieci różnymi chorobami lub zaburzeniami emocjonalnymi w tym również dzieci z afazją
 

PRZEDSZKOLE Nr 152
dla dzieci niesłyszących

- w grupie jest zwykle 6-10 dzieci
- przedział wiekowy - od 3 do 10 r.ż,
w uzasadnionych przypadkach
są przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat

- realizowane zajęcia
 • ćwiczenia psychostymulacyjne wg metod: Sherborne, Dennisona, Knill`ów
 • ortofoniczne
 • dydaktyczne
 • matematyczne
 • plastyczne
 • ruchowe
 • rehabilitacji ruchowej
 • logorytmiczne

- dzieci z implantami są objęte indywidualną opieką logopedyczną

SZKOŁA PODSTAWOWA

- pracownia informatyczna z Internetem
- zajęcia pozalekcyjne
- opieka pedagoga, psychologa, pielęgniarki
- dla niepełnosprawnych podjazdy do budynków

- rozwój zdolności komunikacyjnych dzieci, zgodnie z ustalonymi wcześniej ich możliwościami

GIMNAZJUM

- komunikacja totalna: słuchowa, migowa, ustna wspomagana fonogestami
- gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny
- różnorodne metody przekazywania wiadomości - oparte na obserwacji, na słowie, na działaniu
- metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych

W naszym Ośrodku kształcimy wszystkich uczniów z wadą słuchu:
 • z różnym stopniem zdolności słuchowych
 • z różnym stopniem zdolności językowych
 • również uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi

Staramy się stworzyć naszym wychowankom jak najlepsze warunki edukacyjne poprzez:
 • w pełni wykwalifikowaną, doświadczoną i wciąż kształcą się kadrę surdopedagogów i specjalistów
 • klasy liczące od 5-8 uczniów
 • różne metody nauczania – dostosowane do możliwości każdego dziecka i całych zespołów klasowych
 • rewalidację dla wszystkich – indywidualizację i profilowanie na uzdolnienia

Szczególną troską i wczesną rewalidacją otaczamy małe dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niedosłyszące, implantowane, dzieci z zaburzeniami słuchu i dodatkowymi sprzężeniami oraz słyszące dzieci niesłyszących rodziców w wieku od 0 do 6 lat. Staramy się również obejmować działaniami całe środowisko rodzinne niepełnosprawnego.

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych, które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju.
Nasi specjaliści to: psycholog, surdopedagodzy, surdologopedzi, rehabilitant ruchu, laryngolog.

Psycholog
W Ośrodku pracuje doświadczony psycholog z wieloletnią praktyką diagnostyczną i psychoterapeutyczną oraz znajomością języka migowego. Psycholog Ośrodka obejmuje opieką wszystkich wychowanków Ośrodka. Psycholog ściśle współdziała z nauczycielami i wychowawcami oraz współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi, a także ze specjalistami innych dziedzin w formie konsultacji oraz kierowania na specjalistyczne badania wychowanków tego potrzebujących.

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki)

Zajęcia logopedyczne
Celem zajęć logopedycznych w naszym Ośrodku jest doskonalenie sprawności językowej uczniów niesłyszących. Zajęcia te prowadzi trzech surdologopedów z wieloletnim stażem pracy z niesłyszącymi dziećmi i młodzieżą.

Gabinety do ćwiczeń wyposażone są w nowoczesne pomoce do terapii logopedycznej, m.in.:
 • programy komputerowe: Logopedia, Logo-gry, Mówiące obrazki, Piszę i czytam, Idę do szkoły.
 • pomoce do ćwiczeń słuchowych, m.in. nagrania głosów i dźwięków, instrumenty muzyczne, zestawy materiałów naturalnych
 • gry dydaktyczne rozwijające myślenie, pamięć, sprawność grafomotoryczną.

W Ośrodku realizujemy „Program opieki logopedycznej” opracowany przez logopedów. W ramach tego programu specjaliści diagnozują stan rozwoju mowy i opracowują indywidualne programy pracy z dzieckiem. Terapia logopedyczna obejmuje systematycznie prowadzone zajęcia indywidualne i grupowe. W trakcie zajęć odbywają się ćwiczenia oddechowe i głosowe rozwijające aparat mowy. Uczniowie poznają nowe głoski i wyrabiają sobie prawidłowe nawyki artykulacyjne. Prowadzone są także ćwiczenia głośnego czytania i mówienia. Specjalne ćwiczenia służą budowie i rozbudowie języka.

W naszym Ośrodku przebywają uczniowie z wszczepami ślimakowymi. Objęci są oni dodatkowymi zajęciami logopedycznymi z intensywnymi ćwiczeniami słuchowymi i artykulacyjnymi.

Gimnastyka korekcyjna
Od klasy pierwszej organizuje się zajęcia korygujące wady postawy. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez specjalistę rehabilitacji ruchowej w sali wyposażonej w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt do prowadzenia wszechstronnej rehabilitacji dziecka niesłyszącego. Wśród urządzeń, które cieszy się największym zainteresowaniem wśród dzieci jest koń rehabilitacyjny. Dzieci ćwiczą na nim równowagę oraz mięśnie posturalne.

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach od 3 do 5 osób. Co roku przeprowadzane są w ośrodku badania postawy ciała na posturometrze komputerowym. Na tej podstawie dzieci kwalifikowane są do grup dyspanseryjnych.
Różnorodny sprzęt i przybory do ćwiczeń ułatwiają korekcję, a także stymulują rozwój psychofizyczny dziecka poprzez aktywizację wszystkich zmysłów i receptorów.

Ośrodek Egzaminacyjny
Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym. Nasz Ośrodek decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:
- krawiec 743(01)
- stolarz 742(01)
- introligator 734(02)

Absolwenci naszej Szkoły Zawodowej (wszystkich) kierunków mają więc możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach które doskonale znają i w obecności tłumacza języka migowego jeśli to jest taka potrzeba.

INTERNAT

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły; prowadzone są też zajęcia świetlicowe dla dzieci miejskich. Na potrzeby internatu zaadaptowano trzy budynki.

W grupach wychowawczych jest 9-10 dzieci. Większość grup ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie. Pod okiem doświadczonych wychowawców prowadzona jest praca wychowawcza, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań oraz drużynie harcerskiej.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych dzieci, ale przede wszystkim przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki i wpływać na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Do dyspozycji wychowanków internatu jest:

 • sala bilardowa
 • sala komputerowa (z dostępem do Internetu)
 • sala teatralna
 • klub młodzieżowy ze sprzętem muzycznym
 • sala gimnastyczna
 • siłownia
 • boiska sportowe do piłki nożnej i ręcznej
 • „Kino Wersal” - nasze kino „domowe”

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie