Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Zbąskich 7, 64-360 Zbąszyń
tel./fax (68) 384-61-75
www:   http://www.soswz.pl
e-mail:   soswz@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8737 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieINTERNAT

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla potrzeb dzieci z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym

- Indywidualne Programy Edukacyjne
  opracowywane dla każdego dziecka
  przez specjalistów


GIMNAZJUM SPECJALNE

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- zajęcia dodatkowe
- zajęcia wyrównawcze
- liczne konkursy
- wystawy
- współpraca z rodzicami
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- miła i przyjazna atmosfera
- własny środek transportu do przewozu
  uczniów

- opieka pielęgniarki

W 2015 roku nasz ośrodek uzyskał certyfikat SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI za aktywne włączenie się w kampanię UNICEF.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami. Ośrodek przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7-go roku życia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, które z racji swej niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia. Nasz ośrodek jest jedyną publiczną placówką specjalną w powiecie nowotomyskim.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do udziału w życiu społecznym. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W uzasadnionych przypadkach SOSW organizuje dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

   Zajęcia rewalidacji indywidualnej:
 • logopedia
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • arteterapia
 • hydroterapia
 • hipoterapia
 • dogoterapia

Podstawowym celem edukacji w ośrodku jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego - umiarkowanie i znacznie upośledzonego umysłowo (także ze współzaburzeniami) oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do samodzielności i niezależności w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, a w szczególności aby uczeń:
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności

Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków tworząc warunki niezbędne do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych, a także organizując w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach.

Liczba uczniów w oddziale wynosi:
 • w oddziale szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: od 6 do 8
 • w oddziale dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: od 2 do 4
 • w oddziale dla uczniów z autyzmem: od 2 do 4
 • w przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2

Ośrodek organizuje dla swoich uczniów pomoc pedagogiczno - psychologiczną. W miarę istniejących potrzeb i możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również środowisko rodzinne uczniów.

Wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną przez cały czas pobytu opiekę pielęgniarki. Ośrodek posiada własny środek transportu do przewozu uczniów. Jego głównym zadaniem jest dowożenie uczniów do placówki.

Wychowankowie ośrodka mają zapewnioną indywidualizację metod, form i programów nauczania poprzez:
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korygujące wady mowy
 • zajęcia korygujące wady postawy
 • zajęcia w zakresie doskonalenia technik szkolnych
 • zajęcia orientacji przestrzennej poruszania się
 • zajęcia w zakresie usprawniania manualnego
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • wspomaganie komputerowe technik szkolnych
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • terapię EEG Biofeedback
 • terapię metodą Tomatisa
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań
 • bezpłatne dojazdy do placówki
 • opiekę w czasie oczekiwania na powrót do domu


Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie