Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup

imienia "Alicji po drugiej stronie lustra"

ul. Karola Miarki 10-12, 46-082 Kup
tel. (77) 469-56-68
www:   http://www.autyzmopole.pl
Zespół Niepublicznych Szkół na FB
e-mail:   autyzmopole@o2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 38433 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla dzieci z autyzmem, zespołem
  Aspergera

- z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

- dla dzieci z autyzmem, zespołem
  Aspergera

- z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE

- dla dzieci z autyzmem, zespołem
  Aspergera

- z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci z autyzmem, zespołem
  Aspergera

- z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

- zajęcia kreatywne, zajęcia krawieckie
- gimnastyka korekcyjna - zdrowe plecy
- praca w drewnie
- gimnastyka buzi i języka
- zabawy naśladowcze
- inne

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów w normie intelektualnej, z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym z orzeczonym autyzmem od 3 do 24 roku życia w odpowiednio dobranym do ucznia cyklu kształcenia oraz ujęte w indywidualnym programie nauczania.

Zespół prowadzi bibliotekę i świetlicę z możliwością dożywiania.

Zespół Szkół organizuje pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą i rewalidacyjną z uczniami w czasie:
 • zajęć dydaktycznych
 • zajęć wychowawczych
 • projektów edukacyjnych
 • zajęć pozalekcyjnych
 • zajęć rewalidacyjnych
 • zajęć świetlicowych
 • zespołów artystycznych
 • zespołów sportowych
 • wycieczek szkolnych i klasowych
 • imprez artystycznych

Oprócz prowadzenia szkół nasze działania obejmują:
 • świetlicę terapeutyczną
 • Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny
 • warsztaty terapeutyczne
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem "Potrafię i jestem potrzebny"
 • szkolenia specjalistyczne dla określonych grup zawodowych oraz rodziców i wolontariuszy
 • opracowywanie programów indywidualnych i ich stałe monitorowanie
 • grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa

W naszej placówce stosowane są następujące formy i metody terapeutyczne w pracy z osobami z autyzmem:

Metody terapii
 • Hortiterapia, ogrodoterapia
 • Zooterapia
  • Felinoterapia
  • Dogoterapia
  • Hipoterapia
 • Logoterapia
 • Psychoterapia
 • Ergoterapia
 • Silwoterapia
 • Arteterapia
  • Muzykoterapia
  • Terapia za pomocą sztuk plastycznych
  • Choreoterapia
  • Biblioterapia
  • Bajkoterapia
 • Fizjoterapia
 • Hydroterapia
 • Psychoedukacja
 • Socjoterapia
 • Terapia Behawioralna
 • Refleksoterapia
 • Światłoterapia
 • Koloroterapia
 • Kinezyterapia
 • Komunikacja alternatywna
 • Metoda DOMANA
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Metoda Knillów
 • Metoda Montessori
 • Biofeedback
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Stymulacji Sensorycznej
 • Affolter
 • Dennisona
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Teacch

Formy terapii
 • Indywidualne
 • Grupowe
 • Integracyjne
 • Usprawniające
 • Wzmacniające
 • Aktywizujące
 • Relaksujące
 • Wycieczki rekreacyjne
 • Wycieczki edukacyjne


Poprzez działania podejmowane w pracy z uczniem ograniczamy jego trudności wynikające z autyzmu w zakresie komunikacji, nieadekwatnych zachowań w relacjach społecznych, poczucia lęku, zaburzeń sensorycznych, agresji. Dążymy do wzmocnienia u uczniów poczucia własnej wartości. Szkoła daje uczniom szansę godnego i w miarę ich możliwości psychosomatycznych samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W swoich działaniach szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Rekrutacja
Do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup mogą uczęszczać dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat (zgodnie z odpowiednimi zapisami) z diagnozą specjalisty psychiatry dziecięcego, mówiącą o sprzężonej niepełnosprawności, autyzmie, bądź innych całościowych zaburzeniach rozwoju (ICD 10) oraz orzeczeniem kwalifikacyjnym o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Zespołu Niepublicznych Szkół przyjmowani są uczniowie, którzy ze względu na występowanie zaburzeń autystycznych, określonych poprzez Skalę Autyzmu Dziecięcego (CARS) nie są w stanie realizować podstawy programowej kształcenia ogólnego. W szczególnych przypadkach, określonych przez Zespół Wychowawczy, dopuszcza się możliwość realizacji podstawy programowej w poszczególnych typach szkół przez uczniów, którzy przy wysokich możliwościach intelektualnych, manifestują głębokie zaburzenia autystyczne. W takim przypadku Zespół Wychowawczy decyduje o formie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia.

Przekaż nam swój 1% podatku!
Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000165247 oraz cel szczegółowy: Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostyczne w Kup
Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie