Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno
tel. (032) 762-91-00, (32) 762-91-04
www:   http://www.zsp6.jaworzno.edu.pl/e-mail:   zsp6@jaworzno.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11133 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla Dorosłych

 

TECHNIKUM (4 lata)


TECHNIKUM (4 lata)
dla Dorosłych wieczorowe


SZKOŁA POLICAELAN
dla Dorosłych


CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w zakresie studiów wyższych lub wykonywania wyuczonego zawodu
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • uznaje prawo rodziców uczniów do religijnego wychowania
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
 • przeprowadza rekrutację uczniów do szkoły stosując się do zasad powszechnej dostępności

Sposób wykonywania zadań szkoły:
 • szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
 • szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną w zakresie:
  • wsparcia psychologiczno pedagogicznego dla rodziców i nauczycieli (w tym porady, konsultacje, warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne)
  • współpracy szkoły, rodziców, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w kwestiach objęcia ucznia zajęciami: dydaktyczno – wyrównawczymi, specjalistycznymi, psychoedukacyjnymi
  • szczególnej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami i słuchaczami u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
  • stałej pomocy pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców
  • wspierania uczniów i słuchaczy z wybitnymi uzdolnieniami,
 • szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez organizowanie w budynku szkoły na życzenie rodziców bądź uczniów nauki religii przestrzegając zasady dobrowolnego w niej uczestnictwa,
 • udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej na terenie szkoły i poprzez kierowanie ich w przypadkach koniecznych do poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta lub poradni wojewódzkiej,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych oraz realizowania w przypadkach uczniów szczególnie uzdolnionych na ich życzenie indywidualnych programów nauczania, umożliwiających ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 • w zakresie zadań opiekuńczych uwzględniając wiek uczniów, typ szkoły i obowiązujące w szkołach ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny szczególną uwagę zwraca się na:
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć praktycznych i podczas realizacji programu z przedmiotów zawodowych oraz fizyki i chemii poprzez przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów przepisów określonych w regulaminie poszczególnych pracowni i regulaminach obowiązujących na zajęciach praktycznych stanowiących załącznik do statutu szkoły,
 • zapewnienie opieki na wszystkich pozostałych przedmiotach przestrzegając zasady bezwzględnej obecności nauczyciela w czasie wynikających z przydziału czynności zajęć,
 • opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych, dyżurów przed lekcyjnych i po zakończeniu zajęć w szkole,
 • zapoznanie kierowników wycieczek i opiekunów grup wycieczkowych z obowiązującymi ich przepisami,
 • zapewnienie opieki na praktykach zawodowych przez kierownika zajęć praktycznych,
 • zobowiązanie wychowawców do szczególnej opieki nad uczniami, którzy z powodów warunków rodzinnych lub wypadków losowych wymagają szczególnych form opieki oraz zorganizowanie ze strony szkoły dla tych uczniów stałej bądź doraźnej pomocy finansowej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie